Αναπτυξιακή βοήθεια

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους υπάρχει υλικό για να προετοιμαστεί η αντίστοιχη ομάδα για τα θέματα για τα οποία θα συζητήσει στην ημερίδα της «Euroscola».

Βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν:

  • Ποια θα πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη;
  • Σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη τρίτων χωρών;
  • Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δικαιολογεί κάποια μείωση της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στην ανάπτυξη έξω από τα σύνορά της;
  • Ποια βοήθεια μπορεί να προσφέρει;

EU development aid – 15 things to know:
https://europa.eu/eyd2015/en/content/eu-development-aid
EU international cooperation and development :
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy_en
Annual report 2015 on the EU development and external assistance policy:
http://ec.europa.eu/europeaid/annual-report-2015-european-unions-development-and-external-assistance-policies-and-their_en
European Parliament Committee on Development:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home.html

Κατηγορίες: no_first. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση