Πρόσκληση στην παρουσίαση του βιβλίου το οποίο επιμελήθηκε η Σχολική Σύμβουλος με τίτλο: «Βοήθημα εκπαιδευτικού μικρών παιδιών: Θεωρία & Πράξη»