Νέο Λύκειο: ατέρμων βρόχος

Αποκωδικοποίηση του ισχύοντος καθεστώτος για την αξιολόγηση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετά και τις τροποποιήσεις του Ν. 4186/2013 από το Ν. 4327/2015, και την Υπουργική Απόφαση 77451/Δ2/15-5-2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ 862/15.5.2015), που επέφεραν μόνιμες αλλαγές, αλλά όχι πλήρεις, για τη Γ΄ Τάξη, και μερικού και εφήμερου χαρακτήρα (μόνο για το τρέχον σχολικό έτος) στην Α΄ και Β΄ Τάξη.

Αλλαγές που θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει ως και σιωπηρές ή αόριστες, αφού η καταραμένη φράση Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει. σε συνδυασμό με τη φράση – ατέρμονα βρόχο ισχύουν τα π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) και π.δ. 50/2008 (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αποτελούν λάστιχο που μπορεί κάποιος να τραβάει όσο θέλει, από όπου θέλει.

Πού και να μην είχαν απαγορευτεί δια νόμου αυτές οι μεσοβέζικες νομοθετήσεις:
4. Σε περίπτωση κατάργησης διατάξεων κανονιστικών πράξεων είναι απαραίτητη η ρητή απαρίθμηση σε ιδιαίτερο άρθρο της προωθούμενης πράξης των καταργούμενων διατάξεων και του χρόνου έναρξης της κατάργησής τους.

Τουλάχιστον δεν μετράει πια η γυμναστική στο Γ.Μ.Ο. Εξακολουθεί όμως η Ερευνητική Εργασία να έχει τριπλάσιο συντελεστή από τα Αρχαία, ή τη Φυσική, ή τα Μαθηματικά, και υποπολλαπλάσιο μερίδιο στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το φόρτο του μαθητή.

 

Σχολιάστε