Δημοσιεύσεις

Διεθνή περιοδικά με κριτές

Διεθνείς τόμοι/κεφάλαια βιβλίων με κριτές

Πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές

  • [C1] C. N. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, S. Theocharis, E. Petridou, A. Margeli, I. Georgouvia, S. Philippidis, C. Mavrogiannis, and M. Mykoniatis (2003). Estimating liver regeneration in partially hepatectomized Alloxan diabetic rats using higher-order crossings. Proc. of the 11th United European Gastroenterology Week – UEGW 2003, 1-5 November, 2003, Madrid, Spain. [περισσότερες πληροφορίες (εξωτερικός σύνδεσμος)]
  • [C2] Filippidis, S., and Tsoukalas, I. (2003). Using Digital Video as an Asynchronous Method of Instruction. In Proceedings of The 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2003), Athens, Greece, IEEE Computer Society, July 9-11, 2003, pp.130-134. (ISBN:0-7695-1967-9) [περισσότερες πληροφορίες (εξωτερικός σύνδεσμος)]
  • [C3] Filippidis, S. K., and Tsoukalas, I. A. (2005). Adaptable Instructional Video: Using Instructional Video with Adaptable Content to Teach a Computer Science Course. In Proceedings of IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2005), Porto, Portugal, IADIS, December 14-16, 2005, pp.269-276. (ISBN:972-8924-05-4) [περισσότερες πληροφορίες (εξωτερικός σύνδεσμος)]
  • [C4] Filippidis, S. K., and Tsoukalas, I. A. (2007). Adaptable Instructional Images versus Adaptable Instructional Video: Comparison of the Two Methods of Instruction and Results of a Post-Research Survey. In Proceedings of The 7th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2007), Niigata, Japan, IEEE Computer Society, July 18-20, 2007, pp.170-171. (ISBN: 0-7695-2916-X) [περισσότερες πληροφορίες (εξωτερικός σύνδεσμος)]

Πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές

  • [Σ1] Φιλιππίδης Στ. (2010). Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής της Πληροφορικής, Αθήνα, 9-11 Απριλίου, 2010, σελ. 253-258. (ISBN: 978-960-88359-4-8, 978-960-466-058-2) [πρακτικά συνεδρίου (εξωτερικός σύνδεσμος)]
  • [Σ2] Φιλιππίδης Στ. K. (2013). Παρουσίαση της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης του 5ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης και αξιολόγηση της ευχρηστίας της. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 12-14 Απριλίου, 2013. [PDF (εξωτερικός σύνδεσμος)]
  • [Σ3] Φιλιππίδης Στ. K. (2013). Εγκατάσταση και αξιοποίηση διανομής Ubuntu 12.04 LTS στο 5ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 12-14 Απριλίου, 2013. [PDF (εξωτερικός σύνδεσμος)]

Αναφορές

Προφίλ στο Google Μελετητής
Προφίλ στο Scopus