ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Με τη διαλογική παρουσίαση της ψηφιακής Γραμματικής της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού , η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ολοκλήρωσε τις επιμορφώσεις στα Σχολεία ο ΣΣ Δρ. Θανάσης Καλλιανιώτης για το μήνα Φεβρουάριο.

Για την οπτική της παρουσίαση  ανοίξτε το https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0nFJ7A1flyDYWY3OWIwNDItNzQ3Zi00ZmEzLWE1MzMtZTg1MGVmMjBmZGUy&hl=en 

 Το διαμοιρασθέν φυλλάδιο παρατίθεται εδώ:

Σχολικές Γραμματικές

Γραμματικές, εκδοθείσες τελευταία από τον ΟΕΔΒ:

η «παλαιότερη» Νεοελληνική Γραμματική, αναπροσαρμογή της Μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη

η ενεστώσα Νεοελληνική Γραμματική της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού του Χρίστου Τσολάκη

Η αναρτημένη στη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού των Μιχαήλ Γεωργιαφέντη, Γεωργίου Κοτζόγλου, Μαργαρίτας Λουκά και Ειρήνης Φιλλιπάκη –Warburton

Γενικές Γραμματικές

Μερικές Γραμματικές που μελετήθηκαν από το γράφοντα, η πρώτη σχολική:

α) η Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής) του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Εγκρίθηκε επί καθεστώτος Μεταξά το 1938 και τυπώθηκε από τον ΟΕΣΒ το 1941 -ο πατέρας του Τριανταφυλλίδη ήταν Κοζανίτης

β) η Νεοελληνική Γραμματική του Αγαπητού Τσοπανάκη του 1994 –ο συγγραφέας δίδασκε επί Κατοχής Φιλολογία στη Σιάτιστα

γ) η Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας των David Holton, Peter Mackridge, Ειρήνης Φιλλιπάκη –Warburton του 1998 και

δ) η Γραμματική της Νέας Ελληνικής: Δομολειτουργική –Επικοινωνιακή, των Χρ. Κλαίρη και Γ. Μπαμπινιώτη του 2005

Η ψηφιακή Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Στην αναρτημένη στο ΠΙ από το 2009 έγχρωμη ψηφιακή Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού προστέθηκαν νέα θεματικά πεδία, η Πραγματολογία (9%), η Σύνταξη (13%) και η Σημασιολογία (2%) -δίδεται προφανώς ώθηση στη λειτουργική κι επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας. Τα υπόλοιπα διαπραγματεύονται τη Φωνολογία και Γραφή, την Παραγωγική Μορφολογία και την (62%) Κλιτική Μορφολογία.

Έκαστο μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή και δραστηριότητες. Έπειτα κάθε ενότητα ολοκληρώνεται με ανακεφαλαίωση. Προς αρωγήν στο τέλος υπάρχει Πίνακας Ανωμάλων Ρημάτων και Γλωσσάρι

Σχολικές Γραμματικές

Γραμματικές, εκδοθείσες τελευταία από τον ΟΕΔΒ:

η «παλαιότερη» Νεοελληνική Γραμματική, αναπροσαρμογή της Μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη

η ενεστώσα Νεοελληνική Γραμματική της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού του Χρίστου Τσολάκη

Η αναρτημένη στη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού των Μιχαήλ Γεωργιαφέντη, Γεωργίου Κοτζόγλου, Μαργαρίτας Λουκά και Ειρήνης Φιλλιπάκη –Warburton

Γενικές Γραμματικές

Μερικές Γραμματικές που μελετήθηκαν από το γράφοντα, η πρώτη σχολική:

α) η Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής) του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Εγκρίθηκε επί καθεστώτος Μεταξά το 1938 και τυπώθηκε από τον ΟΕΣΒ το 1941 -ο πατέρας του Τριανταφυλλίδη ήταν Κοζανίτης

β) η Νεοελληνική Γραμματική του Αγαπητού Τσοπανάκη του 1994 –ο συγγραφέας δίδασκε επί Κατοχής Φιλολογία στη Σιάτιστα

γ) η Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας των David Holton, Peter Mackridge, Ειρήνης Φιλλιπάκη –Warburton του 1998 και

δ) η Γραμματική της Νέας Ελληνικής: Δομολειτουργική –Επικοινωνιακή, των Χρ. Κλαίρη και Γ. Μπαμπινιώτη του 2005

Η ψηφιακή Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Στην αναρτημένη στο ΠΙ από το 2009 έγχρωμη ψηφιακή Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού προστέθηκαν νέα θεματικά πεδία, η Πραγματολογία (9%), η Σύνταξη (13%) και η Σημασιολογία (2%) -δίδεται προφανώς ώθηση στη λειτουργική κι επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας. Τα υπόλοιπα διαπραγματεύονται τη Φωνολογία και Γραφή, την Παραγωγική Μορφολογία και την (62%) Κλιτική Μορφολογία.

Έκαστο μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή και δραστηριότητες. Έπειτα κάθε ενότητα ολοκληρώνεται με ανακεφαλαίωση. Προς αρωγήν στο τέλος υπάρχει Πίνακας Ανωμάλων Ρημάτων και Γλωσσάρι.

Trackbacks/Pingbacks

  1. ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
  2. Ανώνυμος

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων