43η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής

Σχ. Σύμβουλος: Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου

Επικοινωνία

Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
Λ. Συγγρού 165, T.K.: 17121, Νέα Σμύρνη
Τηλ.  2131617451, Fax: 2131617467
Ηλ. Δ/νση: symdim-dath43@sch.gr
Διεύθυνση Γραφείου