Περιβάλλον και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους υπάρχει υλικό για να προετοιμαστεί η αντίστοιχη ομάδα για τα θέματα για τα οποία θα συζητήσει στην ημερίδα της «Euroscola».

Βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν:

  • Πώς θα υποστηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη;
  • Μπορεί να εξασφαλιστεί η οικονομική ανάπτυξη χωρίς να απειληθεί ο πλανήτης;
  • Ποια θα πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομεα του περιβάλλοντος και των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας;
  • Πώς θα προωθήσουμε μια αλλαγή συμπεριφοράς;

On environment
European Environment Action Programme:
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
On sustainable development in the EU:
http://ec.europa.eu/environment/eussd/
United Nations Platform on Sustainable Development Knowledge:
http://sustainabledevelopment.un.org/
United Nations Sustainable Development Solutions Network:
http://unsdsn.org/
European Parliament Committee on Environment, Public Health and Food Safety:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html

On renewable energy
Energy Strategy for Europe:
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
European Renewable Energy strategy:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
Renewable energy national action plans:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans
Intelligent Energy Europe programme:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
European Climate Action:
http://europa.eu/pol/clim/index_en.htm
Climate and energy targets for 2030:
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_en.htm
European Parliament Committee on Industry, Research and Energy:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html

Φωτογραφία του/της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ
Κατηγορίες: no_first. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Σχολιάστε