Ιουλ 23 2014

Αισχίνη «Κατά Τιμάρχου», 1, 6-8

Προσήκειν δὲ ἔγωγε νομίζω, ὅταν μὲν νομοθετῶμεν, τοῦθ’ ἡμᾶς σκοπεῖν, ὅπως καλῶς ἔχοντας καὶ συμφέροντας νόμους τῇ πολιτείᾳ θησόμεθα, ἐπειδὰν δὲ νομοθετήσωμεν, τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις πείθεσθαι, τοὺς δὲ μὴ πειθομένους κολάζειν, εἰ δεῖ τὰ τῆς πόλεως καλῶς ἔχειν. Σκέψασθε γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅσην πρόνοιαν περὶ σωφροσύνης ἐποιήσατο ὁ Σόλων ἐκεῖνος, ὁ παλαιὸς νομοθέτης, καὶ ὁ Δράκων. Πρῶτον μὲν γὰρ περὶ τῆς σωφροσύνης τῶν παίδων τῶν ἡμετέρων ἐνομοθέτησαν, καὶ διαρρήδην ἀπέδειξαν, ἃ χρὴ τὸν παῖδα τὸν ἐλεύθερον ἐπιτηδεύειν, καὶ ὡς δεῖ αὐτὸν τραφῆναι, ἔπειτα δεύτερον περὶ τῶν μειρακίων, τρίτον δ’ ἐφεξῆς περὶ τῶν ἄλλων ἡλικιῶν. Καὶ τούτους τοὺς νόμους  ἀναγράψαντες ὑμῖν παρακατέθεντο, καὶ ὑμᾶς αὐτῶν ἐπέστησαν φύλακας.

Παρατηρήσεις
1.Να γίνει η μετάφραση του κειμένου.
2. παρακατέθεντο: α) Να γράψετε τον ίδιο τύπο σε όλους τους χρόνους
β) Να γράψετε το β’ ενικό πρόσωπο όλων των
εγκλίσεων του αορίστου β’ στην ίδια φωνή.
3.καταγιγνώσκω (εκτός κειμένου): Να γράψετε το β’ πληθυντικό
πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του αορίστου β’ στην ίδια φωνή.
4.Να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά, αφού τις γράψετε, (όχι σύνταξη) τις δευτερεύουσες προτάσεις που αντιστοιχούν στα ρήματα: θησόμεθα, νομοθετήσωμεν, ἐποιήσατο, δεῖ ( το τελευταίο).

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3098

Ιουλ 23 2014

Ισοκράτους «Περί Αντοδόσεως», κεφ. 17

Δέομαι οὖν ὑμῶν μήτε πιστεύειν πω μήτ’ ἀπιστεῖν τοῖς εἰρημένοις, πρὶν ἂν διὰ τέλους ἀκούσητε καὶ τὰ παρ’ ἡμῶν, ἐνθυμουμένους ὅτι οὐδὲν ἂν ἔδει δίδοσθαι τοῖς φεύγουσιν ἀπολογίαν, εἴπερ οἷόν τ’ ἦν ἐκ τῶν τοῦ διώκοντος λόγων ἐψηφίσθαι τὰ δίκαια. Νῦν δ’ εἰ μὲν εὖ τυγχάνει κατηγορηκὼς ἢ κακῶς, οὐδεὶς ἂν τῶν παρόντων ἀγνοήσειεν· εἰ δ’ ἀληθέσι κέχρηται τοῖς λόγοις, οὐκέτι τοῦτο τοῖς κρίνουσι γνῶναι ῥᾴδιον ἐξ ὧν ὁ πρότερος εἴρηκεν, ἀλλ’ ἀγαπητὸν ἢν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν λόγων ἐκλαβεῖν δυνηθῶσιν τὸ δίκαιον.

