Έλεγχος ηλεκτρικών κινητήρων

Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις Τεχνικά Άρθρα (συμπλήρωμα για τα μαθήματα)

Οι ηλεκτρικοί κινητήρες, χρειάζονται διατάξεις για την εκκίνηση και τον έλεγχο τους. Οι διατάξεις αυτές, μπορεί να είναι από πολύ απλές (απλή εκκίνηση τριφασικού κινητήρα) έως πολύπλοκα κυκλώματα αυτοματισμού (ανάλογα με την εφαρμογή).

Ότι διάταξη και να χρησιμοποιήσουμε, διέπεται από κάποιες απλές αρχές αυτοματισμού – ελέγχου.

Στο παρακάτω βίντεο, βλέπουμε τις αρχές αυτοματισμού και ελέγχου ηλεκτρικών κινητήρων.

subs