Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου

Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Αρχεία για 12 Νοεμβρίου 2013

Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα «WeC.A.R.E» (κύρια φάση, 2013-2014)

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »