Επικοινωνία

 • Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Πάτρας
  3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας,
  Εργατικές Κατοικίες Παραλίας,
  Τ.Κ. 26333, Παραλία Πατρών
  Τ.Θ. 2531
  τηλ: 2610526621, 2610526139
  fax: 2610527193

  Ηλεκτρονική δ/νση:
  mail@pek-patras.ach.sch.gr

  Ιστολόγιο (blog):
  http://blogs.sch.gr/pekpatras/

  Δικτυακός τόπος (site):
  http://pekpatras.ach.sch.gr

  Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων moodle:
  http://pekpatras-vm.ach.sch.gr/

 • Χάρτης – κτίριο ΠΕΚ
  ΠΕΚ_Πάτρας_χάρτης_0