Ιούλ 09 2014

Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα ΣΔΕ είναι είτε μόνιμοι, αποσπασμένοι κάθε σχολικό έτος σπό την Β’/θμια και Α’/θμια Εκπαίδευση ή ωρομίσθιοι καθηγητές που προσλαμβάνονται ετήσια για συγκεκριμένους Γραμματισμούς.

Δ/ντης ΣΔΕ Κέρκυρας
Δημήτρης Ρίγγας, ΠΕ19 Πληροφορικής – 20014-σήμερα

Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΔΕ Κέρκυρας
Μαργαρίτα Σταυρίδου, Υπ/ντρια, ΠΕ02 Φιλολόγων – 2006-σήμερα
Μαρία Πετασάκη, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας – 2014-σήμερα
Σπυρίδων Καταγής, ΠΕ19 Πληροφορικής
Θοδωρής Κοτινάς, ΠΕ03 Μαθηματικών
Νίκος Κουτσούλης, ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών
Μάγδα Κυπριώτη, ΠΕ10 Κοινωνιολόγων
Μάριος Μαγιολαδίτης, ΠΕ03 Μαθηματικών
Χρήστος Παρίντας, ΠΕ16 Μουσικών
Θωμαής Σκληρού, ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών
Ειρήνη Τακουλίδου, ΠΕ19 Πληροφορικής
Σοφία Τσάμη, ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών
Κωνσταντίνος Φαγογένης, ΠΕ02 Φιλολόγων
Αμαλία Παγκράτη, Σύμβουλος Ψυχολόγος
Μαρία Ιωάννου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Παραρτήματος Λευκίμμης ΣΔΕ Κέρκυρας
Μάγδα Κυπριώτη, ΠΕ10 Κοινωνιολόγων
Μάριος Μαγιολαδίτης, ΠΕ03 Μαθηματικών
Αλεξάνδρα Ντάλα, ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών
Αμαλία Παγκράτη, ΠΕ02 Φιλολόγων
Χρήστος Παρίντας, ΠΕ16 Μουσικών
Θωμαής Σκληρού, ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών
Ειρήνη Τακουλίδου, ΠΕ19 Πληροφορικής
Αγγελική Χειρδάρη, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
Σπυριδούλα Μπαλανίκα, Σύμβουλος Ψυχολόγος