Σεπ 13
23

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. Δυτικής Ελλάδας

deadlineΗ Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι  σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τη με αριθμ. 8η/23-09-2013 Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Εξέταση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των υποψηφίων προς κατάταξη  στους αξιολογικούς πίνακες του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σχολικού έτους 2013-2014», αναρτήθηκαν οι προσωρινοί αναλυτικοί Πίνακες μοριοδότησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013 -14.

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ., ορίζεται προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών, για την υποβολή από τους υποψηφίους τυχόν ενστάσεων επί των προσωρινών Πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τις 26 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου 2013 (αποκλειστική προθεσμία).

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25Α & Σκαγιοπουλείου Τ.Κ.26222, Πάτρα)  καθώς και στο fax: 2610 – 362410.

Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2013-14

EEΠ-EBΠ 2013-14 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙΑφήστε μια απάντηση