Μια λοξή τάξη

http://www.lifo.gr/team/arts/55381

Όταν η ποίηση βγαίνει στο δρόμο. Η κηδεία του Νερούντα

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ένα δέντρο δίπλα στη θάλασσα για τις φετινές γιορτές φέρνει το καλοκαίρι μέσα στο χειμώνα.

Ένα δέντρο δίπλα στη θάλασσα για τις φετινές γιορτές φέρνει το καλοκαίρι μέσα στο χειμώνα.

Ταξίδι στον ομφαλό της Γης.

Μια φωτογραφική περιήγηση στον υπέροχο νομό Φωκίδας από το ΣΕΚ της Άμφισσας. http://vod.sch.gr/video/view/1555.html

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Για τα πολιτιστικά συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα της Δ’ Διεύθυνσης Αττικής.

http://politistika-d-ath.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/faq

 

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε εξωτερικούς συνεργάτες στα πολιτιστικά προγράμματα;

Στα πλαίσια των πολιτιστικών προγραμμάτων επιτρέπεται η αξιοποίηση εξωτερικών συνεργατών για μεμονωμένες επισκέψεις στα σχολεία. Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η διεύθυνση ΣΕΠΕΔ, με έγγραφό της (αρ. πρωτ. 145224/Γ7 20/11/2012) σε απάντηση αιτήματος σχολείου της περιφέρειάς μας, επισημαίνει ότι, η παρουσία εξωτερικού συνεργάτη δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τα καθήκοντα και τον καθοδηγητικό ρόλο του εκπαιδευτικού, που έχει αναλάβει ως υπεύθυνος το πρόγραμμα και των εκπαιδευτικών που έχουν δηλώσει, ότι θα το υποστηρίξουν, αλλά να έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Επιτρέπεται να γίνει φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος;

Επιτρέπεται εφόσον έχει συμπληρωθεί η άδεια γονικής συκατάθεσης ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση ενήλικων μαθητών καθώς επίσης και η υπεύθυνη δήλωση του φωτογράφου η οποία θα αναφέρει ότι δεν θα επέμβει φωτογραφικά στις δημιουργίες των μαθητών, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το υλικό βίντεο ή φωτογραφιών σε καμία άλλη περίπτωση για οποιαδήποτε δημοσίευση ή σε δικτυακό τόπο. Εγκύκλιος ΣΕΠΕΔ 50048/Γ7 11-04-2013

Ποια είναι η θεματολογία των πολιτιστικών προγραμμάτων;

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΑΡΧ/ΚΗ ΧΩΡΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΜΟΥΣΕΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 

Στην περίπτωση που θέλουμε να ανεβάσουμε ένα θεατρικό έργο θα πρέπει να ζητηθεί άδεια του συγγραφέα;

Το τμήμα Αισθητικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΠΑ μας παραπέμπει στον Νόμο 2121, ΦΕΚ Α΄ 25/4-3-1993, κεφάλαιο πρώτο, άρθρο 27: «Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή,  η δημόσια παράσταση ή εκτέλεση έργου: …….β) στο πλαίσιο της δραστηριότητας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από το προσωπικό και τους μαθητές ή σπουδαστές του ιδρύματος εφόσον το κοινό απαρτίζεται αποκλειστικά από αυτούς ή από τους γονείς των μαθητών ή σπουδαστών ή όσους έχουν την επιμέλεια αυτών ή όσους συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες του ιδρύματος.»

Πώς μπορώ να διατυπώσω τη στοχοθεσία του προγράμματος;

Συμβουλευτείτε το άρθρο  Διατύπωση στόχων

Πού μπορώ να βρω τον κατάλογο εγκεκριμένων ταινιών;

Η απόφαση για την παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός του σχολικού ωραρίου θα λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων έκαστης σχολικής μονάδας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα εξής:

•Οι παραστάσεις που θα επιλέγονται για παρακολούθηση από τους μαθητές θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους σκοπούς και τις αξίες της παιδαγωγικής, όπως είναι η ψυχική καλλιέργεια, η βίωση των αξιών της ζωής, η γνώση και η ορθή αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Παράλληλα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και την αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας των μαθητών στους οποίους απευθύνονται και να διαθέτουν άρτιο λόγο, άψογο περιεχόμενο και ποιοτική αισθητική προσέγγιση.

•Θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγείται προετοιμασία ανάλογη με την ηλικία των μαθητών, η οποία να περιλαμβάνει πληροφορίες για το έργο, τον δημιουργό του, τη χρονική στιγμή της δημιουργίας και γενικά στοιχεία που θα βοηθήσουν τους μαθητές να προσλάβουν τη μέγιστη ωφέλεια από την παρακολούθηση του θεάματος

•Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει πριν από την παρακολούθηση να έχουν ενημερωθεί για τους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν κατά τη μετάβαση στον χώρο του θεάματος και κυρίως μέσα στις αίθουσες των θεαμάτων, όπου θα πρέπει να απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων.

•Οι συνοδοί καθηγητές θα παρευρίσκονται μέσα στην αίθουσα που παρουσιάζεται το θέαμα καθ’ όλη τη διάρκειά του.

•Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την παρακολούθηση του θεάματος και σε κατάλληλη χρονική στιγμή, που θα επιλέγεται από τον εκπαιδευτικό, θα ακολουθεί συζήτηση πάνω στα θέματα που έθιγε η παράσταση, τη γνώμη των μαθητών για τους χαρακτήρες του έργου, την απόδοσή τους από τους ηθοποιούς, τις παρατηρήσεις τους για την εικαστική διάσταση, την ηχητική  κάλυψη κ.ά. Με τη συζήτηση αυτή θα επιδιώκεται η γενικότερη καλλιέργεια των μαθητών σχετικά με τα θεάματα αλλά και η ανάπτυξη της κριτικής τους ματιάς.

Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μετακινήσεις μαθητών;

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε την υπουργική απόφαση  με  αριθμ. πρωτ. 129287/Γ2/2011 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011 με θέμα «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» όπου ορίζεται το πλαίσιο εκδρομών – μετακινήσεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Σπουδών Δ.Ε., Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων. Με τη δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α. παύει να ισχύει η αριθμ. 13324/Γ2/07-02-2006 Υ.Α., καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης, όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για τα πολιτιστικά προγράμματα ισχύει το Άρθρο 3. Για τις μετακινήσεις αυτές στο εξωτερικό και εσωτερικό (μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή μετακίνηση για συμμετοχή σε δράσεις ατομικής κινητικότητας) της Δ/θμιας απαιτείται έκδοση απόφασης μετακίνησης από τον οικείο Περιφερειάρχη μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τις μετακινήσεις με μαθητές ως επίσημη έγκριση του προγράμματος χρησιμοποιείται η απόφαση έγκρισης της επιτροπής σχολικών δραστηριοτήτων.

Διατύπωση στόχων

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012 18:46 Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012 18:34 Εμφανίσεις: 297

Οι διδακτικοί στόχοι προσδιορίζονται στα πλαίσια του διδακτικού σκοπού και τον εξειδικεύουν. Οι διδακτικοί στόχοι περιγράφουν με ακρίβεια τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο, παρατηρήσιμο και συνεπώς ελέγξιμο ώστε να αποτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται.

Για στόχους που αφορούν γνώσεις

Για στόχους που αφορούν δεξιότητες

Για στόχους που αφορούν στάσεις

Αναγνωρίζω

Αποδεικνύω

Αμφισβητώ

Απαριθμώ

Επιλύω

Εφαρμόζω

Αντιπαραθέτω

Διορθώνω

Αποδέχομαι

Διαχωρίζω

Εφαρμόζω

Παροτρύνω

Επιλέγω

Ελέγχω

Απορρίπτω

Εξηγώ

Θέτω

Προτιμώ

Κατατάσσω

Επαληθεύω

Υιοθετώ

Κατηγοριοποιώ

Επεξηγώ

Υποκινώ

Κατονομάζω

Σχεδιάζω

Υποστηρίζω

Περιγράφω

Συμπληρώνω

Ενθαρρύνω

Προσδιορίζω

Χρησιμοποιώ

Εκτιμώ

Συγκρίνω

Επιλέγω

Διερωτώμαι

Συσχετίζω

Οργανώνω

Αρνούμαι

Ταξινομώ

Επιδεικνύω

Συντάσσω

Συμπέρασμα: Όταν οι σκοποί αναλυθούν με λεπτομέρεια, και να αναφέρονται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που μπορούν να παρατηρηθούν ή να μετρηθούν, τότε έχουμε στόχους.

Στους εκπαιδευτικούς στόχους προτιμούμε να δηλώνεται η αναμενόμενη συμπεριφορά του μαθητή.

Κριτήρια για την διατύπωση εκπαιδευτικών στόχων

Οι στόχοι μας να είναι:

  • Συγκεκριμένοι: Σε τρία επίπεδα (α) ως προς το αποτέλεσμα (αναφέρονται σε σαφή πράξη, συμπεριφορά, ή επίτευξη από την ομάδα-στόχο), (β) την ομάδα-στόχο (π.χ. μαθητές Γ΄ γυμνασίου). και (γ) τον χρόνο επίτευξης τους.

  • Μετρήσιμοι: Προσδιορίζονται, ει δυνατόν αριθμητικά μέσω δεικτών (π.χ. 70% των συμμετεχόντων…, πέντε ή περισσότεροι…)

  • Σχετικοί: Έχουν νόημα για την ομάδα-στόχο, είναι ρεαλιστικοί, και επιτεύξιμοι στο πλαίσιο των ικανοτήτων τους..

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων