Νοέ 14
26

«Ανάπτυξη –Υγεία- Πρόληψη»

Υλοποίηση προγράμματος προληπτικής ιατρικής στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και του Πανεπιστημίου Πατρών 

DSC01429Την Πέμπτη, 20/11/2014 επισκέφτηκαν τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Παναγιωτόπουλο Γεώργιο ο κ. Δημητρίου Γαβριήλ, Καθηγητής Παιδιατρικής και Νεογνολογίας, Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝ) του Πανεπιστημιακού Γενικού νοσοκομείου Πατρών και ο κ. Γιαννακόπουλος Ιωάννης, Επιμελητής Α’ της ΜΕΝ Νεογνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών προκειμένου να συζητήσουν την υλοποίηση προγράμματος προληπτικής ιατρικής στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ κ. Μπαρής Θεόδωρος.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε εθελοντική βάση και θα περιλαμβάνει τη διενέργεια προληπτικού ιατρικού ελέγχου σε μαθητές ηλικίας 9 έως και 12 ετών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της περιοχής των Πατρών, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και του Διευθυντή της εκάστοτε σχολικής μονάδας.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω προγράμματος θα αξιοποιηθούν για την πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο της επιστημονικής όσο και τις σχολικής κοινότητας αναφορικά με την σπουδαιότητα της υλοποίησης προληπτικών ιατρικών ελέγχων για διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και την έγκαιρη πρόληψη νόσων όπως π.χ. η παχυσαρκία.

Σχετικά με την ανωτέρω συνάντηση ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε: «Η υλοποίηση του προαναφερόμενου προγράμματος προληπτικής ιατρικής αφενός θα δώσει τη δυνατότητα παροχής πολύτιμων πληροφοριών στους γονείς αναφορικά με την υγεία των παιδιών τους, αφετέρου, θα  ενισχύσει το ρόλο του σχολείου και, ειδικότερα, των εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με τη γενικότερη προαγωγή της υγείας των μαθητών και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, θα αποτελέσει το έναυσμα για την ουσιαστική διασύνδεση του σχολείου τόσο με την οικογένεια όσο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ της σχολικής κοινότητας».Αφήστε μια απάντηση