Νοε 28 2015

Πίνακες Γραμματικής Αρχαίων Ελληνικών

ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ εἰμὶ

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ πλέω, πνέω, ῥέω, δέομαι

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ

Ρήματα σε -μι Φωνηεντόληκτα

ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -μι Συμφωνόληκτα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

Ο παρακείμενος και υπερσυντελικος μέσης φωνής των αφωνόληκτων και ενρινόληκτων ρημάτων

Ο ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΔΙΣΥΛΛΑΒΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ -ίζω

Ο ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Η κλίση των ρημάτων α. ἐπίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι και β. κεῖμαι, κάθημαι

ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ

ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α. ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α΄

ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ

Η ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΟΡΙΣΤΩΝ Β΄ ἔβην, ἔγνων, ἔδραν, ἔφυν, ἐρρύην

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

Γ΄ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Α” ΚΑΙ Β” ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Β”

ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β” ΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β”

Πηγή : www.study4exams.gr

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3771

Νοε 28 2015

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίων Ελληνικών

Ασκήσεις των ρημάτων α. ἐπίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι και β. κεῖμαι, κάθημαι

Ασκήσεις Συνηρημένων Ρημάτων

Ασκήσεις στο ρήμα ειμί

Ασκήσεις ρημάτων σε -μι συμφωνόληκτων

Ασκήσεις ρημάτων σε -μι αφωνόληκτων

Ασκήσεις ρημάτων ρέω, πνέω, πλέω, δέομαι

Ασκήσεις παρακείμενου και υπερσυντελικου μέσης φωνής των αφωνόληκτων και ενρινόληκτων ρημάτων

Ασκήσεις Παθητικού Αορίστου β”

Ασκήσεις Ομόηχων Τύπων

Ασκήσεις Μετοχών

Ασκήσεις Μέλλοντα ρημάτων σε -ίζω

Ασκήσεις Μέλλοντα Ερρινόληκτων Ρημάτων

Ασκήσεις Επιθέτων Ασκήσεις Γ” Κλίσης Ουσιαστικών

Ασκήσεις Βαρύτονων Ρημάτων

Ασκήσεις αορίστων β” ἔβην, ἔγνων, ἔδραν, ἔφυν, ἐρρύην

Ασκήσεις Αορίστου Β

Ασκήσεις Αντωνυμιών

Ασκήσεις Α” και Β” Κλίσης Ουσιαστικών

Πηγή : www.study4exams.gr

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3770

Νοε 27 2015

Διαφορές μεταξύ των ειδών υποθετικών λόγων

Πηγή: (ii) Διαφορές μεταξύ των ειδών υποθετικών λόγων

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3731

Νοε 27 2015

ΕΙΔΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ

Πηγή: (i) Είδη υποθετικών λόγων

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3730

Νοε 26 2015

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πηγή: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3729

Νοε 26 2015

ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πηγή: ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3728

Νοε 26 2015

ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πηγή: ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3727

Νοε 26 2015

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πηγή: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3726

Νοε 26 2015

ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πηγή: ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3725

Νοε 26 2015

ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πηγή: ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3724

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων