Ελεύθερο Λογισμικό

 

QGreatstAtzenta

Ένα εργαλείο για την οργάνωση των επαφών σας. Είναι ελεύθερο λογισμικό που αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού C++ με χρήση του Qt toolkit. Για την αποθήκευση των επαφών χρησιμοποιείται μια βάση δεδομένων SQLite.

Άδεια: GNU GPLv3 ή νεότερη έκδοση.

Πηγαίος κώδικας της τελευταίας σταθερής έκδοσης (έκδοση 1.3.4): zip filetar.gz file.

Σελίδα της εφαρμογής στο GitHub: https://github.com/SFilippidis/QGreatstAtzenta

Σελίδα της εφαρμογής στο Qt Showroom: http://showroom.qt.io/qgreatstatzenta/

 

QGreatstWeightCalculator

Ένα εργαλείο για υπολογισμούς σχετικούς με το βάρος. Είναι ελεύθερο λογισμικό που αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού C++ με χρήση του Qt toolkit.

Άδεια: GNU GPLv3 ή νεότερη έκδοση.

Πηγαίος κώδικας της τελευταίας σταθερής έκδοσης (έκδοση 1.0.4): zip filetar.gz file.

Σελίδα της εφαρμογής στο GitHub: https://github.com/SFilippidis/QGreatstWeightCalculator

 

GreatstCPFM

Η εφαρμογή GreatstCPFM είναι ένα παλιότερο project (2009) σε pre-alpha state. Είναι ένας cross platform διαχειριστής αρχείων. Είναι ελεύθερο λογισμικό που αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Java. Στην τρέχουσα έκδοση υποστηρίζει μόνο συστήματα Linux και Windows (δοκιμασμένη με τις εκδόσεις του έτους 2009 των Ubuntu, Debian και Windows XP) και πραγματοποιεί μόνο τις λειτουργίες αντιγραφής, μετακίνησης και διαγραφής αρχείων.

Άδεια: Apache License V2.0.

Σελίδα της εφαρμογής στο SourceForge: https://sourceforge.net/projects/greatstcpfm/