Λεξιλόγιο
ἀγαπητὸν (ἐστί): πρέπει να είναι κάποιος ευχαριστημένος

Παρατηρήσεις
1. Να γίνει η μετάφραση του κειμένου.
2. δίδοσθαι: Εγκλιτική αντικατάσταση στο β’ ενικό ενεστώτα και αορ. β’ μέσης φωνής.
3. ἐψηφίσθαι, ἐκλαβεῖν, γνῶναι: Χρονική Αντικατάσταση
4. ἀκούσητε, οἷόν τ’ ἦν, τυγχάνει: Να γράψετε τις προτάσεις που αντιστοιχούν στα ρήματα αυτά, να τις αναγνωρίσετε και να αιτιολογήσετε την εκφορά τους.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3097

Ιουλ 22 2014

Mεταθέσεις Eκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014

22-07-14 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014.

Metatheseis_2014

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3093

Ιουλ 18 2014

Η Εξεταστέα και η Διδακτέα Ύλη των Πανελλαδικά Εξεταζομένων Μαθημάτων της Γ” Τάξης ΓΕΛ 2014-2015

exetastea-ylh_2014-15

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3090

Ιουλ 18 2014

Ψηφιακός Παπαδιαμάντης για όλους

Ψηφιακός Παπαδιαμάντης για όλους – πολιτισμός – Το Βήμα Online.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3081

Ιουλ 15 2014

Επεξήγηση της τροπολογίας για την προαγωγή των μαθητών της Α΄ Λυκείου

Επεξήγηση της τροπολογίας για την προαγωγή των μαθητών της Α΄ Λυκείου, του Στέλιου Μαρίνη | paideianews.gr.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3080

Ιουλ 13 2014

Νέοι φοιτητές: Εγγραφές, σίτιση, στέγαση και χρήσιμες συμβουλές

Νέοι φοιτητές: Εγγραφές, σίτιση, στέγαση και χρήσιμες συμβουλές – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – news.gr.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3078

Ιουλ 12 2014

Πίνακας Κλάδων και Ειδικοτήτων Εκπαιδευτικών Δ.Ε

PEekpaid

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3075

Ιουλ 06 2014

Ο λάθος τρόπος να διδάσκουμε γραμματική

Όχι άλλη γραμματοσυντακτική ανάλυση προτάσεων. Οι μαθητές μαθαίνουν περισσότερα με το απλό γράψιμο και την ανάγνωση.

Boston Public Library/Wikimedia Commons

 
Ένας αιώνας έρευνας δείχνει πως τα παραδοσιακά μαθήματα γραμματικής – αυτές οι ώρες που σπαταλούνται στην αναλύοντας γραμματικά και συντακτικά προτάσεις και αποστηθίζοντας μέρη του λόγου- δεν βοηθούν και μπορεί μάλιστα να παρεμποδίσουν τις προσπάθειες των μαθητών να γίνουν καλύτεροι συγγραφείς. Σίγουρα πρέπει να μάθουν γραμματική. Αλλά ο παλιομοδίτικος τρόπος δεν λειτουργεί.

Αυτό το εύρημα – επιβεβαιωμένο το 1984, το 2007 και το 2012 μέσα από αναλύσεις 250 και πλέον ερευνών – ισχύει για  τους μαθητές όλων των ηλικιών από το δημοτικό σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Μία έρευνα που χαίρει εκτίμησης, παραδείγματος χάρη, παρακολούθησε τρεις ομάδες μαθητών από την Γ’ γυμνασίου έως την Β’ λυκείου. Η μία ομάδα παρακολουθούσε παραδοσιακά μαθήματα βασισμένα στους κανόνες, η δεύτερη έλαβε μία εναλλακτική προσέγγιση στην διδασκαλία της γραμματικής και η τρίτη δεν έλαβε κανένα μάθημα γραμματικής, παρά μόνο λογοτεχνία και δημιουργική γραφή. Το αποτέλεσμα: δεν υπήρξε καμία σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τρεις ομάδες, εκτός του οτι και οι δύο ομάδες γραμματικής εξεδήλωσαν μία ισχυρή αντιπάθεια για τα αγγλικά.

