Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

UBUNTU LTSP και στο Δημοτικό Καρποχωρίου!

Συγγραφέας: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 14 Ιουνίου 2011

Στην μικρή αίθουσα του Δημοτικού Καρποχωρίου υπήρχαν τρεις Η/Υ που λειτουργούσαν αργά και ένας καινούριος. Σήμερα, μετά την εγκατάσταση UBUNTU LTSP υπάρχουν έξι εξίσου γρήγοροι και λειτουργικοί Η/Υ με το πλέον κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (του παιδαγωγικού ινστιτούτου).