Η έρευνά μας

Ο σκοπός της έρευνας

Η έρευνα με «εικόνες»

Και τα συμπεράσματα είναι…

Οι προτάσεις της Έλλης & Σοφίας

Βαρβάκεια Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος (Βίντεο)

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Δράσεις Μαθητικής Δημιουργίας

 

Τα Βαρβάκεια Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος σε ερευνητικές-νοητικές θύελλεες

Τα Βαρβάκεια Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος σε ερευνητικές-νοητικές θύελλες

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

Αφήστε μια απάντηση