Επιθεώρηση και συντήρηση καλωδίων υψηλής τάσης

Βίντεοπαρουσιάσεις

Η επιθεώρηση και συντήρηση καλωδίων υψηλής τάσης είναι δύσκολη και επικίνδυνη και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και χειρισμούς. 

Στο παρακάτω (εντυπωσιακότατο ομολογουμένως) βίντεο ένας συντηρητής καλωδίων υψηλής τάσης, μας αφηγείται σχετικά με τη δουλειά του ενώ ταυτόχρονα τον βλέπουμε πως δουλεύει επάνω στις γραμμές υψηλής τάσης και με ποιο τρόπο τις προσεγγίζει και αποχωρεί από αυτές….. (το βίντεο περιέχει ενσωματωμένους ελληνικούς υπότιτλους)