Αφαίρεση με «πάτημα» στη δεκάδα

Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών

Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά

6.43 Επαναληπτικό μάθημα

Επαναληπτικό μάθημα

 

Τα τριαντάφυλλα / jele.gr

6.43

6.42 Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας

Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας (α)

 

Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας (β)

Copyright © Πολύχρωμη τάξη     Σχεδιάστηκε από WPDesigner    Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr