Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 12-20/02/2018

 

Ειδήσεις από το ΑΠΥΣΔΕ

Συνεδρίασε την Παρασκευή 16/2  ΑΠΥΣΔΕ με τα εξής θέματα:

 1. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για διακοπή άδειας άνευ αποδοχών.
  2. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για απαλλαγή του από τα καθήκοντα του Διευθυντή Σχολικής
  Μονάδας.
  3. Εξέταση αίτησης – ένστασης εκπαιδευτικού.
  4. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για απόδοση δεύτερης ειδικότητας.
  5. Γνωμοδότηση για την απαλλαγή ή μη, Διευθυντή Σχολικής Μονάδας από τα καθήκοντά του,
  για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του.

 

«Τροποποίηση απόφασης πλήρωσης κενούμενων θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας»

Τροποποιούμε την με αριθμ.πρωτ.818/01-02-2018 Απόφασή μας ως εξής: Αποσπούμε και τοπο θετού με τους εκπαιδευτικούς:

 1. Τσάλλα Γεώργιο, κλάδου ΠΕ20, με Α.Μ.: 205786, του Εσπερινού Γυμνασίου Χαλκίδας, ως Τεχνικός Υπεύ- θυνος στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Εύβοιας .
 • 1. Ρέτσα Χρήστο, κλάδου ΠΕ 19, με Α.Μ.: 200118, του ΕΠΑΛ Άμφισσας, ως Υπεύθυνος στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φωκίδας.
 • 2. Σιδηρόπουλο Ασημάκη, κλάδου ΠΕ 19, με Α.Μ.: 190986, του ΓΕΛ Ιτέας, ως Τεχνικός Υπεύθυνος στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φωκίδας.
 • 1. Ξηρογιάννη Ιωάννη, κλάδου ΠΕ20, με Α.Μ.: 211517, του Γυμνασίου Θεσπιών, ως Τεχνικός Υπεύθυνος στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Βοιωτίας.

Η απόσπαση λήγει την 31/8/2018 εκτός αν με νεότερη ΥΑ προκύψει διαδικασία στελέχωσης των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. οπότε η απόσπαση λήγει με την ανάληψη καθηκόντων από εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν για τις θέσεις αυτές. Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.1 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός».

 

 

 

Διακοπή άδειας άνευ αποδοχών

Τη διακοπή άδειας άνευ αποδοχών του εκπαιδευτικού Νικολιδάκη Βαρδή, κλάδου ΠΕ 17.07, με Α.Μ.: 701512, του 3ου ΕΠΑΛ Λαμίας, που του χορηγήθηκε από 01-12-2017 έως 31-08-2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17η/16-11-2017 Πράξη του ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του, από 20.02.2018.

 

«Απαλλαγή από τα καθήκοντα του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φθιώτιδας».

Απαλλάσσουμε, από τα καθήκοντα του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, του ΕΠΑΛ Μακρακώμης, τον εκπαιδευτικό Ζέρβα Λεωνίδα, κλάδου ΠΕ 18.12, με Α.Μ.: 177790, του ΕΠΑΛ Μακρακώμης, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του.

 

 

Ειδήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση

 

«Τροποποίηση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ 373/15-02-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας:

α) με την οποία τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. 2821/27-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9658/04- 12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Μ5Κ4653ΠΣ-ΛΛΑ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, του παρακάτω εκπαιδευτικού, από 15.02.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ 11 208209 ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

 

β) με την οποία α ν α κ α λ ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. 2821/27-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9658/04- 12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Μ5Κ4653ΠΣ-ΛΛΑ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, των παρακάτω εκπαιδευτικών, από 15.02.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΞΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 01 157176 ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΛΑΟΣ ΠΕ 04.01 227211 ΓΕΛ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΕΛ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

3 ΔΟΥΛΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 04.01 ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

4 ΡΟΥΣΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ 04.01 218573 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

5 ΣΚΩΤΗ ΚΑΛΟΤΙΝΑ ΠΕ 04.04 221177 ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

6 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ 10 171506 ΓΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΔΣ 2

7 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ 11 147724 ΓΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

8 ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ 11 905418 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

 

 

 

«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ 02 700841 ΓΕ.Λ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3

2 ΚΑΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 04.01 160129 ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

3 ΔΑΜΠΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ 03 700491 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

4 ΠΛΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 04.05 174026 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

 

 

« 2η Τροποποίηση Στελέχωσης της Ομάδας Φυσικής Αγωγής (Ο.Φ.Α.) της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας σχολικού έτους 2017 – 2018 »

Τροποποιούμε τη στελέχωση της Ομάδας Φυσικής Αγωγής της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας για το σχ. έτος 2017 -2018 με τους κάτωθι εκπ/κούς ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής ως εξής:

1) ΞΑΓΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ με Α.Μ 157558, εκπ/κό με διάθεση για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου στην Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας με την υπ΄ αριθ. πρ. 8053/20-10- 2017 απόφαση της Περ/κής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Στ. Ελλάδας, ως υπεύθυνο και αρμόδιο θεμάτων που άπτονται των σχολικών και αθλητικών δραστηριοτήτων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.

2) ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΗ του ΕΥΘΙΜΙΟΥ με Α.Μ.208245, εκπ/κό με διάθεση για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου στην Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας με την υπ΄ αριθ. πρ. 517/23-01- 2018 απόφαση της Περ/κής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Στ. Ελλάδας, ως συντονίστρια του αντικείμενου της κολύμβησης στο πλαίσιο της του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.

3) ΜΑΝΑNΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ με Α.Μ. 701202 εκπ/κό με διάθεση για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου στην Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας με την υπ΄ αριθ. πρ. 9658/04-12- 2017 απόφαση της Περ/κής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Στ. Ελλάδας, ως μέλος.

 

 

«Ανάθεση μεταφοράς μαθητών, μετά από έρευνα αγοράς, στο πλαίσιο των Σχολικών Αγώνων Α΄ φάσης Λυκείων σχ. έτους 2017 – 2018»

Την Απευθείας Ανάθεση, μετά από έρευνα αγοράς, στο Γραφείο Τουρισμού Παπαχαραλάμπους Ιωάννη του Χαραλάμπους με ΑΦΜ 075612244 (Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς), με έδρα τη Λιβαδειά (Σπυρίδωνος 6) και τηλέφωνο επικοινωνίας 2261081166 – Fax 2261027651, την μετακίνηση μαθητών/μαθητριών και των συνοδών τους στην παρακάτω διαδρομή, Άγιος Γεώργιος –Λιβαδειά – Ορχομενός και αντίστροφα στο πλαίσιο των αγώνων Α΄ Φάσης Λυκείων σχ. έτους 2017 – 2018, έναντι τιμήματος 186,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%. Η εξόφληση του τιμολογίου που θα εκδώσει ο προμηθευτής, μετά το πέρας του δρομολογίου θα γίνει με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 5272 του Ε.Φ. 90-50/185 του οικονομικού έτους 2018.

 

 

 

«Διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κοινής ειδικότητας από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Βοιωτίας για συμπλήρωση του διδακτικού της ωραρίου».

Διαθέτουμε, από 16/02/2018, την κάτωθι προσωρινή αναπληρώτρια εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας (ΔΥΕΠ) στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Βοιωτίας (ΔΥΕΠ), για συμπλήρωση του διδακτικού της ωραρίου, για το συμφέρον της υπηρεσίας, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΔΙΑΘΕΣΗΣ στην Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ στην Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

KΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ20

7 Ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ 3 ΩΡΕΣ (ΔΥΕΠ) 8 Ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ 3 ΩΡΕΣ (ΔΥΕΠ) 6 Ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ 3 ΩΡΕΣ (ΔΥΕΠ) 2 Ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ 2 ΩΡΕΣ (ΔΥΕΠ)

1 Ο Γυμνάσιο Θήβας (ΔΥΕΠ) για 2 ΩΡΕΣ 2 Ο Γυμνάσιο Θήβας (ΔΥΕΠ) για 2 ΩΡΕΣ

 

«Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).»

Διαθέτουμε την παρακάτω εκπαιδευτικό για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου και την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας για το εξάμηνο 2018Α ως εξής:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΩΡΕΣ

1 220211 ΚΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ 19 ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5

 

«Ανάθεση μεταφοράς μαθητών, μετά από έρευνα αγοράς, στο πλαίσιο των Σχολικών Αγώνων Β΄φάσης Λυκείων σχ. έτους 2017 – 2018»

Την Απευθείας Ανάθεση, μετά από έρευνα αγοράς, στο Γραφείο Τουρισμού Μαλαβέττας Ιωάννης του Νικολάου με ΑΦΜ 066852487 (Δ.Ο.Υ. Λαμίας), με έδρα 1ο χλ. ΝΕΟ Λαμίας-Αθήνας και τηλέφωνο επικοινωνίας 6946466931-22310 22555, την μετακίνηση μαθητών/μαθητριών και των συνοδών τους στην παρακάτω διαδρομή, Λαμία-Χαλκίδα-Λαμία και επιστροφή στο πλαίσιο των αγώνων Β΄Φάσης Λυκείων σχ. έτους 2017 – 2018, έναντι τιμήματος 400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%. Η εξόφληση του τιμολογίου που θα εκδώσει ο προμηθευτής, μετά το πέρας του δρομολογίου θα γίνει με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 5272 του Ε.Φ. 90-50/185 του οικονομικού έτους 2018.

«Συγκρότηση Επιτροπών Περιφερειακών Διαγωνισμών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Στερεάς Ελλάδας»

Αποφασίζουμε 1. Συγκροτούμε την Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελούμενη από οκτώ (8) μέλη ως εξής:

 • Λάμψας Πέτρος, Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Πρόεδρος του ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 • Κακαρούντας Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Καλοβρέκτης Κώστας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Γιάννακας Γεώργιος, Δόκτωρ Φυσικός Ρ/Η Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Λαμίας, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Σακκάς Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΠΕ Πληροφορικής Υπεύθυνος Κε.Πλη.Νε.Τ. Βοιωτίας
 • Αράπογλου Αριστείδης, Πληροφορικός ΠΕ-19, M.Sc., M.Ed., Συγγραφέας Διδακτικών βιβλίων Πληροφορικής, Υπεύθυνος Κε.Πλη.Νε.Τ. Εύβοιας
 • Ζάχος Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- ΠΕ Πληροφορικής, Εκπαιδευτικός Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας, Υπ.Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Αποστολόπουλος Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- ΠΕ Πληροφορικής Διευθυντής Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

                                                            

 

Συγκροτούμε την Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.) αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη ως εξής:

 • Γκούρλης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
 • Δήμος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
 • Θεοδώρου Χρήστος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
 • Καζαντζή Βικτωρία, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
 • Κόντος Ευστάθιος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

 

Συγκροτούμε την Επιτροπή κριτών (Ε.Κ.) αποτελούμενη από έξι (6) μέλη ως εξής:

 • Λάμψας Πέτρος, Καθηγητής, Πρόεδρος του ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 • Κακαρούντας Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Καλοβρέκτης Κώστας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
 • Γιάννακας Γεώργιος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Αράπογλου Αριστείδης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
 • Κατσαούνος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

 

«Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ 04.01 227244 ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 6

2 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 04.01 198026 ΓΕΛ ΥΠΑΤΗΣ ΓΕΛ ΥΠΑΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3

3 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ 04.01 183950 ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ 04.01 183988 ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ 20 188409 4 ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ 4 ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

 

 

Γεώργας Θωμάς

Αιρετό μέλος ΑΠΥΣΔΕ

Τηλ. επικοινωνίας 6942-66-6789

http://blogs.sch.gr/tdgeorgas/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

https://twitter.com/tdgeorgas

 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ, παρακαλώ στείλτε μου κενό απαντητικό μήνυμα.

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 05/02 – 09/02/2018

Ειδήσεις από το ΑΠΥΣΔΕ

 

 • «Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας στους κάτωθι εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Μ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 Αγγελούση Παναγιώτα 224787 ΓΕΛ Βαγίων Βοιωτίας ΠΕ 10 Κοινωνιολόγοι ΠΕ 02 Φιλολόγων

2 Μπόκα Γεωργία 167733 Γυμνάσιο Άμφισσας ΠΕ 02 Φιλολόγων ΠΕ 13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών

 

 • Συνεδριάζει το ΑΠΥΣΔΕ τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για διακοπή άδειας άνευ αποδοχών.
 2. Γνωμοδότηση για την απαλλαγή ή μη, Διευθυντή Σχολικής Μονάδας από τα καθήκοντά του, για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του.

 

Σήμερα θα εξεταστεί αίτημα για αναβολή της καθορισμένης συνεδρίασης.

 

 

Ειδήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση

 

«Τροποποίηση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ ΠΕ06 198737 ΓΕΛ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΓΕΛ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 6

2 ΝΤΑΡΛΑΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 193476 Γ/ΣΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Γ/ΣΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

3 ΓΡΙΒΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ06 181028 ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

4 ΧΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ01 175203 ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

5 ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 194427 ΓΕΛ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΛ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 5

 

 

«Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ 04.01 227244 ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 6

ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 04.01 198026 ΓΕΛ ΥΠΑΤΗΣ ΓΕΛ ΥΠΑΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3

3 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ 04.01 183950 ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ 04.01 183988 ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ 20 188409 4 ο ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 4 ο ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

 

«Έγκριση απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ / ΗΜΕΡΕΣ

1 ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ 04.02 206240 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 20 ΩΡΕΣ

 

«Διάθεση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).»

Διαθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου και την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Καρπενησίου για το εξάμηνο 2018Α ως εξής:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΩΡΕΣ

1 203101 Παναγιωτή Αγάπη ΠΕ 05 1 ο Γυμνάσιο Καρπενησίου 02

2 210607 Παπανίκου Μαρία ΠΕ 06 ΕΠΑΛ Καρπενησίου 2

 

Διαθέτουμε την παρακάτω εκπαιδευτικό για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου και την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Άμφισσας για το εξάμηνο 2018Α ως εξής:

Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡ

1 184856 Παπαθανασιάδου Ολυμπία ΠΕ 11 Γυμνάσιο- Λ.Τ. Δεσφίνας 4 01

 

Διαθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού τους ωραρίου και την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Λαμίας για το εξάμηνο 2018Α ως εξής:

Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚ Β’ ΕΙΔΙΚ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡ

1 225528 Παυλέτση Σοφία ΠΕ 11 ΠΕ18.10 4 ο Γυμνάσιο Λαμίας 20 05

2 225454 Αντωνίου Σοφία ΠΕ 11 ΠΕ 18.04 4 ο Γυμνάσιο Λαμίας 09 03

3 185843 Παπαντωνίου Ελένη ΠΕ 02 3 ο ΕΠΑΛ Λαμίας 02 01

 

«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ06 193989 2 ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ 2 ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3

«Τροποποίηση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 04.01 170407 Γ/ΣΙΟ ΥΠΑΤΗΣ Γ/ΣΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 4

«Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 166020 Γ/ΣΙΟ ΥΠΑΤΗΣ Γ/ΣΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 6

«Αναγνώριση συνάφειας Διδακτορικού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την αναγνώριση συνάφειας του Διδακτορικού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησής του, του εκπαιδευτικού Γκούμα Ευθύμιου, κλάδου ΠΕ70 με ΑΜ:564831, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Π.Ε. Φθιώτιδας, με θέμα: «Διδασκαλία βασικών μαθηματικών εννοιών με τη χρήση χειραπτικού και ψηφιακού υλικού σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου 6-9 ετών με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, που φοιτούν σε Τμήματα Ένταξης», από 24/07/2017 ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 5.500,00 € (πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 185, Κ.Α.Ε. 5272, οικ. έτος 2018, για την πληρωμή ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018.

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 10.000,00 € (δέκα χιλιάδων ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 185, Κ.Α.Ε. 5272, οικ. έτος 2018, για την πληρωμή ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018.

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 5.000,00 € (πέντε χιλιάδων ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 185, Κ.Α.Ε. 5272, οικ. έτος 2018, για την πληρωμή ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018.

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 10.000,00 € (δέκα χιλιάδων ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 185, Κ.Α.Ε. 5272, οικ. έτος 2018, για την πληρωμή ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018.

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 13.000,00 € (δέκα τριών χιλιάδων ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 185, Κ.Α.Ε. 5272, οικ. έτος 2018, για την πληρωμή ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018.

 

 Ειδήσεις από το Υπουργείο

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7/2/2018 κλειστή σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας με τους περιφερειακούς Διευθυντές όλης της Ελλάδας.

 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, η ΔΑΚΕ Καθηγητών ΔΕ Φθιώτιδας σας προσκαλεί στην ετήσια εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας  με τη συμμετοχή μελών της κεντρικής ΔΑΚΕ  τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στις 6μμ στον Πολυχώρο Πολιτεία- τουριστικό περίπτερο  Αγίου Λουκά στη Λαμία.

 

 

Γεώργας Θωμάς

Αιρετό μέλος ΑΠΥΣΔΕ

Τηλ. επικοινωνίας 6942-66-6789

http://blogs.sch.gr/tdgeorgas/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

https://twitter.com/tdgeorgas

 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ, παρακαλώ στείλτε μου κενό απαντητικό μήνυμα.

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 29/01 – 02/02/2018

Ειδήσεις από το ΑΠΥΣΔΕ

Συνεδρίασε το  ΑΠΥΣΔΕ χτες Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.
 2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόδοση δεύτερης ειδικότητας.
 3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε ΚΠΕ.
 4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε ΚΕΠΛΗΝΕΤ.
 5. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε ΚΕΣΥΠ.
 6. Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής εκπαιδευτικού.

 

ΚΕΣΥΠ
1.Εκπαιδευτικός Μεϊδάνη Μαρία, κλάδου ΠΕ
17.03, με Α.Μ.: 155142,

του 1ου ΕΠΑΛ Λιβαδειάς, στη θέση της Υπεύθυνης Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π.
Λιβαδειάς.

ΚΕΠΛΗΝΕΤ
1. Τσάλλα Γεώργιο, κλάδου ΠΕ20, με Α.Μ.: 205786, του Εσπερινού Γυμνασίου Χαλκίδας, ως Τεχνικός Υπεύθυνος στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Εύβοιας .

 • 1. Σιδηρόπουλο Ασημάκη, κλάδου ΠΕ19, με Α.Μ.: 190986, του ΓΕΛ Ιτέας, ως Υπεύθυνος στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.Φωκίδας.
  · 2. Ρέτσα Χρήστο, κλάδου 19, με Α.Μ.: 200118, του ΕΠΑΛ Άμφισσας, ως Τεχνικός Υπεύθυνος στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φωκίδας.
 • 1. Ξηρογιάννη Ιωάννη, κλάδου ΠΕ20, με Α.Μ.: 211517, του Γυμνασίου Θεσπιών, ως Τεχνικός Υπεύθυνος στο
  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Βοιωτίας.

 

ΚΠΕ
1. Κοτσάμπαση Παρασκευή, κλάδου ΠΕ17.07, με Α.Μ.: 194785, του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας, στο
ΚΠΕ Άμφισσας ως μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας.
2. Παλούκη Δημήτριο, κλάδου ΠΕ13, με Α.Μ.: 178443, του Γυμνασίου Άμφισσας, στο ΚΠΕ
Άμφισσας ως μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας.

 1. Καραβά Μαρία, κλάδου ΠΕ04.01, με Α.Μ.: 193605, του Γυμνασίου Υπάτης Φθιώτιδας, στο ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης ως μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας.

 

«Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών»

Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στον εκπαιδευτικό Μητακίδη Ευάγγελο, κλάδου ΠΕ 20, με Α.Μ.: 210941, του ΕΠΑΛ Αλιβερίου Εύβοιας, από 01-03-2018 έως 31-08-2018, για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.

 

 

Ειδήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση

 

«Μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROSCOLA»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε την μετακίνηση των παρακάτω εκπαιδευτικών και μαθητών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την έδρα τους (Στερεά Ελλάδα) στην πόλη Στρασβούργο της Γαλλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος “ EUROSCOLA ” προκειμένου να συμμετάσχουν στην ημερίδα του προγράμματος EUROSCOLA 2018, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2018. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 13-02-2018 μέχρι και 17-02-2018, ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

 1. ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ – ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εκπ/κός κλ.ΠΕ05 (ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) 1 ο Γυμνάσιο Ορχομενού 2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπ/κός κλ.ΠΕ05 (ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) ΓΕΛ Λ. Αιδηψού 3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ02 (ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) 1 ο ΓΕΛ Λιβαδειάς 4. ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εκπ/κός κλ.ΠΕ05 (ΑΝΑΠΛ. ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) ΓΕΛ Αμφίκλειας 5. ΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ02 (ΑΝΑΠΛ. ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) 1 ο ΓΕΛ Λαμίας 6. ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Εκπ/κός κλ.ΠΕ9 (ΑΝΑΠΛ. ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) 1 ο ΓΕΛ Λαμίας

 

ΜΑΘΗΤΕΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΕΔΡΑ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

 1. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β 2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2. ΛΙΝΤΖΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ – ΚΩΝ/ΝΑ Β ΓΕΛ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 3. ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Β ΓΕΛ ΚΑΝΗΘΟΥ 4. ΓΑΛΑΝΗ ΖΗΝΟΒΙΑ – ΖΩΗ Β ΓΕΛ ΚΑΝΗΘΟΥ 5. ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ ΓΕΛ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 6. ΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Β 1ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7. ΜΕΛΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ Γ 1ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β ΓΕΛ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 9. ΔΑΒΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ ΓΕΛ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 10. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΝΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ Β ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 11. ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ Β 2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12. ΚΑΣΒΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ 2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 13. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗ – ΕΥΤΥΧΙΑ Β ΓΕΛ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 14. ΧΡΟΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Β 6ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ 15. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β 4ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ 16. ΝΙΚΟΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β ΓΕΛ ΚΑΝΗΘΟΥ 17. ΣΙΑΜΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Β 3ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ 18. ΒΕΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Β ΓΕΛ ΚΑΝΗΘΟΥ 19. ΚΟΣΜΙΔΗ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ Γ 2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 20. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡIOΣ-ΜΙΧΑΗΛ Β 1ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 21. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β ΓΕΛ ΚΑΝΗΘΟΥ 22. ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ Γ ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ 23. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΦΩΤΟΥΛΑ Β ΓΕΛ ΒΑΓΙΩΝ 24. ΚΟΛΟΒΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Β 1ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Ημέρες εκτός έδρας : ΠΕΝΤΕ (5).

Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ο υπεύθυνος φορέας διαχείρισης του προγράμματος “EUROSCOLA”.

 

«Συμπληρωματική έγκριση λειτουργίας Ολιγομελoύς Τμήματος Μαθημάτων σε ΣΚΑΕ Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση για το Σχολικό Έτος 2017-18»

 

Έγκριση λειτουργίας ενός ολιγομελούς τμήματος του ΣΚΑΕ Ευρυτανίας διότι είναι το μοναδικό ΣΚΑΕ στην συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα. Για λόγους πρωτίστως παιδαγωγικούς αλλά ταυτόχρονα κοινωνικούς και οικονομικούς συστήνεται η λειτουργία του εν λόγω τμήματος, προκειμένου να λειτουργήσει αντισταθμιστικά ως προς την μαθησιακή επίδοση των ενδιαφερόμενων μαθητών. Η παρούσα έγκριση σε καμία περίπτωση δεν συνιστά επιπλέον πρόσληψη εκπαιδευτικού ΠΕ02. Οι τρεις ώρες, που απαιτούνται για τη λειτουργία του τμήματος, θα καλυφθούν με τροποποίηση της σύμβασης του ήδη εργαζόμενου στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας εκπαιδευτικού ΠΕ02.

