Ανάγνωση για κατανόηση – Στο σχολείο

Οι καταλήξεις -μαι -με

Οι καταλήξεις -η -ι -οι -ει

Οι καταλήξεις -η -ι -οι

Οι καταλήξεις -η -ι

Οι καταλήξεις -ο -ω

Μπορείς να σπάσεις τα μπαλόνια;

Αφαιρέσεις στην πρώτη εικοσάδα

Προσθέσεις στην πρώτη εικοσάδα

Αφαιρέσεις στην πρώτη δεκάδα

Προσθέσεις στην πρώτη δεκάδα

Διάκριση σ-ζ

Copyright © Πολύχρωμη τάξη          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top