Πληροφορίες

Δρ. Σταύρος Κ. Φιλιππίδης
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής & Μαθηματικών. Ερευνητής. Software developer.

 

ORCID ID, ScopusGoogle ScholarResearchGateLinkedInTwitter, GitHub, InstagramYouTube, Facebook, Email: sfilippidis στο gmail τελεία com

sfilippidis

Ο Δρ. Σταύρος Κ. Φιλιππίδης είναι εκπαιδευτικός Πληροφορικής & Μαθηματικών, ερευνητής, και software developer. Η ερευνητική περιοχή ενδιαφέροντος του είναι οι Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες. Τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρεται έντονα για το ελεύθερο λογισμικό, το GNU/Linux, και την ανάπτυξη λογισμικού με C++/Qt.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (2008), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης Ιατρικής Πληροφορικής ΑΠΘ (2002), πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ (2000) και πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ (1996).

Έχει εργαστεί ως ειδικός επιστήμονας και διδάσκων βάσει του ΠΔ.407/80 στο τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (2010) και στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ (2009), ως εργαστηριακός συνεργάτης και διδάσκων στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2003-2008) και ως εργαστηριακός συνεργάτης, διδάσκων και αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2005-2009). Είναι μόνιμος εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Μαθηματικών στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2001-σήμερα).

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.