Μαθηματικά Β΄

Ενότητα 1

1.  Τι έμαθα στην Α΄ Τάξη (Παιχνίδι)

      Πρόσθεση (Βίντεο)

      Αφαίρεση (Βίντεο)

2. Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω (Παιχνίδι)

     Μονάδες και Δεκάδες (ΙΙ) (Παιχνίδι)

     Αριθμοί ως το 100 (Διαδραστικό Παιχνίδι)

     Αριθμοί ως το 100 – Αξία θέσης των ψηφίων (Βίντεο)

     Προσθέσεις και αφαιρέσεις με «πάτημα» στη δεκάδα (Παιχνίδι)

3. Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδι (Παιχνίδι)

4. Μετρώ με εκατοστόμετρα (Παιχνίδι)

5. Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ (Παιχνίδι)

6. Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς (Παιχνίδι)

7. Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο (Διαδραστικό Παιχνίδι)

     Διπλάσιο – Μισό (Διαδραστικό Παιχνίδι)

     Το διπλάσιο ενός αριθμού (Βίντεο)

     Το διπλάσιο ενός αριθμού (Διαδραστικό Παιχνίδι)

     Το μισό ενός αριθμού (Βίντεο)

      Βοήθησε τον Μίκυ να βρει το μισό (Διαδραστικό Παιχνίδι)

8. Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου (Παιχνίδι)

     Εισαγωγή στη συμμετρία (Παιχνίδι)

1ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 1-8)

      Παίζω με την πρώτη Εκατοντάδα (1) (Διαδραστικό Παιχνίδι)

      Παίζω με την πρώτη Εκατοντάδα (2) (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Ενότητα 2

9.  Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100

      Διπλάσιο – Μισό 

10.  Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

11.  Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ (€)

       Τα νομίσματα μέχρι το 10

       Παίζω με τα κέρματα του ευρώ (παιχνίδι)

12. Υπολογίζω τα ρέστα

13.  Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά

14. Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά σχήματα

15. Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα (Περίμετρος)

2ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 9-15)

Μαθηματικά Β΄- 2η Ενότητα (Παιχνίδι)

Ενότητα 3

16. Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα

       Μοτίβα

17.  Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια

       Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό (α)

       Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό (β)

       Πολλαπλασιασμός (Βίντεο)

  18. Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών

19. Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα Εισαγωγή στην προπαίδεια

20. Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα

21. Λύνω σύνθετα προβλήματα

22. Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100 Εισαγωγή στην προπαίδεια

         Πολλαπλασιασμός (Βίντεο)

23. Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Το συμπλήρωμα του 100

3ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 16-23)

Μαθηματικά Β΄- 3η ενότητα (Παιχνίδι)

Ενότητα 4

24. Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5

25. Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4

26. Βρίσκω την προπαίδεια του 8

27. Βρίσκω την προπαίδεια του 7

28. Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6

4ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 24-28)

      Προπαίδεια με τον Ρομπέν

Ενότητα 5

29. Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11

30. Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου

       Διαίρεση με πουλάκια (Βίντεο)

       Διαίρεση (με κινούμενα σχέδια) (Βίντεο)

      Διαίρεση με τον Ρομπέν

31. Καλύπτω επιφάνειες

32. Μετρώ τον χρόνο που πέρασε

       Ο χρόνος

      Οι μέρες της εβδομάδας (Βίντεο)

33. Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου

5ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 29-33)

Ενότητα 6

34. Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο

35. Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)

36. Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β)

37. Λύνω σύνθετα προβλήματα (β)

38. Μετρώ το βάρος (α)

       Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς (α)

39. Μετρώ το βάρος: Το κιλό και το γραμμάριο (β) 

       Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς (β)

40.  Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ

6ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 34-40)

Ενότητα 7

41. Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000

42. Γνωρίζω το μέτρο

       Μετρώ με εκατοστόμετρα 

       Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα (Περίμετρος)

43. Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω

44. Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς

7ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 41-44)

Ενότητα 8

45. Λύνω σύνθετα προβλήματα (γ)

46. Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (α)

47. Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα «ακριβώς»

48. Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα «και μισή»

       Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα «και τέταρτο», «παρά τέταρτο»

 

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © Πολύχρωμη τάξη          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top