Ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώματα

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους υπάρχει υλικό για να προετοιμαστεί η αντίστοιχη ομάδα για τα θέματα για τα οποία θα συζητήσει στην ημερίδα της «Euroscola».

Βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν:

  • Μπορούμε να περιορίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια;
  • Ποια σημασία έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως η ελευθερία έκφρασης, η ισότητα ανδρών και γυναικών και η προστασία των δεδομένων για τη διαμόρφωση μιας νοοτροπίας ενεργών πολιτών στην Ευρώπη;
  • Τι θα πρέπει να γίνεται όταν ένα από τα κράτη μέλη παραβιάζει τις αρχές αυτές;
  • Θα πρέπει η Ευρώπη να περιορίζει την ελευθερία έκφρασης όταν κινδυνεύει η ασφάλεια;

On human rights
Human rights in the EU:
http://europa.eu/pol/rights/index_en.htm
EU Charter of fundamental rights:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:EN:PDF
European Convention on Human Rights (Council of Europe):
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
European Parliament support to human rights and democracy:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00015/Human-rights
Human rights in EU external relations:
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_en.htm
Sakharov Prize on freedom of thought:
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/the-prize.html
Freedom of expression in enlargement countries:
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/policy-highlights/media-freedom/index_en.htm
Data protection reform (press release 14/04/2016):
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160407IPR21776/Data-protection-reform-Parliament-approves-new-rules-fit-for-the-digital-era
EU Agency for Fundamental Rights:
http://fra.europa.eu/en
European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
European Parliament sub-committee on Human Rights:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/home.html

On security
Terrorism: a common threat:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/20151125TST04632/Terrorism
Crisis and terrorism – EU counter-terrorism strategy:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/index_en.htm
Fight against terrorism: MEPs to debate counter-terrorism strategies (press release 12/04/2016):
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160404STO21310/Fight-against-terrorism-MEPs-to-debate-counter-terrorism-strategies
Passenger name record: striking the balance in security and data privacy (1-minute video):
http://europarltv.europa.eu//en/player.aspx?pid=7e12ec5f-6f9b-48f9-9e84-a56b00dc9447
European Parliament sub-committee on Security and Defence:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/sede/home.html

Φωτογραφία του/της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ
Κατηγορίες: no_first. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Σχολιάστε