43η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής

Σχ. Σύμβουλος: Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου

Αρχεία για 12 Νοεμβρίου 2013

Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα «WeC.A.R.E» (κύρια φάση, 2013-2014)

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 12 Νοεμβρίου 2013

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατηγορία Επικαιρότητα | Δε βρέθηκαν σχόλια »