2012

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 

«Γνωστικά Αντικείμενα στο Νηπιαγωγείο – Aξιολόγηση»

05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

«Διαχείριση προβλημάτων στο νηπιαγωγείο για την ομαλή μετάβαση στο δημοτικό»

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

 

«Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στο Νηπιαγωγείο»

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (πρώτη συνάντηση)

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (δεύτερη συνάντηση)

Αφήστε μια απάντηση