Απασχόληση των νέων

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους υπάρχει υλικό για να προετοιμαστεί η αντίστοιχη ομάδα για τα θέματα για τα οποία θα συζητήσει στην ημερίδα της «Euroscola».

Βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν:

  • Η απασχόληση των νέων, μια ευρωπαϊκη πρόκληση;
  • Ποιες ευκαιρίες εξασφαλίζει η Ευρώπη στους σημερινούς νέους για να βρουν δουλειά;
  • Ποια μέτρα θα πρέπει να λάβουν τα  κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξουν περισσότερο την απασχόληση των νέων;

Youth employment in Europe: factsheet and key actions:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036
Young, skilled and… jobless (1’30» video 21/01/2016):
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=5fa714f6-be26-4ecb-b989-a58e00dc30be
Youth Guarantee: what is it and how will its schemes be set up?:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
€1 billion for Youth Employment Initiative in 2015 (press release 29/04/2015):
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150424IPR45731/%E2%82%AC1-billion-for-Youth-Employment-Initiative-in-2015

Κατηγορίες: no_first. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση