Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε 15 ερωτήσεις

Δείτε το ενημερωμένο άρθρο, όπου έχουν απαντηθεί κάποια τελευταία σημεία.

Μετράνε οι προφορικοί μου βαθμοί;
Όχι. Η συμμετοχή της επίδοσης του υποψήφιου στη Γ΄ Τάξη έχει απαλειφθεί εντελώς.

Τι μετράει;
Μόνο οι γραπτοί βαθμοί στις πανελλήνιες στα 4 ή τα 5 μαθήματα που εξετάζεται ο υποψήφιος.

Πώς μετράνε αυτοί;
Ξεχωριστά για το κάθε πεδίο (αν ο υποψήφιος δηλώνει και δεύτερο πεδίο), αθροίζονται οι 4 γραπτοί βαθμοί του πεδίου και μετράνε κατά 80% σε εκείνο το πεδίο. Το υπόλοιπο 20%, με αναλογία 13:7, μετράνε οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας ανά πεδίο. Πρόσεξε ότι έτσι, ο συνολικός συντελεστής του πρώτου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας απογειώνεται στο 33% (από  26,33%, με 6 μαθήματα, ή 24,43%, με 7, πέρσι) και του δεύτερου στο 27% (από  20,33%, με 6 μαθήματα, ή 18,43%, με 7, πέρσι).

Δηλαδή, αν δηλώνω 2 πεδία, θα έχω 2 διαφορετικά «μόρια»;
Ακριβώς!

Άρα αν στο «5ο μάθημα» δεν πάω καλά, αυτό θα επηρεάσει μόνο το «2ο πεδίο» κι όχι και τα δύο.
Ακριβώς!

Κι αν μια σχολή είναι σε 2 πεδία, από ποια μόρια θα μετρηθεί αν τάχω δηλώσει και τα δύο;
Από αυτό που έχεις τα περισσότερα μόρια.

Και με τα ειδικά μαθήματα τι γίνεται;
Ισχύει ό,τι κι ως τώρα. Τα μόρια τους προστίθενται ως 10% ή 20% στα συνολικά μόρια (άρα το 80% γίνεται 80 στα 110 ή τα 120 πλέον, κι αντίστοιχα τα 2 μαθήματα βαρύτητας)

Και το 10%; Υπάρχει ακόμα;
Ναι, για ένα χρόνο μόνο, πλέον.

Άλλαξε κάτι άλλο;
Ναι. Πλέον δεν υπάρχει η περιβόητη «Βεβαίωση Πρόσβασης». Άλλαξε όνομα, λέγεται πια Βεβαίωση Συμμετοχής, και έχει γραπτούς βαθμούς και μόρια για το 1 ή τα 2 πεδία όπου συμμετείχε ο μαθητής. Κι έχει ισχύ ένα χρόνο.

Ενδοσχολικό απολυτήριο; Εξακολουθεί να υπάρχει;
Δεν υπάρχει καμία αναφορά, άρα μάλλον εξακολουθεί να υπάρχει.

Και τελικά θα δώσω πανελλήνιες πριν τις ενδοσχολικές;
Ναι, αυτό εγγυήθηκε με Δελτίο Τύπου ο Υπουργός.

Άρα δεν θα είμαι απόφοιτος ακόμα όταν δίνω πανελλήνιες;
Όχι. Παρότι το αντίθετο υπαγόρευε ο νόμος.

Μπορεί, δηλαδή, να περνάω σε κάποια σχολή, αλλά να μην παίρνω απολυτήριο;
Ναι, είναι πιθανό (σίγουρα πιο πιθανό από πριν, αφού οι καθηγητές σου δεν θα έχουν την πίεση της πριμοδότησης με υψηλούς προφορικούς). Ιδίως για σχολές που απαιτούν πολύ χαμηλούς γραπτούς βαθμούς, μπορεί αυτοί, σε συνδυασμό με χαμηλούς προφορικούς, να μη φτάνουν για απόλυση;

Και τότε;
Τότε δεν εισάγεσαι σε σχολή, κι έρχεσαι το Σεπτέμβριο για εξετάσεις απόλυσης. Αν δεν τα καταφέρεις, επαναλαμβάνεις την Γ΄ Τάξη.

Και οι καθηγητές τώρα τι προφορικούς βαθμούς θα βάζουν;
Αυτούς που υπαγορεύει η παιδαγωγική κι η επαγγελματική τους συνείδηση. Πιο ελεύθερα από πριν, πιο αντικειμενικά ίσως, αφού ό,τι βάλουν δεν επηρεάζει τη διαδικασία εισαγωγής.

 

ΥΑ Αριθμ. Φ.253/193309/Α5/27-11-2015: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

N.4351/2015: Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις (άρθρο 40)

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων (Φ.253/85476/Α5/28-05-2015)

Σχολιάστε