Η έρευνά μας

Ο σκοπός της έρευνας

Η έρευνα με «εικόνες»

Και τα συμπεράσματα είναι…

Οι προτάσεις της Έλλης & Σοφίας

Βίντεο: Βαρβάκεια Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Δράσεις Μαθητικής Δημιουργίας

 

Τα Βαρβάκεια Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος σε ερευνητικές-νοητικές θύελλεες

Τα Βαρβάκεια Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος σε ερευνητικές-νοητικές θύελλες

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

Σχολιάστε