Βιογραφικό

Προσωπικές πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Κ. Φιλιππίδης
 • Έτος γέννησης: 1975
 • Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, με δύο παιδιά
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες (1/1997 – 7/1998)

Σπουδές

 • 2008: Διδακτορικό Δίπλωμα του τμήματος Πληροφορικής, τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιστημονική περιοχή: Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες. Θέμα διδακτορικής διατριβής: Εκπαίδευση Βασισμένη στο Διαδίκτυο με Χρήση Προσαρμοστικών Συστημάτων Υπερμέσων. Βαθμός: Άριστα. Επιβλέπων: καθηγητής Ι. Α. Τσουκαλάς.
 • 2002: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (διετές και διατμηματικό) στην Ιατρική Πληροφορική, τμήματα Ιατρικής, Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βαθμός: Άριστα. Διπλωματική εργασία: Ανίχνευση μη-στασιμότητας σε βιοϊατρικά σήματα. Επιβλέπων: λέκτορας Λ. Χατζηλεοντιάδης, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ.
 • 2000: Πτυχίο του τμήματος Πληροφορικής, τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βαθμός: Λίαν Καλώς. Εξειδίκευση σπουδών: Ψηφιακά Μέσα. Πτυχιακή εργασία: Ψηφιακά υδατογραφήματα εικόνων με fractal και χαοτικές τεχνικές, επιβλέπων: καθηγητής Ι. Πήτας.
 • 1996: Πτυχίο του τμήματος Μαθηματικών, τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βαθμός: Λίαν Καλώς. Εξειδίκευση σπουδών: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

Ξένες γλώσσες

 • Αγγλικά: Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge.

Επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία

 • 9/2001 – σήμερα: Μόνιμος εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Μαθηματικών στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αναγνώριση δεύτερης ειδικότητας Μαθηματικών: 10/2013) με οργανική θέση (από 8/2014) στο Γενικό Λύκειο Κάτω Μηλιάς (Πιερίας). Θέσεις υπηρέτησης: 1ο ΤΕΕ Κατερίνης (2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 και 2005-2006), Γραφείο Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (2003-2004), Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Κατερίνη (2006-2007, 2007-2008, και 2008-2009), 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης (2009-2010), 5ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014), Γενικό Λύκειο Κάτω Μηλιάς (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018), Γυμνάσιο Κάτω Μηλιάς (2016-2017 για συμπλήρωση ωραρίου), Γυμνάσιο Ρητίνης (2016-2017 και 2017-2018 για συμπλήρωση ωραρίου).
 • 3/2010 – 8/2010: Ειδικός Επιστήμονας – Διδάσκων (βάσει του Π.Δ. 407/80) στο τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διδάσκων του μαθήματος Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010.
 • 3/2009 – 8/2009: Ειδικός Επιστήμονας – Διδάσκων (βάσει του Π.Δ. 407/80) στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διδάσκων Πληροφορικής το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009.
 • 3/2005 – 8/2009: Διδάσκων (αρχικά Εργαστηριακός Συνεργάτης και στη συνέχεια Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός) στο τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), Παράρτημα Κατερίνης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, διδάσκων μαθημάτων στην επιστημονική περιοχή α) Πληροφορική και Εφαρμογές της στην Εφοδιαστική, β) Διδακτική.
 • 11/2003 – 7/2008: Διδάσκων (Εργαστηριακός Συνεργάτης) στο τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, διδάσκων της θεωρίας (ακαδημαϊκό έτος 2003-2004) και του εργαστηρίου (ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008) του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας” του 7ου εξαμήνου σπουδών.
 • 10/1998 – 6/2005: Καθηγητής/Εκπαιδευτής/Εισηγητής Πληροφορικής σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ και εργαστήρια ελευθέρων σπουδών.
 • 1/1999 – 6/2000: Καθηγητής Πληροφορικής στο Mediterranean – ECS σε courses για το Higher National Diploma in Computing – Business Information Technology, διδάσκων: Computer Platforms, Systems Analysis, Management Science, και σε courses για το Higher National Diploma in Information Technology, διδάσκων: Programming Methods I & II, Systems Analysis, Operating Systems, Computer Architecture.
 • 1/1997 – 7/1998: Στρατιωτική θητεία στο Στρατό Ξηράς, στο Όπλο των Διαβιβάσεων.

Επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα

 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση (2015).
 • Μέλος της επιτροπής κριτών του 7ου, του 8ου, του 9ου, του 10ου, του 11ου, και του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου “Πληροφορική και Εκπαίδευση” που οργανώθηκε από την ένωση καθηγητών πληροφορικής Θεσσαλονίκης (2004).
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά συνεδρίων.
 • “Εκπαίδευση Βασισμένη στο Διαδίκτυο με Χρήση Προσαρμοστικών Συστημάτων Υπερμέσων”, Διδακτορική Διατριβή, τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008. Επιβλέπων: καθηγητής Ι. Α. Τσουκαλάς.
 • “Ανίχνευση μη-στασιμότητας σε βιοϊατρικά σήματα”, Διπλωματική Εργασία, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική Πληροφορική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002. Επιβλέπων: λέκτορας Λ. Χατζηλεοντιάδης.
 • “Ψηφιακά υδατογραφήματα εικόνων με fractal και χαοτικές τεχνικές”, Διπλωματική Εργασία, τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000. Επιβλέπων: καθηγητής Ι. Πήτας.