Καλό καλοκαίρι!

Γράψτε σχόλιο

Πρόγραμμα CRISS για την πιστοποίηση των Ψηφιακών Ικανοτήτων στα σχολεία της Δ.Ε

Το CRISS είναι ένα εκπαιδευτικό καινοτόμο πρόγραμμα, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , για την αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για την απόκτηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των ψηφιακών ικανοτήτων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πιλοτική φάση του έργου CRISS θα ξεκινήσει το σχολικό έτος 2018-2019 και αφορά μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, Α’ ΓΕΛ και Α’ ΕΠΑΛ.

ΤΙ  ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 1. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία των ψηφιακών ικανοτήτων με εργαλεία αιχμής.
  2. Οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τις προγραμματισμένες δραστηριότητες θα αποκτήσουν πιστοποίηση των ψηφιακών τους ικανοτήτων.
  3. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ένα τεχνολογικό πρόγραμμα που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.
  4. Συμμετοχή στη βελτίωση του μαθησιακού μοντέλου για τις ψηφιακές ικανότητες.
  5. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε επικαιροποιημένο περιεχόμενο και πηγές.
Κατηγορίες: Εκπαιδευτικοί, Λογισμικό | Γράψτε σχόλιο

Πύλη για Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στην διεύθυνση http://dschool.edu.gr διατίθεται ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί ως πύλη σε στις τέσσερις (4) βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε πάνω από 18.000 Ψηφιακούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στο σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΘ.

Κατηγορίες: Δευτεροβάθμια, Εκπαιδευτικοί, Λογισμικό, Πρωτοβάθμια, Υλικό | Γράψτε σχόλιο

Πρότυπο προστασίας προσωπικών δεδομένων στα σχολεία από τον Εθνικό Συντονιστή eSafety Label στην Ελλάδα

Από την 25η Μαΐου 2018 τίθεται σε ισχύ ο  Γενικός Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).

Τα σχολεία ανέκαθεν είχαν προσωπικά δεδομένα για τους μαθητές που βρίσκονταν στη φροντίδα τους και όλο και περισσότερο αυτά τα δεδομένα κρατούνται ψηφιακά και προσβάσιμα όχι μόνο στο σχολείο αλλά και σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων ισχύουν για όλες τις μορφές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το αν τηρούνται σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή. Ωστόσο, δεδομένου ότι αποτελεί μέρος ενός γενικού προτύπου πολιτικής ασφάλειας online, το έγγραφο αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα δεδομένα που διατηρούνται ή μεταβιβάζονται ψηφιακά.

Τα σχολεία θα πρέπει να επανεξετάσουν προσεκτικά την πολιτική τους σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και να κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ασφάλεια οποιουδήποτε υλικού προσωπικής ή ευαίσθητης φύσης, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται από τον Εθνικό Συντονιστή eSafety Label για τη δράση στην Ελλάδα, κ. Άρη Λούβρη, ένα Πρότυπο προστασίας προσωπικών δεδομένων στα σχολεία.

Παράλληλα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων από την σκοπιά των σχολείων και της εκπαίδευσης από το σχετικό video του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Πηγή: internet-safety.sch.gr

 

Κατηγορίες: Ασφάλεια, Επικαιρότητα, Προσωπικά δεδομένα | Γράψτε σχόλιο

Δοκιμαστικές εκπομπές ΓΕΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018

Οι δοκιμαστικές εκπομπές, με τις οποίες θα διαπιστωθεί η λειτουργική ετοιμότητα του συστήματος VBI για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου θα διεξαχθούν από την Τρίτη 22-5-2018 ως και την Τετάρτη 6-6-2018 (ημέρες 10) τις ώρες 10:00 – 11.30 π.μ. (εκτός Σαββάτου και Κυριακής και εκτός της Τρίτης 29-5-2018).

Αναλυτικές πληροφορίες περιέχονται στην σχετική εγκύκλιο.

 

Κατηγορίες: VBI | Γράψτε σχόλιο

Ο νέος Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» θα έχει

Από την 25η Μαΐου 2018 θα εφαρμοστεί σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Ο Κανονισμός αυτός αντικαθιστά την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Δείτε το σχετικό video από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – SaferInternet4Kids.

