για την Χημεία

Κάτω από: ‘ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ’

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΜΌΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

molecule3D_Lunettes

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ANIMATION

 

 1. γεωμετρία μορίων

 2. σχηματισμός Η2

 3. δεσμός στο Η2

 4. π δεσμοί

 5. ατομικά και υβριδικά τροχιακά     

 6. π δεσμός στο νιτρικό ιον   

 7. μοριακά τροχιακά

 8. υβριδικά τροχιακά                                       

 9. υβριδισμός

 10. μόριο μεθανίου υβριδισμός

 11. μόριο αιθενίου υβριδισμός δεσμός π

 12. μόριο αιθίνιου υβριδισμός δεσμοί π

 13. μόριο μεθανάλης υβριδισμός δεσμός π

 14. μόριο βενζόλιου

 15. αντιδράσεις προσθήκης σε αλκένια

 16. προσθηκη Br2 σε αλκένια

 17. προσθήκη Br2

 18. προσθήκη  Cl2

 19. υδραλογόνωση αλκενίων

 20. προσθηκη ΗCl

 21. Addition of Hydrogen

 22. Addition of Water

 23. Καυση

 24. παρασκευή Polythene (polyethylene)

 25. πολυμερισμός

 26. αφυδάτωση αλκολών

 27. αντιδράσεις

 28. καύση

 29. αλογόνωση υδρογονανθράκων

 30. φυσικές ιδιοτητες αλκενιων ,οξεων αλκοολών

 31. διδασκαλία οργανικής (αγγλικά)

 32. μπορείς να σχεδιάσεις μια ένωση και να δεις ιδιότητες και μορφή στο χώρο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΙ LEWIS animation


 1. βρειτε την ηλεκτρονική δομή

 2. αριθμοί οξείδωσης στοιχείων μετάπτωσης

 3. ηλεκτρονική διαμόρφωση όλων των ατόμων ΠΠ επιλέγοντας στοιχείο δειχνει κατανομή ηλεκτρονίων αλλά και ομάδα περίοδο στο ΠΠ

 4. περιοδικός πίνακας δομή Ει επιλέγοντας στοιχείο βλέπομε ηλεκτρονική δομή δομή πυρήνα και το φάσμα εκπομπής      απόhttp://www.colorado.edu/

 5. συμπληρωση υποστιβάδων στα στοιχεία του ΠΠ

 6. ηλεκτρονική διαμόρφωση ιόντων μετάλλων

 7. περιοδικός πίνακας μπορείτε να επιλέξτε διάφορες μορφές του ΠΠ ταξινόμηση με ( μεταλλά, τομείς ,φυσική κατάσταση , ατομική ακτίνα , ενέργεια ιονισμού ,ηλεκτραρνητικότητα) και να υπολογίσετε το Μr μιας ένωσης

 8. ατομική ακτινα από http://www.mhhe.com

 9. ιονική ακτίνα

 10. περιοδικός πίνακας

 11. Interactive Periodic Table

 12. μεταβολή ιδιοτήτων στοιχείων στον ΠΠ

 13. ενέργεια ιονισμού από http://www.mhhe.com

 14. υπολογισμός ατομικής ακτίνας στα αμέταλλα Cl

 15. υπολογισμός ατομικής ακτίνας στα αμέταλλα C

 16. υπολογισμός ατομικής ακτίνας μετάλλου

 17. μαγνητικές ιδιότητες υγρού Ν2 και Ο2

 18. απαγορευτική αρχή Pauli από http://www.mhhe.com

 19. συμπληρωση ατομικών τροχιακών απόhttp://www.mhhe.com

 20. υπολογισμός δραστικού πυρηνικού φορτίου

 21. ιονική ακτίνα από http://www.mhhe.com

 22. τυποι κατα Lewis των ατόμων των κύριων ομάδων του ΠΠ

 23. τύποι κατά Lewis ατόμων και ιοντων

 24. σχεδιάζοντας τύπους κατά Lewis kai 2

 25. τύποι Lewis

 26. ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

 27. εξαιρέσεις κατά lewis από http://www.mhhe.com

 28. εξαιρέσεις από κανόνα οκτάδας

 29. ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΩΝ

 30. γεωμετρία μορίων

 31. VSEPR

 32. ατομικά και υβριδικά τροχιακα από http://www.colby.edu/

 33. σύντηξη υδρογόνου

 34. σύνθεση των στοιχείων (πυρηνική σύντηξη)

 35. bignames3.swf επιλέξτε καποιο στοιχείο και δείτε σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία της Χημείας

 36. composition_mystery_gas.swf ευρεση απο τις φασματικές γραμμες του στοιχείου


  ευρεση τύπων κατα Lewis http://www.stolaf.edu/depts/chemistry/courses/toolkits/121/js/lewis/

  Video από Αλισαβακη Μανόλη στο youtube

  KATANOMH HLEKTRONION

  KATANOMH HLEKTRONION SIDHROY

  ATOMIKH AKTINA

  ENERGEIA IONTISMOY

  01 GENIKA GIA DESMOYS

  03 IONTIKOS DESMOS

  LEWIS GENIKO.

  LEWIS NH4CL

  LEWIS H2SO4

  LEWIS HNO3


Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ 3 ΚΕΦ animation ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ -ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ


 1. ρυθμιστικά διαλύματα       από http://www.mhhe.com

 2. ρυθμιστικά διαλύματα

 3. ρυθμιστικά διαλύματα

 4. ρυθμιστικό διάλυμα

 5. παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος        από www.employees.oneonta.edu

 6. μεταβολή pH διαλυμάτων με προσθήκη οξέος – βάσης         από www.employees.oneonta.edu

 7. προσθήκη οξέος σε ρυθμιστικό διάλυμα

 8. ογκομέτρηση οξέος με βαση από www.chem.iastate.edu

 9. υπολογισμός συγκεντωσης οξέος ή βάσης με ογκομέτρηση    από  www.chem.iastate.edu

 10. ογκομέτριση ισχυρό οξύ με ισχυρή βάση

 11. εξουδετέρωση HCl με ΝαΟΗ.swf και με αναπαράσταση μορίων

 12. ογκομέτριση ισχυρό οξύ με ισχυρή βάση .swf πολλή καλή προσομοίωση

 13. ογκομέτρηση ισχυρού οξέος με διάλυμα ΝαΟΗ

 14. ογκομέτρηση οξέος βάσης

 15. εξουδετέρωση οξέος βασης

 16. εξουδετέρωση.swf

 17. ογκομέτρηση ασθενούς οξέος

 18. εξουδετέρωση ασθενές οξύ ισχυρή βάση .swf πολλή καλή προσομοίωση

 19. εξουδετέρωση ασθενούς βάσης με ιισχυρό οξύ .swf πολλή καλή προσομοίωση

 20. μοριακότητα ογκομέτρηση  από http://www.mhhe.com

 21. καμπύλες ογκομέτρησης απόwww.employees.oneonta.edu

 22. αντίδραση μεταξύ HCl και NaOH από www.chem.iastate.edu

 23. υπoλογισμός pH ΙΣΧΥΡΩΝ –ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟΥΣ (ΠΟΛΎ ΚΑΛΌ) 

animation ΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΞΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

 1. ηλετρολύτες.swf

 2. ΔΙΑΛΥΣΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

 3. ισχυροί ασθενείς ηλεκτρολύτες .swf

 4. οξέων αγωγημότητα.htm

 5. τύποι οξέων

 6. οξέα βάσεις

 7. οξέα bronsted lowry

 8. μεταφορα πρωτονίου

 9. ιονισμός στο νερό

 10. ιονισμός του νερού

 11. ιονισμός του νερού1  και   2

 12. μεταβολή Κw με την θερμοκρασία          από www.employees.oneonta.edu

 13. ιονισμός HCl HF          από http://www.mhhe.com

 14. ιονισμός HCl και   ΗF  και ΗΝΟ2   και ΝΗ3

 15. ιονισμός οξέων ισχυρού ασθενούς

 16. ιονισμός οξέων βάσεων

 17. οξύ βαση

 18. βάση ιονισμός.swf

 19. αντίδραση οξέος βάσης

 20. οξέα βάσεις Pka ,Pkb

 21. κλίμακα pH

 22. ph_meter.swf      

 23. μεταβολή του pH διαλυματων με προσθήκη νερού    

 24. μετατόπιση αντίδρασης μεταξύ οξέος και βάσης

 25. ιονισμός ασθενούς οξέος

 26. ιονισμός ιόντος

 27. ογκομέτριση οξέος βάσης             από  www.chem.iastate.edu

 28. μεταβολή ιονισμου αλατων με την C       από www.employees.oneonta.edu

 29. επιδραση κοινού ιόντος  από www.employees.oneonta.edu

 30. NH4Cl ηλεκτρολυτική διάσταση        από  www.chem.iastate.edu

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων