19. Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα Εισαγωγή στην προπαίδεια

18. Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών

17. Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια

16. Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα

2ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 9-15)

15. Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα (Περίμετρος)

14. Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά σχήματα

13. Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά

12. Υπολογίζω τα ρέστα

11. Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ (€)

10. Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

9. Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100

Copyright © Πολύχρωμη τάξη     Σχεδιάστηκε από WPDesigner    Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top