 

Κατηγορίες: Ασφάλεια, Επικαιρότητα | Γράψτε σχόλιο

Υλικό σεμινάριου «Δημιουργώντας αποτελεσματικές ηλεκτρονικές παρουσιάσεις για την τάξη – To εργαλείο Prezi»

Παρουσιάσεις Prezi

 1. Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
 2. Κλιματική Αλλαγή

Για όλο το υλικό του σεμιναρίου αποστείλετε μας email plinet@dide.fok.sch.gr

Κατηγορίες: Εκπαιδευτικοί, Επιμορφώσεις - Σεμινάρια | Γράψτε σχόλιο

Συμμετέχοντες σεμινάριου «Δημιουργώντας αποτελεσματικές ηλεκτρονικές παρουσιάσεις για την τάξη – To εργαλείο Prezi»

Σας ενημερώνοπουμε ότι όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς του Ν. Φωκίδας με θέμα:

«Δημιουργώντας αποτελεσματικές ηλεκτρονικές παρουσιάσεις για την τάξη – To εργαλείο Prezi»

που διοργανώνει το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Κε.Πλη.Νε.Τ.) Φωκίδας σε συνεργασία με το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Άμφισσας και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας είναι συμμετέχοντες.

 Σας υπενθυμίζουμε ότι το σεμινάριο αποτελείται από 2 εργαστηριακές συνεδρίες και θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 από 17:00 έως 20:00 στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Άμφισσας (Λ. Σαλώνων 48, Άμφισσα).

Για την διευκόλυνσή όλων μας παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα μαζί σας τα στοιχεία λογαριασμού σας (όνομα χρήστη/username & κωδικός πρόσβασης/password) σε μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
 2. Facebook
 3. Gmail

Τα στοιχεία αυτά θα χρειαστούν για την σύνδεσή μας στην υπηρεσία Prezi.

Κατηγορίες: Εκπαιδευτικοί, Επιμορφώσεις - Σεμινάρια | Γράψτε σχόλιο

Αναθέσεις ΕΠΑΛ 2018-19 για τους ΠΕ86

[Αναδημοσίευση από pe19.gr]

Σύμφωνα με την απόφαση Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου για τους ΠΕ86 έχουν ώς εξής:

Ι. Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑΛ και των μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ

 • Οι ΠΕ86 (κατά προτεραιότητα με πτυχίο Μαθηματικών) έχουν τρίτη (Γ’) ανάθεση στα Μαθηματικά (Αλγεβρα – Γεωμετρία) της Α’ και Β’ Λυκείου
 • Οι ΠΕ86 έχουν πρώτη ανάθεση στο μάθημα Πληροφορικής της Α’ Λυκείου και στο μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Β’ Λυκείου

ΙΙ. Αναθέσεις μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης του ΕΠΑΛ

 • Α΄ Αναθέσεις για ΠΕ86 στα μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής (πλην Αγγλικών)
 • Β΄ Ανάθεση για ΠΕ86 στο μάθημα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (Β΄ Τάξη):
  • Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και τα Δίκτυα Επικοινωνιών

IΙΙ. Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης του ΕΠΑΛ

 • Οι ΠΕ86 έχουν πρώτη ανάθεση στο μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Γ’ Λυκείου
 • Οι ΠΕ86 έχουν Α΄ Αναθέσεις στα μαθήματα της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (πλην Αγγλικών)
 • Οι ΠΕ86 έχουν Β΄ Αναθέσεις στα μαθήματα της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτύων και Επικοινωνιών, του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (Γ΄ Τάξη)
  • Δίκτυα Υπολογιστών,
  • Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων,
  • Ρομποτική

Υπάρχουν Β΄ Αναθέσεις σε μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής στους κλάδους ΠΕ84 και Α΄ ή Β΄ Αναθέσεις σε ΤΕ01.13.

Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-19.

Κατηγορίες: Εκπαιδευτικά Θέματα, Εκπαιδευτικοί, Καθηγητές Πληροφορικής | Γράψτε σχόλιο

Αναθέσεις μαθημάτων (Γυμνάσια – ΓΕΛ) σε ΠΕ86 για το σχ. έτος 2018-19

[Αναδημοσίευση από pe19.gr]

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1544/04.05.2018 τη νέα διορθωμένη Υπουργική Απόφαση, 76099/Δ2/11-05-2018, έχουμε αλλαγές στις αναθέσεις μαθημάτων στους καθηγητές ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19-20) για το επόμενο σχ. έτος 2018-19

Στο Γυμνάσιο, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 (με πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών), έχουν Γ’ Ανάθεση Β’ Ανάθεση στα Μαθηματικά. Το περασμένο σχολικό έτος οι ΠΕ19-20 είχαν στα Μαθηματικά Γυμνασίου Β’ ανάθεση.

Στο ΓΕΛ, δεν υπάρχουν αλλαγές.

 

 

Κατηγορίες: Εκπαιδευτικά Θέματα, Εκπαιδευτικοί, Καθηγητές Πληροφορικής | Γράψτε σχόλιο