«

»

Μάι 22 2012

Εκτύπωσέ το Άρθρο

Ασκήσεις Γραμματικής Α” Γυμνασίου

Ασκήσεις Αρχαίων

1) ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΗΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ:

ή στρατιά

το φυτόν

η οδός

ό ’Ατρείδης

ή δίψα

2) ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ Η ΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ:

ό κοχλίας

ο νόμος

ή δίκη

η άμπελος

ο ταύρος

3) ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ:

1.    Αί ………………(οίκία)πλησίον της ………………(θάλαττα) είσίν.

2.    Ό λοχαγός λέγει τώ……………………(στρατιώτης ) ότι δεί την………….(άμαξα) κατακαίειν.

3.    Ταίς………… (ψυχή) ταίς γεμούσαις πονηρών …………….(επιθυμία) φάρμακον ό λόγος έστί .

4.    ‘Ημείς και ύμείς έγενόμεθα καί …………….(συγχορευτής) καί …………….(συμφοιτητής) καί ………………….(συστρατιώτης).

5.    Κατά τον της ……………..(μέλιττα) τρόπον δεί άναγιγνώσκειν.

6.    Οί…………….. (πολέμιος) ού φυλάττουσι τούς …………….(όρκος) των …………………(θεός)

7.    ‘Ο Κύρος άποπέμπει τους………………(δασμός)

4) ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΛΙΣΗΣ:

1. Οί……………..(πολέμιος) ού φυλάττουσι τούς ……………(όρκος) των………..(θεός)

2.    ‘Ο Κύρος άποπέμπει τους……………. (δασμός) τώ……………….. (άδελφός).

3.    Οί ……………(θεός) ούκ είσίν ύμίν …………………(σύμμαχος)

4.    ‘Ο άγαθός σώζεται σύν τοίς ………………(θεός) καί έκ πάνυ ……………(δεινόν)

5) ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΚΦΟΡΩΝ ΚΑΙ  ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ή φανερά όδός

ό έλεύθεροςπολίτης

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/2194

Σχολιάστε

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων