Μετα Πληροφορίες

Σύνδεσμοι

Αναζήτηση

Αρχεία για ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ του μαθήματος «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» στην Α & Β ΓΕΛ

13 Σεπτεμβρίου 2014 από

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΕ Α & Β ΓΕΛ 

Κατηγορία ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ | 0 σχόλια »

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

12 Σεπτεμβρίου 2014 από

Μέχρι της αποστολής οδηγιών από το ΥΠΑΙΘ  ένας ενδεικτικός προγραμματισμός για το μάθημα της Βιολογίας Β Γυμνασίου (1 ΔΩ/εβδομάδα), ο οποίος στηρίζεται στο ΑΠΣ της Βιολογίας Γ Γυμνασίου (βλ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ), που εφαρμόσθηκε για δύο μήνες!!!! (δει χρημάτων άνευ τούτων ουδέν) στα Πιλοτικά Γυμνάσια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κατηγορία ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ | 0 σχόλια »

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

11 Σεπτεμβρίου 2013 από

Μέχρι της έκδοσης Αναλυτικού Προγράμματος, Διδακτικού Βιβλίου και σχετικών οδηγιών από το Υ.ΠΑΙ.Θ  κάποιες προτάσεις για την διδασκαλία του μαθήματος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κατηγορία ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ | 0 σχόλια »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012 – 2013

20 Οκτωβρίου 2012 από

Η διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών πρέπει να επικεντρωθεί:

1. Στην ανάδειξη της μεθοδολογικής διάστασης της επιστημονικής γνώσης μέσω κυρίως της έμφασης που θα δοθεί στην πειραματική διδασκαλία και στις πειραματικές δραστηριότητες των μαθητών

2. Στην σύνδεση του περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών με την ιστορία τους, την τεχνολογική πρόοδο, τα κοινωνικά προβλήματα και με διάφορα ζητήματα της καθημερινότητας

3. Στην επίτευξη των γνωστικών στόχων έτσι όπως αυτοί αναφέρονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ενδεικτικοί Προγραμματισμοί Α Τριμήνου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΥΜΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΘΠΑ (2012-2013) (Γεωγραφία, Βιολογία, Φυσική,Χυμεία)

  • ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ενδεικτικοί Προγραμματισμοί Α Τετραμήνου

Α ΤΑΞΗ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΥΜΕΙΑ )

Οδηγίες Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Α ΓΕΛ) (2012-2013)

Β ΤΑΞΗ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γπ, ΦΥΣΙΚΗ Γπ, ΧΥΜΕΙΑ Γπ )

Οδηγίες Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (Β ΓΕΛ 2012-2013)

  • ΕΠΑ.Λ

Α ΤΑΞΗ (Φυσική, Χυμεία )

ΟΔΗΓΙΕΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΥΜΕΙΑ ΕΠΑ.Λ 2012-2013)

Κατηγορία ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ | 2 Σχόλια »

Προγραμματισμός Διδακτικού Έργου Α-B Τριμήνου-A Τετραμήνου 2010-2011

29 Σεπτεμβρίου 2010 από

Μας διαφεύγει το αυτονόητο: ότι το σχολικό βιβλίο απευθύνεται στο μαθητή και όχι στον καθηγητή. Το ΑΠΣ αποτελεί το «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ» για τον διδάσκοντα ο οποίος θα εφαρμόσει την κατάλληλη διδακτική μέθοδο για να επιτύχει τους στόχους που αναφέρονται σ΄αυτό και γιατί όχι να προσθέσει και τους δικούς του. Εξ άλλου το σχολικό βιβλίο αποτελεί μία διδακτική πρόταση των συγγραφέων για την οποία μπορούμε να διαφωνούμε και να μην εφαρμόσουμε, ενώ το ΑΠΣ ως νόμος του κράτους οφείλουμε όλοι τυπικά τουλάχιστον να το εφαρμόσουμε

Στο ΥΠΔΒΜΘ και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η επανάσταση του αυτονοήτου αργεί.

Για μία ακόμη φορά οι οδηγίες  περιλαμβάνουν: «δεν θα διδαχθεί η ενότητα …., δεν θα διδαχθεί η σελίδα…., δεν θα διδαχθεί απο … μέχρι…»

Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων, των Α΄ Β΄ και Γ΄ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ)

Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων, των Α΄ Β΄ και Γ΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ)

Εμείς συνεπείς με το «αυτονόητο» προτείνουμε τον παρακάτω ενδεικτικό προγραμματισμό Α΄B Τριμήνου - A Τετραμήνου  για τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών

ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ)

ΓΕΛ – ΕΠΑ.Λ Α τάξη (Προγραμματισμός Α τετραμήνου ΦΥΣΙΚΗΣ & ΧΥΜΕΙΑΣ)

ΓΕΛ-Β τάξη (Προγραμματισμός Α τετραμήνου ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΥΜΕΙΑΣ)

Κατηγορία ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ | 0 σχόλια »

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2009-2010

21 Σεπτεμβρίου 2010 από

Για ενημέρωση και κριτική ανάγνωση

ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΥΛΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΥΛΗ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)

Κατηγορία ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ | 0 σχόλια »

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009-2010 (ΓΥΜΝΑΣΙΑ)

13 Ιανουαρίου 2010 από

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Κατηγορία ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ | 0 σχόλια »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2009-2010

11 Νοεμβρίου 2009 από

Ο προγραμματισμός του «Τι θα διδάξω» αποτελεί ουσιαστική και αποτελεσματική διαδικασία του εκπαιδευτικού έργου και δεν είναι μια τυπική και δημοσιοϋπαλληλική υποχρέωση

Προγραμματισμός διδασκαλίας μαθημάτων Γ τάξης Ημερησίων Λυκείων και Δ τάξης Εσπερινών Λυκείων

Προγραμματισμός διδασκαλίας μαθημάτων Α & Β τάξης Γενικών Ημερησίων Λυκείων

Προγραμματισμός διδασκαλίας μαθημάτων Α & Β τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ

Προγραμματισμός διδασκαλίας μαθημάτων Φυσικών Επιστημών Γυμνασίων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΕΡ & ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ)

Οδηγίες Διδασκαλίας του μαθήματος «Γεωλογία – Γεωγραφία» Γυμνασίου (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣKΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΕΡ. & ΕΣΠ. ΓΕΛ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΕΡ & ΕΣΠ ΕΠΑ.Λ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ)

Κατηγορία ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ | 0 σχόλια »

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΠΑ.Λ 2009-2010

8 Σεπτεμβρίου 2009 από

Δείτε τις κατ ελάχιστον εργαστηριακές ασκήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στα ΕΠΑ.Λ της ΔΙΔΕ Δυτικής Αττικής

Εργαστηριακή Διδασκαλία των Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2009-2010

Κατηγορία ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ | 0 σχόλια »

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ Γ ημερησίων και Δ εσπερινών ΓΕΛ 2008-2009

6 Σεπτεμβρίου 2009 από

 ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2008-09

Κάντε τις συγκρίσεις μεταξύ

α. Διδαχθείσης ύλης και Σχολικής Μονάδας

β. Διδαχθείσης ύλης και Διδακτικών Ωρών

 εξάγετε τα δικά σας συμπεράσματα και προβληματιστείτε στο παρακάτω ερώτημα:

Οι ώρες που αναλώθηκαν για την διδασκαλία κάποιων μαθημάτων ήταν αρκετές για την εμπέδωση της ύλης που διδάχθηκε;

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ 31/03/2009

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 27/022009

Κατηγορία ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ | 0 σχόλια »