Σαχινίδης Συμεών

Τέως Ερευνητής Πολυτεχνικής  Σχολής  Ξάνθης

Καθηγητής Φυσικός Δευτεροβάθμιας Καβάλας

kemetzikat@ath.forthnet.gr

 

Βιντεο στην Αναπαραγωγή Βιολογία Β γυμνασίου

Ατομο

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/structure_electronique.swf

Επαναληπτικό Βιολογίας Β γυμνασίου Ασκήσεις Ερωτήσεις

https://eclass.sch.gr/modules/exercise/?course=G742177

Επαναληπτικό Φυσικής α γυμνασίου Ασκήσεις Ερωτήσεις Α3 Ασκήσεις

https://eclass.sch.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=G742175&exerciseId=62185

Κυτταρο Βιολογία Α γυμνασίου

Κύτταρο

Κύτταρο Βιολογία Β γυμνασίου

βιολογια β γυμνασίου Κυτταρο

Φυσική Α γυμνασίου Θερμοτητα-Θερμοκρασία

Φυσική Α γυμνασίου Θερμοτητα- Θερμοκρασία

Υδροστατική πίεση-Ανωση

fisica 5

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ

06 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Κ12 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ(1)

Οργανική Χημεια ΑΕΙ

themata

Επόμενη σελίδα: »