Νόμος 4186/2013, Το «Νέο» Γενικό Λύκειο, ένα χρόνο μετά: Παρουσίαση

Ένα χρόνο μετά την έναρξη της εφαρμογής του, τροποποιημένος σε 4 ως τώρα νεότερα νομοθετήματα (Ν. 4218/2013, Ν.4229/2014, Ν.4264/2014, Ν.4275/2014), και με ανανεωμένο το ΠΔ 60 (ΦΕΚ 65 τ. Α΄ /30.3.2006) για την Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου από το ΠΔ 68/2014 (ΦΕΚ τ. Α΄ 110/7.5.2014), το «Νέο» Γενικό Λύκειο εξακολουθεί να προβληματίζει…

Μια εικόνα είναι 1000 λέξεις, άρα πολλές εικόνες είναι ένα άρθρο

Και μην παραλείψουμε να επισημάνουμε πάλι μια σοβαρή αβλεψία.

Για καλύτερη προβολή, επιλέξτε σε πλήρη οθόνη, από το κουμπί κάτω δεξιά

Φωτογραφία του/της Περικλής Γεωργιάδης
Κατηγορίες: Ηλεκτρονική έκδοση. Ετικέτες: , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Σχολιάστε