Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων»

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. 80663(α)/18-7-2011 εγκυκλίου σας γνωρίζουμε ότι
1. Οι υποψήφιοι για θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων που δεν θα κάνουν δήλωση προτίμησης, προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων, παραμένουν στους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων.
2. Οι ανωτέρω σε περίπτωση μη επιλογής τους σε θέση Σχολικού Συμβούλου, υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων να προσέλθουν στις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για την πλήρωση κενούμενων θέσεων.
3. Η καταληκτική ημερομηνία ανάκλησης των δηλώσεων προτίμησης των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων για όλα τα ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 29-7-2011.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
2) Ο.Λ.Μ.Ε. Κορνάρου 2, Τ.Κ.10563 Αθήνα
3) Δ.Ο.Ε.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Υφυπουργού
3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4) Γραφείο Γενικού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε.
5) Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. Τμήμα Β΄ & Ε΄
6) Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε. Τμήμα Β΄ & Δ΄
7) Δ/νση Εκκλησ/κής Εκπ/σης
8) Δ/νση Ειδικής Αγωγής
9) Δ/νση ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.

Δημοσιεύθηκε στην Κύρια Θέματα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση