28. Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6

27. Βρίσκω την προπαίδεια του 7

26. Βρίσκω την προπαίδεια του 8

25. Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4

24. Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5

3ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 16-23)

23. Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Το συμπλήρωμα του 100

22. Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100 Εισαγωγή στην προπαίδεια

21. Λύνω σύνθετα προβλήματα

20. Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα

19. Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα Εισαγωγή στην προπαίδεια

18. Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών

Copyright © Πολύχρωμη τάξη     Σχεδιάστηκε από WPDesigner    Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top