Φωτογραφία του/της Φουτσιτζής Παναγιώτης

Φουτσιτζής Παναγιώτης

Πληροφορίες συγγραφέα

Βιογραφία


Περισσότερες πληροφορίες

Νεότερα άρθρα

  1. 4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας — 15 Νοεμβρίου 2017
  2. 4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής-Β) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργαvισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) — 14 Νοεμβρίου 2017
  3. 4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής — 14 Νοεμβρίου 2017
  4. 4.3. Τα νοικοκυριά – Ο οικογενειακός προϋπολογισμός — 14 Νοεμβρίου 2017
  5. 4.3. Τα νοικοκυριά -Το εισόδημα των νοικοκυριών — 5 Νοεμβρίου 2017

Λίστα άρθρων του συγγραφέα

Νοε 15

4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας

4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας Ερώτηση: Ποιο ήταν το οικονομικό δίλημμα (=οι δύο επιλογές) που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Ελλάδα μετά τον καταστροφικό Β΄ παγκόσμιο πόλεμο; Τι τελικά επιλέχθηκε; Μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο η ανάγκη της ανασυγκρότησης της χώρας ήταν επιτακτική (=απαραίτητη, αναγκαία). Το δίλημμα που ετέθη τότε ήταν: ποσοτική και γρήγορη ή …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Νοε 14

4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής-Β) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργαvισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)

Β) Δημόσιες Επιχειρήσεις Και Οργαvισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) Ερώτηση: Τι είναι η Δημόσια Επιχείρηση; Δημόσια Επιχείρηση, σύμφωνα με oδηγία της Επιτρoπής τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv, είvαι «κάθε επιχείρηση στην oπoία τo δημόσιo δύναται vα ασκήσει άμεσα ή έμμεσα λόγω κυριότητας, oικovoμικής συμμετoχής ή διατάξεωv, πoυ τηv διέπoυv, απoφασιστική επιρρoή». Ερώτηση: Πότε άρχισε το κράτος (ως θεσμός σε παγκόσμιο …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Νοε 14

4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής

4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής Ερώτηση: Ποιες είναι οι βασικές μονάδες του οικονομικού συστήματος; Τρεις είναι οι βασικές μονάδες στο οικονομικό σύστημα: οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και το κράτος. Ερώτηση: Ποια είναι η επίδραση του κράτους στη λειτουργία της οικονομίας γενικότερα; Το κράτος αποτελεί τον αποφασιστικό παράγοντα, διότι με τις αποφάσεις του …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Νοε 14

4.3. Τα νοικοκυριά – Ο οικογενειακός προϋπολογισμός

4.3.2. Οικογενειακός προϋπολογισμός

4.3.2 Ο οικογενειακός προϋπολογισμός Ερώτηση: Ποιο είναι το κύριο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε νοικοκυριό; Απεριόριστες ανάγκες – Περιορισμένο εισόδημα: Γενικά, κάθε νοικοκυριό έχει απεριόριστες ανάγκες που εκφράζονται με τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. Αλλά έχει περιορισμένο εισόδημα, και πρέπει να αποφασίσει ποια αγαθά και ποιες υπηρεσίες θα αγοράσει και σε ποιες τιμές. Ερώτηση: Ποια …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Νοε 05

4.3. Τα νοικοκυριά -Το εισόδημα των νοικοκυριών

4.3.1 Το εισόδημα των νοικοκυριών Ερώτηση: Ποιοι ζητούν και ποιοι προσφέρουν αγαθά; Η ζήτηση των (τελικών) αγαθών και υπηρεσιών γίνεται από τα νοικοκυριά, τους καταναλωτές, ενώ η προσφορά γίνεται από τους ανεξάρτητους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις. Ερώτηση: Ποια η διαφορά μεταξύ των όρων «νοικοκυριό» και «οικογένεια»; Οι όροι νοικοκυριό και οικογένεια δεν ταυτίζονται. Το νοικοκυριό …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Νοε 05

4.2 Οι επιχειρήσεις-Η τιμή των αγαθών

timhagathou

4.2.3 Η τιμή των αγαθών Ερώτηση: Πώς προσδιορίζεται η τιμή των αγαθών; Η τιμή των αγαθών προσδιορίζεται από τη ζήτηση και την προσφορά τους. Ερώτηση: Τι ισχύει σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης; Σύμφωνα με τον νόμο της ζήτησης όταν αυξά- νεται η τιμή ενός αγαθού, η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται. Και αντίθετα, όταν μειώνεται η …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Νοε 05

4.2 Οι επιχειρήσεις-Το κόστος παραγωγής

4.2.2 Το κόστος παραγωγής Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τους συντελεστές παραγωγής για την παραγωγή προϊόντων. Ερώτηση: Ποιες αποφάσεις χρειάζεται να πάρει μια  επιχείρηση; Κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθός της χρειάζεται να πάρει σημαντικές αποφάσεις όπως: α) Σε ποιον τόπο θα εγκατασταθεί. β) Τι είδους και πόσα προϊόντα θα παράγει. γ) Με ποια μέθοδο θα παράγει …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Νοε 05

4.2 Οι επιχειρήσεις- Οι συντελεστές παραγωγής

4.2.1 Οι συντελεστές παραγωγής Ερώτηση: Τι είναι οι συντελεστές παραγωγής; Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, όπως φυσικοί πόροι, οικόπεδα, εργοστάσια, γραφεία, κτήρια, ανθρώπινη εργασία, μηχανήματα, εργαλεία, μεταφορικά μέσα κ.α. Ερώτηση: Ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής για τους Μαρξιστές (κομμουνιστές-σοσιαλιστές); Οι συντελεστές παραγωγής, αυτοί που παράγουν πλούτο σε μια οικονομία, για ορισμένους, κυρίως τους …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Νοε 05

4.1 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα-αγαθά/καταναλωτικό πρότυπο

4.1.2 Τα αγαθά – το καταναλωτικό πρότυπο Υπενθύμιση (Αγαθά): Τα μέσα με τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες καλούνται αγαθά. Ερώτηση: Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα αγαθά; Τα αγαθά μπορεί να είναι α) υλικά αγαθά (τρόφιμα, αυτοκίνητο κτλ.) και β) υπηρεσίες (παιδεία, υγεία κτλ.). Ερώτηση: Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα υλικά αγαθά; Τα υλικά αγαθά διακρίνονται …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Νοε 05

4.1 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα-ανάγκες

4.1.1 Οι ανάγκες Ερώτηση: Ποιο είναι το κύριο οικονομικό πρόβλημα (Κ.Ο.Π.) ; Το Κ.Ο.Π. είναι ότι οι ανάγκες των ανθρώπων είναι απεριόριστες και τα μέσα για την ικανοποίησή τους περιορισμένα. Αλλιώς: πώς με περιορισμένους πόρους θα ικανοποιηθούν οι απεριόριστες ανάγκες; Το Κ.Ο.Π. έχει παγκόσμια ισχύ και από αυτό απορρέουν όλα τα υπόλοιπα οικονομικά προβλήματα. Ερώτηση: Τι …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων