Αν στο παρακάτω σχήμα βλέπετε πάνω από 20 τρίγωνα, τότε έχετε γεωμετρικό μυαλό.

Τρίγωνα