Υπάρχει ένα πραγματικό κόστος όταν αγνοούμε τέτοια ευρήματα. Στην δική μου δουλειά με ενήλικες που εγκατέλειψαν το σχολείο χωρίς να αποκτήσουν πτυχίο πανεπιστημίου συναντώ ξανά και ξανά άτομα να οτι διορθώνουν υπερβολικά τον εαυτό τους από τη στιγμή που ξεκινούν να γράψουν. Αναφέρουν σκέψεις, όπως “Είναι αυτό σωστό; Και αυτό;” και “Ω, Θεέ μου αν γράψω κάποια σύντμηση θα πατώσω”. Επικεντρωμένοι στο να είναι σωστοί, ποτέ δεν στον εαυτό τους μία ευκαιρία να εξερευνήσουν τις ιδέες τους ή τρόπους να εκφράσουν αυτές τις ιδέες. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η, μερικές φορές, εξουθενωτική εμμονή στους “κανόνες” συναντάται τόσο σε μαθητές που παρακολουθούσαν ελίτ ιδιωτικά ινστιτούτα όπως επίσης και σε αυτούς που φοιτούσαν σε φτωχά σε υποδομές δημόσια σχολεία.

Πρέπει να διδάξουμε τους μαθητές να γράφουν γραμματικώς ορθά αφήνοντας τους να γράφουν.

Αυτοί οι μαθητές είναι θύματα της λανθασμένης πεποίθησης πως τα μαθήματα της γραμματικής πρέπει να προηγούνται του γραπτού λόγου, παρά ότι η γραμματική είναι κάτι που μαθαίνεται καλύτερα μέσω του γραπτού λόγου. Διαπίστωσα από πρώτο χέρι το υψηλό κόστος αυτού του φαινομένου στο Community College όπου δίδασκα γραπτό λόγο για 8 χρόνια (σημ. μετ.: δημόσιο διετές ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση του οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε πανεπιστήμιο ή να στην αγορά εργασίας. βλ. community colleges in wikipedia), σε ένα ίδρυμα όπου πάνω από το 90% των σπουδαστών αποτυγχάνουν να ολοκληρώσουν ένα διετές πρόγραμμα μέσα σε τρία χρόνια. (Ο εθνικός μέσος όρος είναι μόνο ελάχιστα καλύτερος, περίπου στο 80%). Ένας βασικός λόγος για αυτό είναι ότι οι τάξεις που απαιτούν ανάπτυξη του γραπτού λόγου επικεντρώνονται στην παραδοσιακή διδασκαλία της γραμματικής. Διαπίστωσα, ξανά και ξανά, την απαγοήτευση να παίρνει την θέση της φιλοδοξίας. Σε αυτό το σύστημα 7 κολλεγίων, ένα περίπου 80% των μαθητών εξετάζονται σε τέτοια μαθημάτα περνώντας πάνω από ένα χρόνο οριν καν τους ζητηθεί να γράψουν περισσότερο από μία παράγραφο.  Σε εθνικό επίπεδο, οι μισοί και πλέον μαθητές πανεπιστημίων και κολλεγίων εγκατελείπουν σε εισαγωγικά μαθήματα πριν ακόμα προχωρήσουν. Ουσιαστικά εγκαταλείπουν πριν ξεκινήσουν καν.

Ευτυχώς, υπάρχουν λύσεις. Όπως διδάσκουμε τα παιδιά να κάνουν ποδήλατο βάζοντας τους πάνω σε ένα ποδήλατο, πρέπει να διδάξουμε τους μαθητές να γράφουν γραμματικώς σωστά με το να τους αφήνουμε να γράφουν. Μόλις οι μαθητές βάλουν ιδέες για τις οποίες ενδιαφέρονται πάνω στην σελίδα, είναι έτοιμοι για διδασκαλία -συμπεριλαμβανομένης και της γραμματικής- διδασκαλίας που θα τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν αυτές τις ιδέες. Γνωρίζουμε πως η διδασκαλία της γραμματικής που λειτουργεί περιλαμβάνει διδασκαλία στρατηγικών για διόρθωση και επεξεργασία κειμένου, παρέχοντας στοχευμένα μαθήματα πάνω σε προβλήματα, τα οποία οι μαθητές άμεσα εφαρμόζουν στα δικά τους γραπτά και βάζοντας τους να παίζουν με προτάσεις, όπως με τα Lego, συνδυάζοντας βασικές προτάσεις σε πιο περίπλοκες. Συχνά και προς έκπληξη όλων, χρειάζεται λίγη τυπική διδασκαλία γραμματικής. Η ερευνήτρια Marcia Hurlow έδειξε πως πολλά λάθη “εξαφανίζονται” από τα γραπτά των μαθητών, όταν αυτοί επικεντρώνονται στις ιδέες τους και σταματούν “να προσπαθούν να γράψουν σωστά”.

Επίσης, υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο και κρυφό τίμημα του να έχεις γενιές μαθητών που συνδέουν το γράψιμο αποκλειστικά και μόνο με την ορθότητα. Αναπόφευκτα, όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν πως διδάσκω γραπτό λόγο, κάνουν τις “γραμματικές τους εξομολογήσεις”. Μου λένε με ντροπή πως “ποτέ δεν έμαθαν πραγματικά γραμματική” και δυστυχώς, αποδεικνύεται συχνά πως αποφεύγουν να γράψουν. Έχω πάρει συνέντευξη από ένα διευθυντικό στέλεχος που κλειδωνόταν στο γραφείο της και φώναζε τον γιό της όταν έπρεπε να γράψει κάποια αναφορά. ΌΠως επίσης και από γονείς οι οποίοι περιέγραψαν πως έγραφαν τις εργασίες του παιδιού τους, διότι αυτό παρέλυε από το άγχος του γραψίματος. Υπήρξαν ακόμα άνθρωποι που μου είπαν πως άφησαν επαγγελματικές ευκαιρίες, επειδή απαιτούσαν γραπτό λόγο.

Τα σχολεία που έχουν  αλλάξει την παραδοσιακή “αυτοτελή” γραμματική με τη διδασκαλία γραμματικής μέσω του γραπτού λόγου προσφέρουν απτές αποδείξεις ότι τέτοιες προσεγγίσεις αποδίδουν. Έχουν περισσότερους μαθητές και πιο γρήγορα σε μαθήματα κολλεγίου απ’ ότι πριν ήταν πιθανό. Ένα από αυτά είναι ένα πρόγραμμα στην πολιτεία της Αριζόνα στο οποίο οι μαθητές που εξετάζονται στη δεξιότητα του γραπτού λόγου πριν το επίπεδο του κολλεγίου ξεκινούν αμέσως να γράφουν δοκίμια για το κολλέγιο. Περισσότεροι από το 88% αυτών των μαθητών περνούν το επίπεδο του αρχαρίου στα αγλλικά -ένα ποσοστό που είναι υψηλότερο από αυτό των μαθητών που εισάγονται στο πανεπιστήμιο προερχόμενοι από το επίπεδο του κολλεγίου. Στο Community College της Βαλτιμόρης ένα πρόγραμμα στο οποίο αρχάριοι στο γραπτό λόγο μαθητές δέχονται πρόσθετη στήριξη ενώ παρακολουθούν μαθήματα γραπτού λόγου σε επίπεδο κολλεγίου έχει μειώσει τον χρόνο που περνούν σε εισαγωγικά μαθήματα ενώ έχει διπλασίασει τον αριθμό αυτών που περνούν το μάθημα της έκθεσης. Περισσότερα από 60 κολλέγια και πανεπιστήμια πειραματίζονται τώρα με προγράμματα αυτής της προσέγγισης.

Το 1984, ο George Hillocks ένας φημισμένος καθηγητής Αγγλικών και Παιδαγωγικής στο πανεπιστήμιο του Σικάγο δημοσίευσε μία ανάλυση έρευνας πάνω στη διδασκαλία γραπτού λόγου. Ολοκλήρωσε με το εξής: “Τα σχολικά συμβούλια, οι διευθυντές και οι δάσκαλοι που επιβάλλουν τη συστηματική μελέτη παραδοσιακής σχολικής γραμματικής στους μαθητές τους για μεγάλο χρονικό διάστημα στο όνομα της διδασκαλίας γραπτού λόγου τους προκαλούν μία κραυγαλέα βλάβη που δεν πρέπει να την ανέχεται όποιος ενδιαφέρεται για την αποτελεσματική διδασκαλία του καλού γραπτού”. Αν 30 χρόνια αργότερα, εσύ ή το παιδί σου συνεχίζει να διδάσκεται γραμματική ανεξάρτητα από το πραγματικό γραπτό λόγο έχει περάσει για τα καλά ο χρόνος για να απαιτήσουμε η διδασκαλία γραπτού λόγου να είναι στηριγμένη στην έρευνα και όχι στην νοσταλγία.