1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΤΑΞΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛ. ΓΛ. ΝΕΑ ΕΛΛ. ΓΛ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Γ                                              6

 

 

«Μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε την μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών και μαθητών του ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης από την έδρα τους (Αταλάντη) στην πόλη Ρίμινι της Ιταλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+/ – Δράση ΚΑ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Erasmus+ 2017» με αριθμό σύμβασης 2017-1-EL01- KA102-035684 και τίτλο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» από 04-03-2018 μέχρι και 19-03-2018, ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

 1. ΤΣΙΜΙΝΙΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ14.04 (ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) ΑΤΑΛΑΝΤΗ
 2. ΖΟΥΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ18.12 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)

 

«Μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε την μετακίνηση των παρακάτω εκπαιδευτικών και μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ιστιαίας από την έδρα τους (Ιστιαία) στην πόλη Μαδρίτη της Iσπανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+2017 / – Δράση ΚΑ1 – «Μαθησιακή κινητικότητα Ατόμων – Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» με αριθμό σύμβασης 2017-1-EL01-KA102-035935 και τίτλο «Περιβαλλοντικά Μοντέλα Επιχειρηματικότητας», από 26-2-2018 μέχρι και 12-3-2018, ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

 1. ΜΗΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπ/κός κλ.ΠΕ13 (ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) ΙΣΤΙΑΙΑ
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εκπ/κός κλ.ΠΕ14.04 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)
 3. ΚΩΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ06 (ΑΝΑΠΛ. ΣΥΝΟΔΟΣ) 4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Εκπ/κός κλ.ΠΕ01 (ΑΝΑΠΛ. ΣΥΝΟΔΟΣ)

«Μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε την μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών και μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας από την έδρα τους (Χαλκίδα) στις πόλεις Ρώμη και Σαλέρνο της Ιταλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+2017 / – Δράση ΚΑ1 – «Μαθησιακή κινητικότητα Ατόμων – Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» με αριθμό σύμβασης 2017-1-EL01-KA102-035787 και τίτλο “ Drones στη Γεωργία: Διαχείριση γεωργικής εκμετάλλευσης με τη χρήση πληροφορικής”, από 21-02-2018 μέχρι και 07-3-2018, ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΔΡΑ

 1. ΖΕΥΓΟΛΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εκπ/κός κλ.ΠΕ14.04 (ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) 21-2-2018 2-3-2018 ΧΑΛΚΙΔΑ
 2. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπ/κός κλ.ΠΕ20 (ΑΝΑΠΛ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) 1-3-2018 7-3-2018
 3. ΚΟΥΡΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ18.12 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ) 21-2-2018 2-3-2018 4. ΜΠΕΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εκπ/κός κλ.ΠΕ20 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ) 1-3-2018 7-3-2018 5. ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ18.12 (ΑΝΑΠΛΗΡ. ΣΥΝΟΔΟΣ) 21-2-2018 2-3-2018
 4. ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εκπ/κός κλ.ΠΕ14.04 (ΑΝΑΠΛΗΡ. ΣΥΝΟΔΟΣ) 1-3-2018 7-3-2018

 

«Μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε την μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λαμίας από την έδρα τους (Λαμία) στην πόλη Φλωρεντία της Ιταλίας στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+/ – Δράση ΚΑ1 – «Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων Σχεδίου με ένα δικαιούχο ΚΑ1 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Σχολική Εκπαίδευση» με αριθμό σύμβασης 2017-1-EL01-KA101-035591 και τίτλο «Ένα σχολείο αλλάζει, μαθαίνει και εισάγει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα» , από 18-02-2018 μέχρι και 25-02-2018, ως εξής: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

 1. ΖΑΡΑΛΗ ΑΝΝΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ 06 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΛΑΜΙΑ
 2. ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπ/κός κλ.ΠΕ 14.04 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)

Ημέρες εκτός έδρας : ΟΚΤΩ (8).

«Έγκριση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής, του ΓΕΛ Καμένων Βούρλων στην Ιταλία (Φλωρεντία-Βενετία-Σιένα-Πίζα)»

Εγκρίνουμε τη μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών και των πενήντα πέντε (55) μαθητών/τριών, της Γ΄ Λυκείου του ΓΕΛ Καμένων Βούρλων (ονομαστική κατάσταση των μαθητών υπάρχει στο πρακτικό του συλλόγου), στην Ιταλία (Φλωρεντία-Βενετία-Σιένα-Πίζα), στο πλαίσιο πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 22-2-2018 έως 28-2- 2018, υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα που μας υποβλήθηκε, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφάλεια της μετακίνησης των μαθητών και των εκπ/κών και για την επίτευξη του σκοπού της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

 1. ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ04.05
 2. ΣΥΝΟΔΟΙ: ΨΙΜΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΚΚΑ ΑΡΕΤΗ Εκπ/κος κλ. ΠΕ02 Εκπ/κος κλ. ΠΕ04.01 Εκπ/κος κλ. ΠΕ06
 3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ03 4.
 4. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ: ΓΕΩΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΖΟΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ04.04 Εκπ/κος κλ. ΠΕ04.01 ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Ημέρες εκτός έδρας : ΕΠΤΑ (7)

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΦΟΡΕΑΣ 90-50-185»

 

Στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας

Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα του Ε.Φ.90-50-185 που εξοφλούνται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. για τον μήνα Ιανουάριο 2018.

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ 90-50-185
 

ΚΑΕ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

 

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

 

ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

Ξ0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 7.000,00 0,00 0,00
Ξ0515 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 7.000,00 0,00 0,00
 

Ξ0719

 

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

 

18.000,00

 

0,00

 

0,00

Ξ0721 Ημερήσια Αποζημίωση για μετακινήσεις 11.200,00 0,00 0,00
Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης για μετακινήσεις 1.000,00 0,00 0,00
Ξ0813 Μισθώματα κτιρίων 27.620,00 0,00 0,00
Ξ0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 6.500,00 1.043,00 1.043,00
Ξ0831 Ύδρευση και Άρδευση 100,00 15,63 15,63
Ξ0832 Ηλεκτρική Ενέργεια 3.000,00 0,00 0,00
Ξ0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 1.000,00 0,00 0,00
Ξ0843 Εκδόσεις – Εκτυπώσεις -Βιβλιοδεσία 3.100,00 0,00 0,00
Ξ0845 Κάθε Είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 1.000,00 0,00 0,00
Ξ0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 5.000,00 0,00 0,00
Ξ0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 150,00 0,00 0,00
Ξ1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών 7.000,00 0,00 0,00
Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 900,00 0,00 0,00
 

Ξ1329

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού

εξοπλισμού

 

2.000,00

 

0,00

 

0,00

Ξ1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 2.500,00 0,00 0,00
Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 400,00 0,00 0,00
Ξ1723 Προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών 2.030,00 0,00 0,00
Ξ9511 Πρόσθετες παροχές 10.000,00 0,00 0,00
Ξ9711 Έξοδα μετακίνησης προσωπικού 7.500,00 0,00 0,00
  ΣΥΝΟΛΑ 124.000,00 1.058,63 1.058,63

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, η ΔΑΚΕ Καθηγητών ΔΕ Φθιώτιδας σας προσκαλεί στην ετήσια εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στις 6μμ στον Πολυχώρο Πολιτεία- τουριστικό περίπτερο  Αγίου Λουκά στη Λαμία.

 

 

Γεώργας Θωμάς

Αιρετό μέλος ΑΠΥΣΔΕ

Τηλ. επικοινωνίας 6942-66-6789

http://blogs.sch.gr/tdgeorgas/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

https://twitter.com/tdgeorgas

 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ, παρακαλώ στείλτε μου κενό απαντητικό μήνυμα.

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 22-26/1/2018

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018
Καλημέρα,
Ειδήσεις από το ΑΠΥΣΔΕ
Χωρίς συνεδρίαση ΑΠΥΣΔΕ η τρέχουσα εβδομάδα.
Επόμενη συνεδρίαση πιθανώς την Τετάρτη 31/1 , λίγη υπομονή ακόμα για τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για την πλήρωση των θέσεων σε ΚΕΣΥΠ , ΚΠΕ , ΚΕΠΛΗΝΕΤ της Περιφέρειας.

Ειδήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση

«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων για κάλυψη κενούμενης θέσης Διευθυντή σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας»
Κυρώνουμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών για κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή στο ΕΠΑΛ Άμφισσας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2 η /22-01-2018 πράξη του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Φωκίδας, ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ
Μ Ο Ρ Ι Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙ ΚΩ N ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Μ Ο Ρ Ι Α ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 227211 ΠΕ 04.01 3,50 6,37 9,87
2 ΖΜΠΗΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 222904 ΠΕ 03 1,75 7,92 9,67

«Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενούμενη θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας»
Τοποθετούμε, τον κάτωθι εκπαιδευτικό ως Διευθυντή σε κενούμενη θέση Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας που λήγει την 31-7-2020, ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 227211 ΠΕ 04.01 ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

«Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή»
• Xορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον κ. Ευθύμιο Γκούμα, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, προκειμένου, σύμφωνα με την αίτησή του, να πραγματοποιήσει είκοσι δύο (22) συνολικά ώρες εποπτείας Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ) στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το Α’ Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, που υλοποιείται από την ΑΣΠΑΙΤΕ στη Λιβαδειά.

• Xορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον κ. Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να απασχοληθεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης, με προσόντα της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για τρεις ώρες την εβδομάδα (από 1-12-2017 έως και 6-7-2018)

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) άτομο Δ.Ε. ειδικότητας Οδηγών σχολ. λεωφορείων και ένα (1) άτομοΔ.Ε. ειδικότητας Συνοδών πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/6/2018 για τις ακόλουθες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994,όπως ισχύει:
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/έδρα Τόπος Απασχόλησης (Σχολ.μονάδα) Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Περιφ .Δ/νσηΑ/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Στερ. Ελλάδας 10Θ Ειδ.Δημ.&Νηπ.Λαμίας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30/6/2018 1
102 Περιφ .Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Στερ. Ελλάδας 10Θ Ειδ.Δημ.&Νηπ.Λαμίας ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ
Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30/6/2018 1 Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην παρακάτω διεύθυνση : Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Αρκαδίου 8,Τ.Κ.: 35131 – Λαμία εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της παραπάνω Υπηρεσίας και στο κατάστημα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας (Θερμοπυλών 60,Τ.Κ. 35133-Λαμία) καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαμιέων, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 286/16-01-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, με την οποία τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. 9079/22-11-2017 Απόφαση της Δ.Δ.Ε. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Χρήστος Ι. Δημητρίου Εύβοιας, με θέμα: «Διάθεση Εκπαιδευτικού για γραμματειακή υποστήριξη», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9485/18-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΣΔ84653ΠΣ-ΩΤΦ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, της παρακάτω εκπαιδευτικού, από 22.01.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ
1 ΛΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ 18.35 215110 2ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 5

«Τροποποίηση απόφασης διάθεσης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).»
Τ ρ ο π ο π ο ι ο ύ μ ε τη διάθεση του παρακάτω εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου και την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Λιβαδειάς μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 ως εξής:
Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΩΡΕΣ
1 220945 Μπαλάσκας Ηλίας ΤΕ 01.02 ΕΠΑΛ Λιβαδειάς 17
«Έγκριση μετακίνησης του ΓΕΛ Κάτω Τιθορέας για συμμετοχή σε Μαθητικό Συνέδριο στην Κύπρο»
Εγκρίνουμε τη μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών και των εφτά (7) μαθητών/τριών της Β΄ τάξης του ΓΕΛ Κάτω Τιθορέας (ονομαστική κατάσταση των μαθητών υπάρχει στο πρακτικό του συλλόγου), στην Λευκωσία της Κύπρου, στο πλαίσιο του 7ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου (Pierre de Coubertin), η οποία θα πραγματοποιηθεί από 21-02-2018 έως 24-02-2018, υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα που μας υποβλήθηκε, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφάλεια της μετακίνησης των μαθητών και των εκπ/κών και για την επίτευξη του σκοπού της.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ
1. ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ03
2. ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΣΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.Εκπ/κος κλ. ΠΕ05
3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΩΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπ/κος κλ. ΠΕ02
4. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1.Εκπ/κος κλ. ΠΕ04.04 ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ
Ημέρες εκτός έδρας : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, τροποποίησης και ανάκλησης διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 108/17-01-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, με την οποία: α) τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2821/27-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9658/04-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Μ5Κ4653ΠΣ-ΛΛΑ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, των παρακάτω εκπαιδευτικών, από 19.01.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ
1 ΤΣΑΦΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 03 218278 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4
2 ΔΑΓΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ 07 227687 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3
3 ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΗ ΠΕ 11 208245 ΓΕ.Λ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 20
4 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΓΛΥΜΗ ΠΕ 17.01 177408 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ ΓΕ.Λ. ΙΤΕΑΣ ΠΔΣ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1
5 ΔΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 19 191081 ΓΕ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4
6 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΕ 19 190986 ΓΕ.Λ. ΙΤΕΑΣ ΓΕ.Λ. ΙΤΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 10
β) α ν α κ α λ ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2821/27-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9658/04-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Μ5Κ4653ΠΣ-ΛΛΑ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, των παρακάτω εκπαιδευτικών, από 19.01.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ 01 211745 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1
2 ΜΠΕΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ 03 702256 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1
3 ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 03 154317 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 17.01 177400 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, τροποποίησης και ανάκλησης διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 109/17-01-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, με την οποία: α) τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2925/27-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9674/04-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 70004653ΠΣ-ΕΧΘ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, του παρακάτω εκπαιδευτικού, από 19.01.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ
1 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 04.02 ΓΕ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 2
β) α ν α κ α λ ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2925/27-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9674/04-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 70004653ΠΣ-ΕΧΘ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, του παρακάτω εκπαιδευτικού, από 19.01.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ
1 ΚΑΡΑΔΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 16.01 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 4

«Έγκριση απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου»
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 109/17-01-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Χρήστος Ι. Δημητρίου Φωκίδας, διάθεσης του κάτωθι εκπαιδευτικού, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου, από 19.01.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ
1 ΣΚΟΥΡΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ 02 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 9

«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 108/17-01-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, διάθεσης των κάτωθι εκπαιδευτικών, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, από 19.01.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής: Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Χρήστος Ι. Δημητρίου
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ
1 ΜΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ 01 178970 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2
2 ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 13 178443 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2
3 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 02 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2
4 ΚΑΡΔΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 16.01 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3
5 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 19 210987 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3

Γεώργας Θωμάς
Αιρετό μέλος ΑΠΥΣΔΕ
Τηλ. επικοινωνίας 6942-66-6789
http://blogs.sch.gr/tdgeorgas/
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ, παρακαλώ στείλτε μου κενό απαντητικό μήνυμα.

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Σύντομη ανάγνωση των αποτελεσμάτων PISA ‘Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος’ του ΟΟΣΑ, που κυκλοφόρησαν στις 24 Νοεμβρίου 2017.

Σύντομη ανάγνωση των αποτελεσμάτων  PISA  ‘Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος’ του ΟΟΣΑ, που κυκλοφόρησαν στις 24 Νοεμβρίου 2017.   Ανακοινώθηκαν πριν λίγες μέρες, με την κυκλοφορία του πέμπτου τόμου της σειράς PISA 2015 (OECD, 2017)1 , τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που αφορούσε … Συνέχεια

Περισσότερες συλλογές | Γράψτε σχόλιο

Ζεστό ακόμα από την εκτύπωση PISA 2015 Volume V Collaborative Problem Solving

Για την περίπτωση που μας ενδιαφέρει τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο.
Αλλά θα μου πείτε, όταν είσαι στην κορυφή τι τις έχεις ανάγκη τις συγκρίσεις με άλλες χώρες; Τί χρειάζονται έννοιες όπως αξιοκρατία, αξιολόγηση, αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;

Μόλις κυκλοφόρησε (OECDdirect: New publications – 24/11/2017). Είναι το πέμπτο τεύχος του PISA 2015 σε 57 χώρες. Παρουσιάζει στοιχεία και συμπεράσματα όχι απλώς για τις γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές σε γλώσσα, μαθηματικά, θετικές επιστήμες, αλλά ιδιαίτερα για το πώς τις εφαρμόζουν στην επίλυση ζητημάτων. Θα το βρείτε εδώ

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/pisa-2015-results-volume-v_9789264285521-en#page1

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 16/11 –24/11/2017 Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

 

Ειδήσεις από το ΑΠΥΣΔΕ

Στη συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου 2017 αποφασίστηκαν τα εξής:

 • Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στην εκπαιδευτικό Ορφανίδη Αντιγόνη, κλάδου ΠΕ 11, με Α.Μ.: 204092, του 1ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας, από 16-11-2017 έως 31-08-2018.
 • Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στον εκπαιδευτικό Νικολιδάκη Βαρδή, κλάδου ΠΕ 17.07, με Α.Μ.: 701512, του 3 ου ΕΠΑΛ Λαμίας, από 01-12-2017 έως 31-08-2018.
 • Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στον εκπαιδευτικό Μπαντελά Ευάγγελο, κλάδου ΠΕ 11, με Α.Μ.: 214585, του ΠΥΣΔΕ Εύβοιας, από 16-11-2017 έως 31-08-2018.

Ειδήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση

 • Έγκριση απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ / ΗΜΕΡΕΣ

1 ΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ 01.02 194934 2 ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 5 ΗΜΕΡ.

 • Έγκριση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕΛ Μαρτίνου στο εξωτερικό (Βελιγράδι – Βουδαπέστη – Μπρατισλάβα – Βιέννη)

Εγκρίθηκε μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών και των δεκατεσσάρων (14) μαθητών/τριών, της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Μαρτίνου (ονομαστική κατάσταση των μαθητών υπάρχει στο πρακτικό του συλλόγου), στο εξωτερικό Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Μπρατισλάβα-Βιέννη, στο πλαίσιο πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 29-11-2017 έως 05-12-2017, υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα που μας υποβλήθηκε, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφάλεια της μετακίνησης των μαθητών και των εκπ/κών και για την επίτευξη του σκοπού της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

 1. ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ Εκπ/κος κλ. ΠΕ02 ΜΑΡΤΙΝΟ
 2. ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ04(01)
 3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ Εκπ/κος κλ. ΠΕ02
 4. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΖΩΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ19 Ημέρες εκτός έδρας : ΕΠΤΑ (7)

 

 • Έγκριση εκπαιδευτικής εκδρομής του 1 ου ΓΕΛ Λιβαδειάς στη Σόφια της Βουλγαρίας

Εγκρίθηκε μετακίνηση των εβδομήντα τριών (73) μαθητών του 1 ου ΓΕΛ Λιβαδειάς (ονομαστική κατάσταση των μαθητών υπάρχει στα πρακτικά των συλλόγων) και των παρακάτω εκπαιδευτικών στη Σόφια της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 11-12-2017 έως 15-12-2017, υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα που μας υποβλήθηκε, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφάλεια της μετακίνησης των μαθητών και των εκπ/κών και για την επίτευξη του σκοπού της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

1 ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ19

2 ΣΥΝΟΔΟΙ: 1.ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

2.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3.ΜΕΓΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟ

4.ΒΕΛΟΥΔΙΟ ΙΩΑΝΝΗ

1.Εκπ/κος κλ. ΠΕ022.Εκπ/κος κλ. ΠΕ04.04 3.Εκπ/κος κλ. ΠΕ03 4.Εκπ/κος κλ. ΠΕ11 3

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ04.02

4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ: 1.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 2.ΛΕΒΗ ΦΛΩΡΑ 3.ΔΙΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.ΓΚΟΛΦΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

1.Εκπ/κος κλ. ΠΕ04.02 2.Εκπ/κος κλ. ΠΕ02 3.Εκπ/κος κλ. ΠΕ11 4.Εκπ/κος κλ. ΠΕ01

ΛΙΒΑΔΕΙΑ Ημέρες εκτός έδρας : ΠΕΝΤΕ (5).

 • Έγκριση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕΛ Ελάτειας στην Ουγγαρία- Αυστρία (Βουδαπέστη-Βιέννη)

Εγκρίθηκε μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών και των τριάντα έξι (36) μαθητών/τριών, της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Ελάτειας (ονομαστική κατάσταση των μαθητών υπάρχει στο πρακτικό του συλλόγου), στην Ουγγαρία-Αυστρία (Βουδαπέστη-Βιέννη), στο πλαίσιο πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 30-11-2017 έως 6-12-2017, υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα που μας υποβλήθηκε, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφάλεια της μετακίνησης των μαθητών και των εκπ/κών και για την επίτευξη του σκοπού της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

 1. ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΑΡΓΙΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ04 2.
 2. ΣΥΝΟΔΟΙ: 1.ΚΑΨΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2.ΛΟΥΚΑΔΑΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

1.Εκπ/κος κλ. ΠΕ19 2.Εκπ/κος κλ. ΠΕ02

 

 1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΡΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ11 4.
 2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ: 1.ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

1.Εκπ/κος κλ. ΠΕ11 2.Εκπ/κος κλ. ΠΕ02

 

ΕΛΑΤΕΙΑ

Ημέρες εκτός έδρας : ΕΠΤΑ (7)

 

 • Ορισμός Εποπτών Εξεταστικών Κέντρων για τις εξετάσεις ΚΠγ Δεκεμβρίου 2017

Ορίζουμε ως επόπτες των εξεταστικών κέντρων που θα λειτουργήσουν στην Περιφέρειά μας για τις εξετάσεις του ΚΠΓ περιόδου Δεκεμβρίου 2017, τους:

Καρκάνα Αλέξανδρο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας.

Κυριτσόπουλο Δημήτριο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας.

Πιλιτζίδη Σπυρίδωνα, Διευθυντή της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας.

 • «Μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε την αντικατάσταση της αρχηγού της αποστολής κ. Αικατερίνης Πίσχινα, λόγω αδυναμίας μετακίνησής της, από τον πρώτο αναπληρωτή κ. Γεώργιο Τσουράπα και την μετακίνηση του καθώς και του δεύτερου συνοδού εκπ/κού και των μαθητών του 2 ου Γυμνασίου Χαλκίδας Εύβοιας από την έδρα τους (Χαλκίδα) στην πόλη Weiterstadt της Γερμανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+/ – Δράση ΚΑ2 – Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων – «Σχολική Εκπαίδευση» με αριθμό σύμβασης 2016-1-DE03-KA219-023075_3 και τίτλο “ Berufsorientierung und Lebensplanung in einer bewegenden Realität ”, από 26-11-2017 μέχρι και 02-12-2017, ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

 1. ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπ/κός κλ.ΠΕ11 (ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) ΧΑΛΚΙΔΑ
 2. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ01 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)
 • «Μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε την μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών και μαθητών του ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης από την έδρα τους (Αταλάντη) στην πόλη Λεμεσό της Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+/ – Δράση ΚΑ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Erasmus+ 2017» με αριθμό σύμβασης 2017-1-EL01- KA102-035684 και τίτλο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» από 14-01-2018 μέχρι και 29-01-2018, ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

 1. ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΥ ΛΟΥΙΖΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ18.03 (ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) ΑΤΑΛΑΝΤΗ
 2. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ18.02 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Ανάθεση στον Νικόλαο Κων. Γκαρέλη «HITEC» για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας .

Το κόστος της προκαλούμενης δαπάνης ανέρχεται στα 1.800,00 (χίλια οκτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 185, Κ.Α.Ε. 1723, οικ. έτος 2017.

 

 • Ανάθεση στον Νικόλαο Κων. Γκαρέλη «HITEC» για την προμήθεια φωτοαντιγραφικής συσκευής για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας .

Το κόστος της προκαλούμενης δαπάνης ανέρχεται στις 4.500,00 (τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 185, Κ.Α.Ε. 1713, οικ. έτος 2017.

 

Ειδήσεις από το Υπουργείο

 • «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-2018»

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ

5 180735 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 • «Πρόσληψη τριών (3) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Β/θμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2017-2018.»

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΙΝΑ- ΚΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

3 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 Β ΟΧΙ 174 46,7 Β-ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

Γεώργας Θωμάς

Αιρετό μέλος ΑΠΥΣΔΕ

Τηλ. επικοινωνίας 6942-66-6789

http://blogs.sch.gr/tdgeorgas/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

https://twitter.com/tdgeorgas

 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ, παρακαλώ στείλτε μου κενό απαντητικό μήνυμα.

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2017 για την Ελλάδα.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2017 για την Ελλάδα. 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 1/11 – 15/11/2017

Ειδήσεις από το ΑΠΥΣΔΕ

 1. Συνεδριάζει σήμερα το ΑΠΥΣΔΕ με θέμα ημερήσιας διάταξης την εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.

Ειδήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση

Συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

 • Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΕ19 190986 ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ Δ.Σ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (6 ΩΡΕΣ)

2 ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ19 196267 ΓΕΛ ΓΡΑΒΙΑΣ Δ.Σ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (3 ΩΡΕΣ)

 

 • Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ05 213531 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ Δ.Σ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ (4 ΩΡΕΣ)

2 ΒΑΛΑΣΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ06 213601 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ Δ.Σ. ΓΡΑΒΙΑΣ (6 ΩΡΕΣ)

3 ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 198738 ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Δ.Σ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ (4 ΩΡΕΣ)

4 ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ07 704108 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Δ.Σ. ΔΕΛΦΩΝ (11 ΩΡΕΣ) (2 ΗΜΕΡΕΣ)

5 ΜΑΝΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 701202 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Σ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (11 ΩΡΕΣ)

6 ΚΩΣΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ11 194374 ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Δ.Σ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ (16 ΩΡΕΣ)

7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΠΕ11 208217 ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Δ.Σ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ (16 ΩΡΕΣ)

8 ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 228179 ΓΕ.Λ. ΙΤΕΑΣ Δ.Σ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (16 ΩΡΕΣ)

9 ΣΑΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕ16 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (11 ΩΡΕΣ)

10 ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 199717 ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Δ.Σ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ (6 ΩΡΕΣ) Δ.Σ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ (6 ΩΡΕΣ)

11 ΚΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ19 205299 ΓΕ.Λ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Δ.Σ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (6 ΩΡΕΣ)

12 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΕ19 210944 ΓΕ.Λ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ Δ.Σ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ (6 ΩΡΕΣ)

 

 • Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1 ΑΞΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ05 229229 3 Ο Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (6 ΩΡΕΣ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ (6 ΩΡΕΣ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ (6 ΩΡΕΣ)

2 ΛΑΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ05 704028 Δ. Σ. ΕΡΑΤΕΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ (6 ΩΡΕΣ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (8 ΩΡΕΣ)

Συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1 ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ 06 198572 ΓΕΛ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ.Σ. ΔΟΜΟΚΟΥ (10 ΩΡΕΣ)

2 ΝΤΖΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 06 213846 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ Δ.Σ. ΔΟΜΟΚΟΥ (14 ΩΡΕΣ/3ΗΜΕΡΕΣ)

 

Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ / ΗΜΕΡΕΣ

1 ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 11 227952 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9 ΩΡΕΣ

Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων Ευρυτανίας

Για το σχολικό έτος 2017-2018, Πρόεδρο της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, τον κ. Δημογεροντάκη Βασίλειο-Ευάγγελο, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ02 Ευρυτανίας.

«Μετακίνηση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+»

 • Μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών του 2ου ΓΕΛ Αλιβερίου από την έδρα τους (Αλιβέρι) στην πόλη Όρτε της Iταλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+/ – Δράση ΚΑ2 – «Στρατηγικές Συμπράξεις για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών» με αριθμό σύμβασης 2017-1-IT02-KA219-036828_3 και τίτλο “ Generazione Web Europeo ”, από 14-11-2017 και 18-11-2017, ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

 1. ΓΛΑΡΟΥ ΚΟΝΔΥΛΩ Εκπ/κός κλ.ΠΕ01 (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 2. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΙΒΕΡΙ Εκπ/κός κλ.ΠΕ03 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)
 3. ΜΑΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εκπ/κός κλ.ΠΕ02 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)
 • Μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών του 6ου Γυμνασίου Λαμίας από την έδρα τους (Λαμία) στην πόλη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/ – Δράση ΚΑ2 – «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης» – Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων» με αριθμό σύμβασης 2015-1-EL01-KA219-014027_1 και τίτλο “ BE A BUDDY NOT A BULLY ”, από 20-11- 2017 μέχρι και 24-11-2017, ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

 1. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Δ/ντρια κλ. ΠΕ 10 (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 2. ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΙΑ Εκπ/κός κλ. ΠΕ 04.05 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)
 3. ΤΣΙΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εκπ/κός κλ. ΠΕ 06 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)

Έγκριση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕΛ Αμφίκλειας στη Βουδαπέστη

Μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών και των είκοσι δύο (22) μαθητών/τριών, της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Αμφίκλειας (ονομαστική κατάσταση των μαθητών υπάρχει στο πρακτικό του συλλόγου) στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5-12-2017 έως 10-12-2017, υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα που μας υποβλήθηκε, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφάλεια της μετακίνησης των μαθητών και των εκπ/κών και για την επίτευξη του σκοπού της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

 1. ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εκπ/κος κλ. ΠΕ05 2.
 2. ΣΥΝΟΔΟΙ: 1.ΚΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.ΛΑΪΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1.Εκπ/κος κλ. ΠΕ04.01 2.Εκπ/κος κλ. ΠΕ06
 3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κος κλ. ΠΕ02
 4. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ: 1.ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΣΤΕΛΛΑ 2.ΓΡΑΝΙΤΣΙΏΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.Εκπ/κος κλ. ΠΕ02 2.Εκπ/κος κλ. ΠΕ19

Ημέρες εκτός έδρας : ΕΞΙ (6)

Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Ευρυτανίας σχολικού έτους 2017 – 2018 από τους:

1.Δημητρίου Λουκά του Γεωργίου με Α.Μ. 166644, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας, ως πρόεδρο.

 1. Βρόντου Κων/να του Αθανάσιου με Α.Μ. 224850, Εκπαιδευτικό Φ.Α. υπεύθυνη Ομάδας Φυσικής Αγωγής Ευρυτανίας, ως Α’ Αντιπρόεδρο και Υπόλογο ΧΕΠ.
 2. Τσαπρούνη Αθανάσιο του Γεωργίου με Α.Μ. 560723, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας, ως Β’ Αντιπρόεδρο.
 3. Δημόπουλο Δημήτριο του Γεωργίου με Α.Μ. 208054, Εκπαιδευτικό Φ.Α. του 1 ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου, ως μέλος.
 4. Καραγκούνη Γεώργιο του Δημητρίου με Α.Μ. 203965, Εκπαιδευτικό Φ.Α. αποσπασμένο στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ευτυτανίας , ως μέλος.
 5. Κοντομήτρου Κωνσταντίνα του Δημητρίου με Α.Μ. 587801, Εκπαιδευτικό Φ.Α. του 1 ου Δημ. Σχολείου Καρπενησίου , ως μέλος.
 6. Κάππα Παναγιώτα του Δημητρίου με Α.Μ. 592512, Εκπαιδευτικό Φ.Α. του 2 ου Δημ. Σχολείου Καρπενησίου, ως μέλος.
 7. Γιαννοπούλου Βασιλική του Αθανασίου με Α.Μ. 184774, Εκπαιδευτικό ΠΕ11 του 1 ου Γυμνασίου Καρπενησίου, ως Γραμματέα.

 

Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Φθιώτιδας σχολικού έτους 2017 – 2018 από τους:

 1. Πιλιτζίδη Σπυρίδων του Αθανασίου με Α.Μ. 147084, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Φθ/δας, ως Πρόεδρο.
 2. Μπολούτσο Δήμο του Χρήστου με Α.Μ. 194434, Εκπαιδευτικό Φ.Α. υπεύθυνο ομάδας Φ.Α. της Δ.Δ.Ε. Φθ/δας , ως Αντιπρόεδρο.
 3. Γκούμα Ευθύμιο του Βασιλείου με Α.Μ. 564831, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Φθ/δας, ως Β΄ Αντιπρόεδρο.
 4. Τσαδήμα Χρήστο του Θεοδώρου με Α.Μ. 221622, Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής, ως Επόπτη.
 5. Τσιάμαλο Χρήστο του Ευαγγέλου με Α.Μ. 576668, Εκπαιδευτικό Φ.Α. Δ/ντή του 22 ου Δημ. Σχολείου Λαμίας, ως μέλος.
 6. Ρήγα Ηλία του Φώτιου με Α.Μ. 576547, Εκπαιδευτικό Φ.Α. Δ/ντή του 2 ου Δημ. Σχολείου Λαμίας , ως μέλος.
 7. Μπουλαλά Ιωάννη του Γεωργίου με Α.Μ. 204072, Εκπαιδευτικό της Β/θμιας Εκπ/σης Φθ/δας, ως μέλος.
 8. Μπλουχάρη Επαμεινώνδα του Κων/νου με Α.Μ. 184848, Εκπαιδευτικό Φ.Α. του 7 ου Γυμνασίου Λαμίας, ως μέλος.
 9. Κράββαρη Αικατερίνη του Αποστόλου με Α.Μ. 227965, Εκπαιδευτικό Φ.Α. της Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου αποσπασμένη στη Δ.Δ.Ε. Φθ/δας , ως Γραμματέα και υπόλογο ΧΕΠ.

Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Εύβοιας σχολικού έτους 2017 – 2018 από τους:

1) ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ με Α.Μ. 225660, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας, ως Πρόεδρο.

2) ΚΛΕΠΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. 194338, Εκπαιδευτικός Φ.Α. Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής, ως Α΄ Αντιπρόεδρο.

3) ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ του ΛΟΥΚΑ με Α.Μ. 554468, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης, ως Β΄ Αντιπρόεδρο.

4) ΤΣΑΜΙΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. 178796, Σχολική Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής, ως Επόπτη με δικαίωμα ψήφου.

5) ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΗΛΙΑ με Α.Μ. 160947, Εκπαιδευτικό Φ.Α. του ΓΕΛ Κανήθου, ως μέλος.

6) ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Α.Μ. 214686, Εκπαιδευτικό Φ.Α. του 4 ου Γυμνασίου Χαλκίδας, ως μέλος.

7) ΝΤΑΡΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Α.Μ. 204084, Εκπαιδευτικό Φ.Α. του 7 ου Δημ. Σχ. Χαλκίδας. ως μέλος

8) ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ με Α.Μ. 576822 , Εκπαιδευτικό Φ.Α. του 17 ου Δημ. Σχ. Χαλκίδας. 9) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Μ. 203859, Εκπαιδευτικό Φ.Α., ως Γραμματέα και Οικονομικό Υπόλογο ΧΕΠ.

Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Βοιωτίας σχολικού έτους 2017 – 2018 από τους:

 1. ΚΑΡΚΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με Α.Μ. 168229, Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. ΦΑΣΣΑ ΓΕΩΡΓΙO ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Α.Μ. 214700, Εκπαιδευτικό Φ.Α. Υπεύθυνο Ομάδας Φ.Α. της Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας ως Α΄ Αντιπρόεδρο.
 3. ΓΙΑΝΝΙΟ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Μ. 547668, Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, ως Β΄ Αντιπρόεδρο.
 4. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. 214582, Εκπαιδευτικό Φ.Α. της Δ.Δ.Ε Βοιωτίας, ως μέλος.
 5. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με Α.Μ. 204081, Εκπαιδευτικό Φ.Α. του ΓΕ.Λ Θεσπιών, ως μέλος.
 6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Α.Μ. 597532, Εκπαιδευτικό Φ.Α. του 3 ου Δημ. Σχολείου Λιβαδειάς, ως μέλος.
 7. ΡΕΝΤΙΦΗ ΦΩΤΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ με Α.Μ. 612669, Εκπαιδευτικό Φ.Α. του 8 ου Δημ. Σχολείου Λιβαδειάς, ως μέλος.
 8. ΝΤΟΚΟΥ ΦΩΤΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. 225074, Εκπαιδευτικό Φ.Α. ως Γραμματέα και Υπόλογο Χ.Ε.Π.
 9. ΤΣΑΜΙΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. 178986, Σχολική Σύμβουλο Φ.Α. ως Επόπτη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.

Α/ Α Δ/νση Π.Ε. Περιοχή Μετάθεσης Επωνυμία Σχολικής Μονάδας Αριθμός T.Y. Ι Ζ.Ε.Π. Αριθμός T.Y. ΙΙ Ζ.Ε.Π. Αριθμός Αναπληρωτών ΠΕ 70 για Τ.Υ. Ζ.Ε.Π.

1 Εύβοιας Εύβοιας 1 Ο Δ.Σ. Χαλκίδας 1 1

2 Εύβοιας Εύβοιας 2 Ο Δ.Σ. Χαλκίδας 1 1

3 Εύβοιας Εύβοιας 7 Ο Δ.Σ. Χαλκίδας 1 (2 ημ.) 1

4 Εύβοιας Εύβοιας Δ.Σ. Βαθέως 1 (3 ημ.)

5 Εύβοιας Εύβοιας 10ο Δ.Σ. Χαλκίδας 1 1

6 Εύβοιας Εύβοιας 14Ο Δ.Σ. Χαλκίδας 1 (3 ημ.) 1

7 Εύβοιας Εύβοιας 24Ο Δ.Σ. Χαλκίδας 1 1 (2 ημ.) 1

8 Εύβοιας Εύβοιας 12ο Δ.Σ. Χαλκίδας 1 (3 ημ.) 1

9 Εύβοιας Εύβοιας Δ.Σ. Καστέλλας 1 (2 ημ.)

10 Φθιώτιδας Φθιώτιδας Δ.Σ. Καινουρίου 1 1

11 Φθιώτιδας Φθιώτιδας Δ.Σ. Μώλου 1 1

12 Φθιώτιδας Φθιώτιδας 25Ο Δ.Σ. Λαμίας 1 1 1

13 Φθιώτιδας Φθιώτιδας 11Ο Δ.Σ. Λαμίας 1 1

14 ΦΘιώτιδας ΦΘιώτιδας 1 ο Δ.Σ. Γοργοποτάμου 1 1 3

15 Φθιώτιδας Φθιώτιδας 5 Ο Δ.Σ. Λαμίας 1 1

16 Φθιώτιδας Φθιώτιδας Δ.Σ. Λιβανατών 1 1

17 Φθιώτιδας Φθιώτιδας Δ.Σ. Πελασγίας 1 1

18 ΦΘιώτιδας ΦΘιώτιδας Δ.Σ. Κ.Τιθορέας 1 1

19 Φθιώτιδας Φθιώτιδας 2 Ο Δ.Σ. Αταλάντης 1 1

20 Φθιώτιδας Φθιώτιδας 1 Ο Δ.Σ. Εχιναίων 1 1

21 Φθιώτιδας ΦΘιώτιδας 6 Ο Δ.Σ. Λαμίας 1 (2 ημ.) 1

22 Φθιώτιδας ΦΘιώτιδας 8 Ο Δ.Σ. Λαμίας 1 (3 ημ.)

23 Φωκίδας Φωκίδας 2 Ο Δ.Σ. Άμφισσας 1 1 ΣΥΝΟΛΟ 20

Έγκριση απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ / ΗΜΕΡΕΣ

1 ΚΛΕΠΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 11 194338 5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 18 ΩΡΕΣ

2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 11 203859 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 20 ΩΡΕΣ

3 ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ 11 160947 4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 18 ΩΡΕΣ

Διάθεση εκπαιδευτικού σε Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017- 2018

Διάθεση, της αποσπασμένης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης  Στερεάς Ελλάδας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 κας ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, της Δ/νσης Δ.Ε. Βοιωτίας, με Α.Μ.149925, ως Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας ΡΙΤΣΩΝΑΣ, για το σχολικό έτος 2017-2018.

Τροποποίηση απόφασης λειτουργίας τμημάτων συνδιδασκαλίας Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. Εύβοιας

Τ ρ ο π ο π ο ι είται μ ε την με αριθμ. πρωτ. Φ.αποφ/8114/16-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΝΓΙ4653ΠΣ-Ε5Χ) απόφασή μας σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων συνδιδασκαλίας ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας ΔΔΕ Εύβοιας και εντάσσεται ο μαθητής του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ στο τμήμα Τεχνικών Οχημάτων του 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας, που ήδη λειτουργεί, όπως παρακάτω

α/α ΔΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   –   ΕΠΑΛ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1 ΕΥΒΟΙΑΣ        Τεχνικός Οχημάτων    5           ΕΠΑΛ ΨΑΧΝΩΝ, 2 ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 3 ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ      –      2 ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

Ειδήσεις από το Υπουργείο

14-11-17 Προσλήψεις 4 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ16.01 και ΤΕ16, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα μουσικά σχολεία, για το διδακτικό έτος 2017-2018

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΣΙΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟ ΤΕ 16.00 Μουσικό Σχολείο Λαμίας – Μειωμένου Ωραρίου

ΣΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής ΠΕ 16.01 Μουσικό Σχολείο Λαμίας – Μειωμένου Ωραρίου

 

Γεώργας Θωμάς

Αιρετό μέλος ΑΠΥΣΔΕ

Τηλ. επικοινωνίας 6942-66-6789

http://blogs.sch.gr/tdgeorgas/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

https://twitter.com/tdgeorgas

 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ, παρακαλώ στείλτε μου κενό απαντητικό μήνυμα.

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΜΕ

Θα ήθελα και από αυτό το ‘βήμα’ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που μας τίμησαν με την ψήφο τους και να ξέρουν ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη που μας έδειξαν.

Με επιτυχία για τη ΔΑΚΕ πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές ΕΛΜΕ , καθώς κέρδισε μία ακόμα έδρα την οποία έχασε η αριστερή παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ . Η ΔΑΚΕ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος των εκλογών όπως θα διαπιστώσετε και στον ακόλουθο πίνακα.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΜΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2017

 

ΕΤΟΣ 2016 ΕΔΡΕΣ 2016 2017 ΕΔΡΕΣ 2017  
ΨΗΦΙΣΑΝ 397 393
ΕΓΚΥΡΑ 383 381
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ 14 12
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 165 3 130 2 ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ Δ.ΠΑΛΕΤΣΟΣ Ε.
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 96 2 106 2 ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ Α.ΖΑΧΟΣ Γ.
ΔΑΚΕ 69 1 91 2 ΓΕΩΡΓΑΣ Θ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Β.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΜΕ) 53 1 54 1 ΛΟΥΒΑΡΗΣ Κ.

 

 

 

 

 

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο