Μετα Πληροφορίες

Σύνδεσμοι

Αναζήτηση

Αρχεία για ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

9 Σεπτεμβρίου 2013 από

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄)

Αναθέσεις Ερευνητικών εργασιών (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΛΕΙΟ)

Αναθέσεις Βιωματικές Δράσεις– Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες– Project (ΓΥΜΝΑΣΙΑ)

 

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κλ ΠΕ 04

ΥΑ 23464/Γ2/06-03-2012 (ΦΕΚ 654 Β)

Με τα μαθήματα πρώτης (Α”) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β”) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών.

Οι αποφάσεις των συλλόγων των διδασκόντων εκτός του ότι πρέπει να είναι σύννομες πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών ακόμα και αν αυτές είναι εις βάρος των συμφερόντων των μελών των

Κατηγορία ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 8 Σχόλια »

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

2 Μαΐου 2012 από

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ

Κωδικοποίηση των ΠΔ αναφορικά με την εξεταστέα ύλη, χρόνο εξέτασης-επιτήρηση, θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Λυκείου και επισημάνσεις-προτάσεις Σχολικού Συμβούλου

ΠΔ 48/2012 (Τροποποίηση του ΠΔ 60/2006)

1. Τροποποιεί  παράγραφο του άρθρου 4 και παράγραφο του άρθρου 32 του ΠΔ 60/2006

iii. Το μάθημα των Φυσικών Επιστημών χωρίζεται στους εξής κλάδους:

α) Φυσική β) Χημεία γ) Βιολογία

Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. O τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δέκατου.

2. «Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον οποίον/στους οποίους υστέρησε

ΠΔ 12/2009 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 60/2006)

Τροποποιεί και συμπληρώνει τα άρθρα 2,13,15,18,21,25,36 και αντικαθιστά το άρθρο 27 (εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες )του ΠΔ 60/2006

ΠΔ 36/2008 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 60/2006)

Αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ΠΔ 60/2006

ΠΔ 105/2006 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 60/2006)

Τροποποιεί την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ΠΔ 60/2006

Διαγράφει το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ΠΔ 60/2006

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΔ 60/2006)

Το βασικό Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου

Κατηγορία ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 8 Σχόλια »

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

30 Απριλίου 2012 από

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κωδικοποίηση των ΠΔ και ΥΑ σχετικά με την εξεταστέα ύλη, το χρόνο και τα θέματα των εξετάσεων στο Γυμνάσιο (έγγραφο ΣΣ)

ΠΔ 47/2012

Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών

ΠΔ 409/1994

Το βασικό Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών Γυμνασίου

Κατηγορία ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 8 Σχόλια »

ΩΡΟΛΟΓΙA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA από 2012-2013

21 Απριλίου 2012 από

  • ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΛ

Οι αλλαγές εντοπίζονται στις ερευνητικές εργασίες

ΩΠ με ισχύ από το σχολ. έτος 2012-2013

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ

ΩΠ ΕΠΑΛ

Κατηγορία ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 8 Σχόλια »

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΕ & Η/Υ

27 Μαρτίου 2009 από

Λειτουργία Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια και τα Ενιαία

Μη αλλαγή χρήσης των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των σχολείων

Κοινή χρήση Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών από συστεγαζόμενα σχολεία

Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.

Ενδιαφέρουσες εγκύκλιοι που μπορούν να αξιοποιηθούν από όσους:

1. Έχουν την διάθεση να πάνε κόντρα στην κατεστημένη κατάσταση που υπάρχει σε μερικές σχολικές μονάδες

2. Θεωρούν ότι τα μαθήματα φυσικών επιστημών δεν είναι «ασκήσεις επί χάρτου«

3. Αναζητούν νέους δρόμους στην διδασκαλία των μαθημάτων φυσικών επιστημών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (έγγραφο ΣΣ)

Κατηγορία ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 8 Σχόλια »

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ (ΦΕΚ 1340/16-12-2003)

27 Μαρτίου 2009 από

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Περιλαμβάνει καθήκοντα και αρμοδιότητες των περιφερειακών διευθυντών, προϊσταμένων τμημάτων επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, διευθυντών – υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και συλλόγων διδασκόντων

Οι ευνομούμενες κοινωνίες ευημερούν όταν τα μέλη τους πρώτα εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και στη συνέχεια διεκδικούν

Κατηγορία ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 8 Σχόλια »