Οδηγίες Μαθημάτων Πληροφορικής Γυμνασίου – ΓΕΛ 2019-20

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020

Οδηγίες για τις «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» στο Δημοτικό σχολείο 2019-20

Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για το μάθημα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» στο Δημοτικό σχολείο»

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 26/27-06-2019 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για το μάθημα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» στο Δημοτικό σχολείο.

Δείτε το έγγραφο με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.20/130336/Δ1

Ύλη μαθήματος “Πληροφορική” Γ’ Λυκείου 2019-20

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», πρώην ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον), της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, 2019-2020.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Πρόταση του ΙΕΠ για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Πληροφορικής της Γ’ Γενικού Λυκείου

Δείτε το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών για την Πληροφορική της Γ’ ΓΕΛ εδώ.

Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων ΓΕΛ 2018-19

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής», «Εισαγωγή
στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» και «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018 – 2019

Δείτε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 142733/Δ2/4-9-2018

α) «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου
Για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η διδακτέα ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 163648/Δ2/02-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στην Α΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2017 – 2018»).

β) «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων Για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η διδακτέα ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 213107/Δ2/05-12-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων για το σχολ. έτος 2017 – 2018»).

γ) «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου Για το μάθημα «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η διδακτέα ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 163615/Δ2/02-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ στη Β΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2017 – 2018»).

δ) «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Γ΄ τάξης ημερήσιου και της Δ΄ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου Για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 163578/Δ2/02-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2017 – 2018»)

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 33/26-07-2018 του Δ.Σ) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με τη διδασκαλία της Πληροφορικής  στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2018 – 2019.

Για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στις Α ́, Β ́, Γ ́ τάξεις Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η διδακτέα ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 164308/Δ2/03-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2017 – 2018»).

Διαγωνισμός Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η Ε.Π.Υ., η Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) διοργανώνουν τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ) τα οποία καλούνται να εκδηλώσουν αρχικό ενδιαφέρον συμμετοχής στο διαγωνισμό συμπληρώνοντας τη φόρμα.

Θεματολογία

Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία έργων με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών και ανοιχτού λογισμικού (Open Design, Open Software & Open Hardware), με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή/και της τοπικής οικονομίας-κοινωνίας. Η θεματολογία μπορεί να περιλαμβάνει έργα αυτοματισμού, φωτισμού-ήχου, αισθητήρων-περιβάλλοντος, κατασκευές που φοριούνται (wearables), ψυχαγωγίας, υγείας-ευεξίας, εξοπλισμού εργαστηρίων, εκπαιδευτικών χρήσεων και εκπαιδευτικών εφαρμογών (π.χ. Open source robotics, openrobothardware, κλπ).

Περισσότερα στο https://robotics.ellak.gr/

Σχολεία μας στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Το ειδικό βραβείο «Καλύτερης Μηχανικής Απόδοσης» κατέκτησε ομάδα μαθητών του 7ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας στην πρώτη της συμμετοχή στον Πανελλήνιο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής 2018, που διεξήχθη στα Ιωάννινα την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου.

Στον διαγωνισμό με θέμα τον Εποικισμό του πλανήτη Άρη, οι μαθητές της Δ’ Τάξης παρουσίασαν με επιτυχία την κατασκευή τους και απέσπασαν το χειροκρότημα του κοινού.  Η ομάδα παρουσίασε μια αυτόματη αντλία νερού που λειτουργούσε σε υποτιθέμενη γεώτρηση στον Άρη και ενθουσίασε με την ευρηματικότητα της την κριτική επιτροπή.

Οι μαθητές μαζί με τον προπονητή τους, καθηγητή πληροφορικής Κιτσαντά Κωνσταντίνο,  απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες από την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον επόμενο διαγωνισμό.

Το Μουσικό σχολείο Πρέβεζας συμμετείχε στον Διαγωνισμό με την ομάδα Ρομποτικής Λυκείου «C- -»που αποτελείται από τους μαθητές: Γάτσιος Γιάννης, Μπέλλου Εύη, ΠοϊκλήΣτελίνα, Ροπόκης Παναγιώτης και Πάκος Τάσος, με υπεύθυνο τον Καθηγητή Μαθηματικών κ. Κώτση Μάνθο και με τεχνικό σύμβουλο τον καθηγητή Πληροφορικής κ. Σοφιανό Κων/νο.
Οι μαθητές έλαβαν μέρος στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που διεξήχθη το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου2018 στα Γιάννενα, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου. Η ομάδα Ρομποτικής απέσπασε την δεύτερη θέση και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής.
Το Ρομπότ που κατασκεύασε η ομάδα έχει ως αποστολή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και την μεταφορά απορριμμάτων σε ειδικό χώρο συλλογής. Έχει εξοπλιστεί με αισθητήρες χρώματος και αποστάσεως και μεταφέρει ηλιακό PowerBank το οποίο φορτίζει συσκευές με ενέργεια ίση των 5V.

 

 

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας κατασκευάζει δορυφόρο

Tο 1ο ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας, με την ομάδα Ursa Minor, θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό διαστημικής  «CanSat in Greece«, που διοργανώνει η Space Innovation  (SPIN) σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

Πρόκειται για πανελλήνιο διαγωνισμό διαστημικής, ο οποίος στοχεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων μαθητών Λυκείου με τεχνολογίες παρόμοιες αυτών που χρησιμοποιούνται σε έναν πραγματικό δορυφόρο. Αποτελεί δε προκριματική φάση του ευρωπαϊκού διαγωνισμού CanSats in Europe, ο οποίος διοργανώνεται από τον ESA.

 

 

Διαβάστε όλο το άρθρο »

1η επιμορφωτική συνάντηση για το Arduino

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9/2/2018, η πρώτη επιμορφωτική συνάντηση στο ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας του σεμιναρίου με θέμα «Αξιοποίηση του Arduino στην εκπαίδευση»,  που διοργάνωσε το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πρέβεζας σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας. Παρουσιάστηκε η πλατφόρμα από τον κ. Ρούμπο Δημήτριο και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και η πλατφόρμα προσομοίωσης από τον κ. Κίτσιο Απόστολο.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων