• Χρόνος

 • Translate

 • European Radio Logo

Blended Learning (μικτή μάθηση-συνδυαστική μάθηση-υβριδική μάθηση)

Σκεφτείτε ορισμένες σχετικές πρακτικές και φράσεις: Μικτή εκπαίδευση. Ηλεκτρονική μάθηση. Απομακρυσμένη μάθηση . Υβριδική μάθηση.

Όλες αυτές οι πρακτικές περιλαμβάνουν τη μάθηση, την έννοια του τόπου ή της απόστασης και τη χρήση της τεχνολογίας. Ό, τι κι αν επιλέξει να το ονομάσεις, η συνδυασμένη μάθηση συνδυάζει την τάξη και την online εκπαίδευση. Και λόγω των βελτιώσεων τόσο στο σχολικό πρόγραμμα όσο και στην ψηφιακή τεχνολογία, ως μοντέλο μάθησης συνεχίζει να κερδίζει δυναμική. Ενώ οι ειδικοί της εκπαίδευσης συνεχίζουν να συζητούν για την αποτελεσματικότητα της υβριδικής μάθησης, η ύπαρξή τους, τους έχει προκαλέσει να επανεκτιμήσουν όχι μόνο τη θέση της τεχνολογίας στην τάξη ή έξω από αυτή, αλλά και πώς να προσεγγίσουν και να διδάξουν τους μαθητές πιο αποτελεσματικά.

Αυτό από μόνο του είναι ένα από τα κύρια οφέλη της συνδυασμένης μάθησης (και μια κοινή εστία των συνδυασμένων πόρων μάθησης).

Ορισμός του Λεξικού της Λεξικής της Οξφόρδης: ένα στυλ εκπαίδευσης στο οποίο οι μαθητές μαθαίνουν μέσω ηλεκτρονικών και διαδικτυακών μέσων, καθώς και παραδοσιακή διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο ορισμός της υβριδικής ή της μικτής εκπαίδευσης είναι πιο δύσκολο έργο από ό, τι μπορεί να σκεφτεί κανείς – οι απόψεις διαφέρουν έντονα για το θέμα. Σε μια έκθεση σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της μικτής εκπαίδευσης, η Sloan Consortium καθόρισε τα υβριδικά μαθήματα ως εκείνα που «ενσωματώνονται διαδικτυακά με παραδοσιακές δραστηριότητες πρόσωπο με πρόσωπο τάξης με προγραμματισμένο, παιδαγωγικά πολύτιμο τρόπο». Οι εκπαιδευτικοί πιθανώς διαφωνούν για το τι χαρακτηρίζεται ως «παιδαγωγικά πολύτιμο», αλλά η ουσία είναι ξεκάθαρη: Η υβριδική εκπαίδευση χρησιμοποιεί διαδικτυακή τεχνολογία όχι μόνο για συμπλήρωση, αλλά για μετασχηματισμό και βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας καθηγητής μπορεί απλά να ξεκινήσει μια αίθουσα συνομιλίας ή να ανεβάσει βίντεο διαλέξεων και να πει ότι οδηγεί μια υβριδική τάξη. Σύμφωνα με το Education Elements, το οποίο αναπτύσσει τεχνολογίες υβριδικής μάθησης, η επιτυχής συνδυασμένη μάθηση συμβαίνει όταν η τεχνολογία και η διδασκαλία αλληλοενημερώνονται: το υλικό γίνεται δυναμικό όταν προσεγγίζει μαθητές με διαφορετικό τρόπο μάθησης. Με άλλα λόγια, οι υβριδικές αίθουσες διδασκαλίας στο Διαδίκτυο μπορούν να προσεγγίσουν και να προσελκύσουν μαθητές με έναν πραγματικά προσαρμόσιμο τρόπο. Σε αυτό το σενάριο, η διαδικτυακή εκπαίδευση είναι ένα παιχνίδι αλλαγής, όχι μόνο ένα συμπλήρωμα για το status quo.

Με τι μοιάζει αυτό το θεωρητικό μοντέλο στην πράξη;

Ο ορισμός της μικτής μάθησης: Η μικτή μάθηση είναι μια προσέγγιση στη μάθηση που συνδυάζει πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακές μαθησιακές εμπειρίες. Στην ιδανική περίπτωση, το καθένα (τόσο διαδικτυακό όσο και εκτός) θα συμπληρώσει το άλλο χρησιμοποιώντας την ιδιαίτερη ισχύ του.

Πλαίσιο: Αν και θεωρείται γενικά ως «τάση» στην «προοδευτική μάθηση», η «Blended Learning» μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα είδος λειψάνου που συμβολίζει το χάσμα μεταξύ της «παραδοσιακής εκπαίδευσης» (για τον τελευταίο αιώνα περίπου στα σχολεία τούβλου και κονιάματος) και τάξεις και συνδεδεμένη και ψηφιακή μάθηση. Αυτό, φυσικά, δεν υπονοεί ότι το ψηφιακό μόνο είναι το μέλλον και η απόλυτη ενσάρκωση της μάθησης, η οποία είναι μια κοντόφθαλμη άποψη. Το θέμα, ωστόσο, είναι ότι η συνδυασμένη μάθηση είναι ένας συνδυασμός παλαιού και νέου, όπως είναι ένας συνδυασμός φυσικής και ψηφιακής μάθησης.

Αργή κίνηση χορδής

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β1 Συνεδρίες

στην παρακάτω διεύθυνση θα βρείτε το περιεχόμενο κάθε συνεδρίας

https://sites.google.com/view/epimorfosi-b1-rafkal/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1

 

Τα προβλήματα της Β1 επιμόρφωσης

Η γηφδηγκξηφγηξκφηκξφηξγ

Επιμόρφωση Β1 Συστάδα 2 Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιμόρφωση Β1

Συστάδα 2

Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία

22 Ιουνίου 2017

Συστάδα 2

Η φυσική πολύτιμος βοηθός στην τέχνη

Παρακολουθήστε το παρακάτω video

η φυσική στην τέχνη

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015-2016

Ημερολόγιο 2015-2016

Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Στο διεθνή χώρο, τρία είναι τα κυρίαρχα μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση:

(1) το τεχνοκρατικό/τεχνοκεντρικό – που δίνει μεγαλύτερη σημασία στην τεχνολογία των Η/Υ

(2) το ολιστικό – που δίνει σημασία στην διαθεματική και ολιστική προσέγγιση της γνώσης και

(3) το πραγματολογικό – που αποτελεί ένα συνδυασμό των δυο.

Η Ελλάδα, όπως και πολλά άλλα κράτη, ακολούθησε διαδοχικά αρχικά το πρώτο μοντέλο, ενώ

σταδιακά προσαρμόστηκε στο δεύτερο και το τρίτο, κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο Β-επίπεδο

Η επιμόρφωση αποτελεί εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες, όπως:

 • την ικανότητα να οργανώνουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης,
 • να αξιοποιούν τις ΤΠΕ προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενό τους,
 • να συντελούν στην οργάνωση του σχολικού προγράμματος και
 • να το προσαρμόζουν, όταν απαιτείται στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών τους,  
 • να μπορούν να επικοινωνούν ουσιαστικά με γονείς και κοινωνικούς εταίρους,
 • να μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις εκείνες που θέτει το πλαίσιο της δια βίου μάθησης ή το πλαίσιο της ειδικής αγωγής των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα για το Πρόγραμμα της επιμόρφωσης Β επιπέδου θα μπορούσαν να αναφερθούν επιλεκτικά ως αναμενόμενες δεξιότητες που θα αναπτύξουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί οι εξής:

Να αντιλαμβάνονται εκείνους τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις διδακτικές προθέσεις του διδάσκοντα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτή η αξιοποίηση.

Να είναι σε θέση να εμπλέκουν ενεργητικά τους μαθητές στη διαδικασία μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας

Να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο των συγκεκριμένων λογισμικών που προσφέρονται για εκπαιδευτική χρήση και να μπορούν να τα αξιοποιούν αποτελεσματικά.

Να μπορούν να εφαρμόζουν συγκεκριμένες αρχές που θα διέπουν το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε αυτές να αξιοποιούν κατά παιδαγωγικά ορθό τρόπο τις ΤΠΕ στην τάξη.

 

Εναλλακτικές ιδέες μαθητών

Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών στην φυσική  που οι εκπαιδευτικοί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση  συναντούν συχνά στους μαθητές τους.

1. Γενικά / κινηματική

 • Η ιστορία δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη
 • Δυο γειτονικά σώματα πρέπει να έχουν την ίδια ταχύτητα
 • Η επιτάχυνση και η ταχύτητα είναι πάντα στην ίδια κατεύθυνση
 • Η ταχύτητα είναι μια δύναμη
 • Αν η ταχύτητα είναι μηδέν, τότε και η επιτάχυνση είναι μηδέν

2. Σώματα σε πτώση

 • Τα βαρύτερα σώματα πέφτουν γρηγορότερα από τα ελαφρύτερα
 • Η επιτάχυνση είναι το ίδιο με την ταχύτητα
 • Η επιτάχυνση ενός σώματος που πέφτει εξαρτάται από την μάζα του
 • Τα σώματα που πέφτουν ελεύθερα μπορούν να κινηθούν μόνο προς τα κάτω
 • Δεν υπάρχει καθόλου βαρύτητα στον κενό χώρο
 • Η βαρυτική δύναμη ενεργεί πάνω στα σώματα μόνο όταν αυτά πέφτουν

3. Αδράνεια

 • Οι δυνάμεις είναι απαραίτητες για κινήσεις με σταθερή ταχύτητα
 • Η αδράνεια έχει σχέση με την κατάσταση κίνησης (σε ηρεμία η σε κίνηση)
 • Όλα τα σώματα μπορούν να κινηθούν με την ίδια ευκολία όταν δεν υπάρχει η βαρύτητα.
 • Όλα τα σώματα τελικά σταματούν να κινούνται όταν η δύναμη παύει να υπάρχει.
 • Η αδράνεια είναι η δύναμη που διατηρεί τα σώματα σε κίνηση.
 • Αν δύο σώματα είναι και τα δύο σε ηρεμία, αυτά έχουν την ίδια ποσότητα αδράνειας.
 • Η ταχύτητα είναι απόλυτη και δεν εξαρτάται από σύστημα αναφοράς.

4. Νόμοι του Νεύτωνα

 • Η δράση και η αντίδραση είναι δυνάμεις που δρουν στο ίδιο σώμα.
 • Δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στους νόμους του Νεύτωνα και την κινηματική.
 • Το γινόμενο της μάζας επί την επιτάχυνση είναι μια δύναμη.
 • Η τριβή δεν μπορεί να έχει την κατεύθυνση της κίνησης.
 • Η κάθετη αντίδραση πάνω σε ένα σώμα είναι ίση με το βάρος του σώματος σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα.
 • Η κάθετη αντίδραση πάνω σε ένα σώμα είναι πάντα ίση με το βάρος του σώματος.
 • Ισορροπία σημαίνει ότι όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα είναι ίσες.
 • Η ισορροπία είναι αποτέλεσμα του τρίτου νόμου του Νεύτωνα.
 • Μόνο έμψυχα σώματα (άνθρωποι, ζώα) εξασκούν δυνάμεις, τα άψυχα (τραπέζια, πατώματα) δεν εξασκούν δυνάμεις.
 • Για τα κινούμενα σώματα ισχύει, ότι τα βαρύτερα σώματα ωθούν περισσότερο από τα ελαφρά.
 • Μια δύναμη που εφαρμόζεται, για παράδειγμα από ένα χέρι, δρα σε ένα σώμα ακόμη και όταν το φεύγει από το χέρι.

5. Βαρύτητα

 • Το φεγγάρι δεν πέφτει
 • Το φεγγάρι δεν πέφτει ελεύθερα
 • Η δύναμη που δρα σε ένα μήλο δεν είναι ίδια με την δύναμη που δρα πάνω στο φεγγάρι
 • Η δύναμη της βαρύτητας είναι ίση σε όλα τα σώματα που πέφτουν
 • Δεν υπάρχει καθόλου βαρυτική δύναμη στο διάστημα
 • Η βαρυτική δύναμη που δρα σε ένα διαστημόπλοιο είναι περίπου μηδέν.
 • Η βαρυτική δύναμη δρα πάνω σε μια μάζα για ορισμένο χρονικό διάστημα
 • Το φεγγάρι διατηρείται σε τροχιά επειδή η βαρυτική δύναμη που δρα πάνω του εξισορροπείται από την φυγόκεντρο δύναμη που δρα σ’ αυτό.
 • Οι αστροναύτες αιωρούνται μέσα στο διαστημόπλοιο, που περιστρέφεται γύρω από την γη, επειδή εκεί δεν υπάρχει βαρύτητα.
 • Η περιστροφή της Γης γύρω από τον εαυτό της προκαλεί βαρύτητα

6. Διατήρηση της ενέργειας

 • Η ενέργεια καταναλώνεται ή φθίνει.
 • Κάτι το οποίο δεν κινείται δεν μπορεί να έχει καθόλου ενέργεια
 • Μια δύναμη που δρα σε ένα σώμα έχει έργο έστω και αν το σώμα δεν κινείται
 • Η ενέργεια καταστρέφεται καθώς μετασχηματίζεται από μια μορφή σε άλλη
 • Η ενέργεια μπορεί να ανακυκλωθεί
 • Η βαρυτική δυναμική ενέργεια είναι ο μόνος τύπος δυναμικής ενέργειας
 • Όταν ένα σώμα αφήνεται να πέσει, η βαρυτική δυναμική ενέργεια μετατρέπεται αμέσως όλη σε κινητική
 • Η ενέργεια δεν σχετίζεται με τους νόμους του Νεύτωνα
 • Η ενέργεια είναι δύναμη

7. Διατήρηση της ορμής

 • Η ορμή δεν είναι διανυσματικό μέγεθος
 • Η διατήρηση της ορμής έχει εφαρμογή μόνο σε κρούσεις
 • Η ορμή είναι το ίδιο με την δύναμη
 • Οι κινούμενες μάζες χωρίς την παρουσία βαρύτητας δεν έχουν ορμή
 • Το κέντρο μάζας ενός σώματος πρέπει να είναι πάντα μέσα στο σώμα
 • Η ορμή δεν διατηρείται στην περίπτωση που ένα κινούμενο σώμα προσκρούει σε «μη δυνάμενο να κινηθεί» σώμα.
 • Η ορμή και η κινητική ενέργεια είναι το ίδιο

8. Κυκλική κίνηση

 • Η κυκλική κίνηση δεν απαιτεί την ύπαρξη δύναμης
 • Η φυγόκεντρος δύναμη είναι πραγματική δύναμη
 • Ένα σώμα που κάνει ομαλή κυκλική κίνηση δεν έχει επιτάχυνση
 • Ένα σώμα που κινείται κυκλικά θα συνεχίσει να κινείται όταν αφεθεί ελεύθερο
 • Ένα σώμα που κινείται κυκλικά θα συνεχίσει να κινείται ακτινικά όταν αφεθεί ελεύθερο

9. Στροφορμή (γωνιακή ορμή)

 • Κάθε δύναμη που δρα σε ένα σώμα θα προκαλέσει ροπή
 • Τα σώματα που κινούνται σε ευθεία τροχιά δεν έχει γωνιακή ορμή
 • Η ροπή είναι το ίδιο με την δύναμη και έχει την ίδια διεύθυνση
 • Η γωνιακή ορμή δεν είναι διανυσματικό μέγεθος
 • Η διεύθυνση της γωνιακής ορμής είναι διεύθυνση και της γραμμικής ορμής

10. Νόμοι του Κέπλερ

 • Οι τροχιές των πλανητών είναι κύκλοι
 • Η ταχύτητα ενός πλανήτη σε τροχιά δεν μεταβάλλεται
 • Σώματα (ήλιοι) πρέπει να βρίσκεται και στις δύο εστίες της ελλειπτικής τροχιάς
 • Όλοι οι πλανήτες κινούνται στις τροχιές τους με την ίδια ταχύτητα
 • Οι τροχιές των πλανητών είναι ομοεπίπεδες
 • Όλοι οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο με την ίδια περίοδο
 • Η περιφορά είναι το ίδιο με την περιστροφή

11. Πλοήγηση στο διάστημα

 • Τα διαστημόπλοια κινούνται σε ευθύγραμμη τροχιά από τον ένα πλανήτη στον άλλο
 • Τα διαστημόπλοια μπορούν να εκτοξευτούν οποτεδήποτε για να πάνε από τον ένα πλανήτη στον άλλο
 • Τα διαστημόπλοια δεν επηρεάζονται από τον ήλιο.
 • Η κίνηση σε σχέση με την Γη είναι ίδια με την κίνηση σε σχέση με τον Ήλιο
 • Τα τζετ μπορούν να κινούνται στο διάστημα
 • Τα διαστημόπλοια σε τροχιά γύρω από την Γη δεν ακολουθούν ημιτονοειδή τροχιά σε σχέση με τον ήλιο
 • Οι πύραυλοι χρειάζεται να κινούνται μέσα στον αέρα που τον ωθούν αντίθετα από την κίνησή τους

12. Το καμπύλο σύμπαν και οι μαύρες τρύπες

 • Το διάστημα είναι κενό
 • Οι μαύρες τρύπες είναι μεγάλες
 • Το φως πάντα διαδίδεται ευθύγραμμα
 • Οι μαύρες τρύπες εξασκούν μεγαλύτερες δυνάμεις στα σώματα από ότι τα αστέρια από τα οποία προήλθαν
 • Οι παρατηρήσεις που γίνονται σε ένα βαρυτικό πεδίο είναι διαφορετικές από εκείνες που γίνονται σε ένα σύστημα που κινείται με σταθερή επιτάχυνση
 • Τα σώματα στο διάστημα παράγουν ήχους
 • Αν ο Ήλιος είχε την εξέλιξη σε μια μαύρη τρύπα, η Γη θα απορροφούνταν από αυτόν
Copyright © Δαίσκω-Διάσκω-Διδάσκω          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση