Τοποθέτηση εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. Αιτωλ/νίας ( αριθμ. 37/09-10-2013 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

Σας επισυνάπτουμε πίνακες με τοποθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν με την αριθμ. 37/09-10-2013 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν το συντομότερο δυνατό υπηρεσία στη νέα σχολική μονάδα. Συνημμένα: Aνάκληση Ολικής (Πράξη 37η).doc 37 Kb Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Πράξης 37ης 2012.doc 56 Kb Τοποθέτηση (Πράξη 37η).doc 61 Kb Τροποποίηση τοποθέτησης (Πράξη 37η).doc 47 Kb