32. Μετρώ τον χρόνο που πέρασε

Προπαίδεια με τον Ρομπέν

31. Καλύπτω επιφάνειες

30. Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου

29. Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11

4ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 24-28)

28. Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6

27. Βρίσκω την προπαίδεια του 7

26. Βρίσκω την προπαίδεια του 8

25. Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4

24. Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5

3ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 16-23)

Copyright © Πολύχρωμη τάξη     Σχεδιάστηκε από WPDesigner    Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top