Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων ΔΔΕ Αργολίδας

Υπεύθυνη: Δρ. Πανοπούλου Σοφία

Χαιρετισμός υπεύθυνης του Σ.Σ.Ν. Αργολίδας

Κάτω από: Ανακοινώσεις | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δευτέρα, 24 Σεπτέμβριος 2012 12:56 μμ |

Συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων άξιων συναδέλφων, ο Σ.Σ.Ν. Αργολίδας στόχο του έχει να συμβάλλει στην καθοδήγηση και ενίσχυση των μαθητών – μαθητριών για την επίλυση βασικών θεμάτων και προβλημάτων που τους ταλανίζουν και σχετίζονται με την ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, τη συναισθηματική τους ωρίμανση, τη διανοητική τους εξέλιξη, την κοινωνική τους συμπεριφορά – όταν αυτή […]