«

»

Μαρ 12 2012

Εκτύπωσέ το Άρθρο

Κριτήριο Αξιολόγησης : «Πολιτικά» , Ενότητα 16η

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» : ΕΝΟΤΗΤΑ 16η

Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν (καὶ γὰρ μέτοικοι καὶ δοῦλοι κοινωνοῦσι τῆς οἰκήσεως), οὐδ’ οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες οὕτως ὥστε καὶ δίκην ὑπέχειν καὶ δικάζεσθαι (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων κοινωνοῦσιν)… Πολίτης δ’ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς. Τίς μὲν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν· ᾧ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως, πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν.

Β.ΘΕΜΑΤΑ

1.Να μεταφραστεί το χωρίο με τα έντονα γράμματα (Πολίτης δ’ἁπλῶς…ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν.)

Μονάδες 10

2.Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου «πόλις» στον Αριστοτέλη και ποιος είναι ο στόχος της ;

Μονάδες 10

3.Ποια είναι κατά τον Αριστοτέλη τα μη ασφαλή κριτήρια για τον προσδιορισμό της έννοιας «πολίτης» και γιατί ;

Μονάδες 15

4. Ποια είναι η σημασία της συμμετοχής του πολίτη στις δικαστικές λειτουργίες ; Τι διασφαλίζει η συμμετοχή αυτή ;

Μονάδες 15

5.Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής : περιούσιος, υπερηφάνεια, ανίχνευση, ρήτορας, πλοίαρχος

Μονάδες 10

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/2075

Σχολιάστε

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων