Μετα Πληροφορίες

Σύνδεσμοι

Αναζήτηση

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

18 Σεπτεμβρίου 2011 από

Με την εισαγωγή του μαθήματος “Ερευνητικές Εργασίες” στην Α ΓΕΛ από το σχολικό έτος 2011-2012 προτείνουμε μία θεματολογία η οποία και απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτικούς:

1. Θεωρούν ότι η γνώση δεν μεταδίδεται

2. Το ΑΠΣ και το ωρολόγιο πρόγραμμα τους περιόριζε και δεν μπορούσαν να επεκταθούν σε θέματα τα οποία θεωρούσαν σημαντικά για τους μαθητές τους

3. Έχουν πεισθεί για τα μαθησιακά-παιδαγωγικά οφέλη της ομαδοσυνεργατικής μάθησης ή θα ήθελαν να πειραματισθούν

4. Τα προηγούμενα έτη υλοποίησαν  Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στο σχολείο τους

(οι τελευταίοι έχουν και υποχρέωση να αναλάβουν ερευνητικές εργασίες ώς έχοντες σχετική εμπειρία. Σε περίπτωση άρνησής τους εκτίθενται γιατί έτσι επιβεβαιώνουν ότι τα προηγούμενα σχολικά έτη “υλοποίησαν” εικονικά προγράμματα)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ PROJECT

Η παραπάνω θεματολογία δεν απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που ως μοναδικό κριτήριο για την ανάληψη ερευνητικής εργασίας θέτουν την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου

Κατηγορία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 8 Σχόλια »Αφήστε μια απάντηση