Αντικατάσταση πηνίου ηλεκτρονόμου

Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις Τεχνικά Άρθρα (συμπλήρωμα για τα μαθήματα)

Σε ηλεκτρονόμους με πηνίο συνεχούς ρεύματος το σταθερό και το κινητό μέρος του σιδηρομαγνητικού υλικού είναι συμπαγή, ενώ σε ηλεκτρονόμους με πηνίο εναλλασσόμενου ρεύματος αποτελούνται από ελάσματα για αποφυγή δινορευμάτων. Επίσης σε ηλεκτρονόμους μικρής ικανότητας το σταθερό και το κινητό μέρος αποτελείται από συμπαγής χάλυβα.

Το πηνίο είναι κατασκευασμένο για να αντέχει μηχανικούς κραδασμούς που οφείλονται στην ενεργοποιήσει του ηλεκτρονόμου και σπάνια χρειάζεται αντικατάσταση του. Σε αντικατάσταση του πηνίου του ηλεκτρονόμου, προχωρούμε σε περίπτωση που το υπάρχον πηνίο καταστραφεί ή χρειαστεί να αλλάξουμε την τάση λειτουργίας του, ανάλογα με την εφαρμογή που το χρειαζόμαστε.

Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε τη διαδικασία που ακολουθούμε για την αλλαγή του πηνίου ενός ηλεκτρονόμου.