Το μέλλον της Ευρώπης

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους υπάρχει υλικό για να προετοιμαστεί η αντίστοιχη ομάδα για τα θέματα για τα οποία θα συζητήσει στην ημερίδα της «Euroscola».

Βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν:

  • Ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης;
  • Ποιες είναι οι προτάσεις σας ώστε να προσεγγίσει η Ευρώπη το δικό σας ιδεώδες;
  • Ποιες σχέσεις θα πρέπει να έχει η Ευρώπη με τους γείτονές της;
  • Ποιος ο ρόλος της Ευρώπης σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον;
  • Σε ποιο βαθμό θα πρέπει η Ευρώπη να προωθήσει τις αξίες της στον κόσμο;

Europe2020 Strategy: the EU’s growth strategy for the coming decade:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
Debating Europe: discuss your ideas with Europe’s leaders:
http://www.debatingeurope.eu/
The future of Europe – World Economic Forum – Davos, January 2016:
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016/sessions/the-future-of-europe-c530363c-915a-4ce0-9b55-bd342ded8ff9
Circular economy:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151201STO05603/Circular-economy-the-importance-of-re-using-products-and-materials
Quantum technologies: from mobile phones to supercomputers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160407STO21711/Quantum-technologies-from-mobile-phones-to-supercomputers
European Parliament Science and Technology Options Assessment:
http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/cache/offonce/home

Φωτογραφία του/της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ
Κατηγορίες: no_first. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Σχολιάστε