Πηγή: http://giaenadiaforetikosxoleio.wordpress.comTheAtlantic, alfavita.gr

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3074

Ιουλ 03 2014

Ποια είναι η οδηγία για την βαθμολόγηση των μαθητών της Α΄ Λυκείου

Ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης από το υπουργείο Παιδείας – Ειδικά για εφέτος ομαδοποιούνται μαθήματα οι μαθητές θα προάγονται εάν συμπληρώνουν 10 ,κατά μέσο όρο, σε τρία μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  02/07/2014 20:21
Ποια είναι η οδηγία για την βαθμολόγηση των μαθητών της Α΄ Λυκείου

Αλλάζει η βαθμολόγηση των γραπτών των μαθητών της εφετινής Α” Λυκείου που έδωσαν για πρώτη φορά εξετάσεις με βάση τον νέο θεσμό της Τράπεζας θεμάτων.

Με ειδική βαθμολογική οδηγία του, το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να άρει τις αδικίες ενός θεσμού που καταγγέλθηκε για πρόχειρη εφαρμογή και επιλογή των θεμάτων, λίγες ημέρες πριν τις εξετάσεις.
 Ετσι το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε ομαδοποίηση των μαθημάτων κατά την βαθμολογία τους, ειδικά για εφέτος, και προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη εάν συμπληρώνουν το 10 κατά μέσο όρο σε τρία μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο. Υπενθυμίζεται ότι με το νέο σύστημα έπρεπε οι μαθητές να συμπληρώσουν την βάση του 10 σε κάθε ένα από τα βασικά μαθήματα ανά πεδίο.
«Με βάση την επεξεργασία των μέχρι τώρα στοιχείων, των σχετικών με την επίδοση των μαθητών της Α” Λυκείου στις ενδοσχολικές εξετάσεις, που έχουν διαβιβαστεί στο γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου» αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Παιδείας, «προκύπτουν τα εξής»:
 α) Η εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων στην Α” Λυκείου, όχι μόνο δεν οδήγησε τους μαθητές σε αποτυχία ή επιπλέον δυσκολία ανταπόκρισης στην εξέταση των αντίστοιχων μαθημάτων, αλλά αντιθέτως τους υποβοήθησε ώστε να επιτύχουν καλύτερες βαθμολογικές επιδόσεις. Τα σχετικά στοιχεία θα διαβιβαστούν και στη Βουλή των Ελλήνων.
 β) Η νομοθετική απαίτηση της επίτευξης βαθμού τουλάχιστον 10 σε κάθε κλάδο των μαθημάτων της «Ελληνικής Γλώσσας» (3 κλάδοι: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία) και των «Μαθηματικών» (2 κλάδοι: Άλγεβρα και Γεωμετρία) για την προαγωγή των μαθητών, συνάγεται ότι αποτελεί ένα αρκετά απαιτητικό μέτρο που μπορεί να οδηγήσει σε αδικίες.
 Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος έχει ήδη ετοιμάσει σχετική τροπολογία, η οποία θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και θα καταλαμβάνει και τους φετινούς εξετασθέντες μαθητές της Α” Λυκείου, σύμφωνα με την οποία, στα δύο ανωτέρω μαθήματα για την προαγωγή του μαθητή δεν θα απαιτείται η επίτευξη του 10 σε κάθε ξεχωριστό κλάδο, αλλά η επίτευξη του 10 ως μέσου όρου των επί μέρους κλάδων» καταλήγει η ανακοίνωση.
Πηγή : http://www.tovima.gr/

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3064

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα

Top