Το σπίτι της αλεπούς – Κανόνες τονισμού μονοσύλλαβων λέξεων / jele.gr

Κλικ στην εικόνα ή εδώ

Πώς θα πάμε; (που, πού, πως, πώς) / jele. gr

Κλικ στην εικόνα ή εδώ      

Πώς θα πάμε στο σχολείο – Τονική διάκριση: η/ή, που/πού, πως/πώς / jele.gr

Κλικ στην εικόνα ή εδώ

Δώρα για την Ιωάννα (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με τόνους – Το ποταμάκι (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με λέξεις και τόνους (Διαδραστικό Παιχνίδι)

;
Copyright © Πολύχρωμη τάξη          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top