Λέξεις από το σχολικό λεξικό

Το λεξικό για τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού περιλαμβάνει πολλές εικονογραφημένες λέξεις αλλά και πίνακες με ποικίλη θεματολογία. Το ΠΟΔήΛΑΤΟ συγκέντρωσε κάποια από τα λήμματα (τις λέξεις δηλαδή) του λεξικού σε θεματικές ενότητες  και τις παρουσιάζει στους πράσινους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν. ΜΕΡΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ● Αθλήματα ● Διάστημα ● Εργαλεία ● Ζώα (στο αγρόκτημα) (στη θάλασσα) (έντομα) (πουλιά) ● Μετακινήσεις (στη στεριά) (με αυτοκίνητο) (στο νερό) (στον […]

Γραμματάκια Α’ – Πού είναι ο Άρης; (τα)

Πηγή: stintaxi.com

Γραμματάκια Α’ – Πού είναι ο Άρης; (πα, πι)

Πηγή: http://www.stintaxi.com/

Μπαλόνια 9

Παιχνίδια επανάληψης 1ου τεύχους

Αλφάβητο ζώων Επιλογή αρχικού γράμματος   Παίζω με εικόνες και λέξεις κλειδιά Γραφή λέξεων-κλειδιών πρώτου τεύχους   Μπαλόνια 1 Γραφή λέξεων με συλλαβές τύπου σφσφ   Μπαλόνια 2 Γραφή λέξεων με συλλαβές τύπου σφσφς   Μπαλόνια 3 Γραφή λέξεων με συλλαβές τύπου σφσφσφ   Μπαλόνια 4 Γραφή λέξεων με συλλαβές τύπου σφσφσφς   Μπαλόνια 8 […]

Βίντεο επανάληψης 1ου τεύχους

Αλφάβητο ζώων    ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ   Φωνούλες και λέξεις     Λέξεις κλειδιά    Λέξεις με σρφ και ρσφ   Λέξεις με σσφ

Μπαλόνια 8

Γεια σου, κότσυφα – Διαδραστικό Παιχνίδι

Το ημερολόγιο της Μαρίνας – Διαδραστικό Παιχνίδι

Το κοτσύφι – Διαδραστικό Παιχνίδι

Βόλτα στο βουνό (Διαδραστικό Παιχνίδι)

;
Copyright © Πολύχρωμη τάξη          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
...