Χημικές δράσεις και όχι μόνο στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Χημικές δράσεις και όχι μόνο στα πλαίσια του Ομίλου «Φυσικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες» στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων το σχολικό έτος 2016-17.

Mountain Seminar: Environmental Laws and Climate Change, Is There Global Climate Justice?

Το βίντεο είναι μια γεύση από το Σεμινάριο Βουνού που διοργάνωσε το Κέντρο για τη Συνταγματική Έρευνα των Ηνωμένων Εθνών (Center for United Nations Constitutional Research) και έλαβε χώρα στη Βίτσα Ζαγορίου, 17-20 Ιουλίου 2017.

 

 

Δορυφόροι φρουροί, σχολικοί πρεσβευτές και μελέτες δεινοσαύρων με χρήση σύγχροτρον | www.scienceinschool.org

Μετάφραση από την Σεβαστή Μαλάμου (Sevasti Malamou). Το Science in School εκδίδεται από το EIROforum, μια συνεργασία μεταξύ οκτώ από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς δια-κυβερνητικούς επιστημονικού οργανισμούς έρευνας (EIROs). Αυτό το άρθρο αναλύει κάποια από τα τελευταία νέα των EIROs.

Πηγή: Δορυφόροι φρουροί, σχολικοί πρεσβευτές και μελέτες δεινοσαύρων με χρήση σύγχροτρον | www.scienceinschool.org

Why do honeybees love hexagons? – Zack Patterson and Andy Peterson

Honeybees are some of nature’s finest mathematicians. Not only can they calculate angles and comprehend the roundness of the earth, these smart insects build and live in one of the most mathematically efficient architectural designs around: the beehive. Zack Patterson and Andy Peterson delve into the very smart geometry behind the honeybee’s home.

Πηγή: Why do honeybees love hexagons? – Zack Patterson and Andy Peterson